Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

SilverFit

SilverFit Flow

Bedrijfsnaam SilverFit
KvK Nummer 24438852
Website https://silverfit.com/nl/
Beschrijving onderneming SilverFit is in 2008 opgericht door Joris Wiersinga en Maaike Dekkers-Duijts met het doel het leven van ouderen te verbeteren met behulp van innovatieve technologie. Het idee was om ouderen met plezier te laten bewegen, bijvoorbeeld tijdens de revalidatie, door gebruik te maken van computerspellen. Intussen worden onze systemen gebruikt in verpleeghuizen, in de (geriatrische) revalidatiezorg, bij de dagopvang, in ziekenhuizen en in de verstandelijke gehandicaptenzorg.
Naam innovatie SilverFit Flow
Beschrijving innovatie De SilverFit Flow biedt ademhalingsoefeningen in spelvorm. Tijdens het uitvoeren van de oefening moeten er doelen worden bereikt door middel van het in- en uitademen door een spirometer. De spirometer is een medisch product en meet het ingeademde en uitgeblazen volume. De waarden worden doorgegeven aan de SilverFit Flow waarmee vervolgens de oefening wordt aangestuurd. De oefeningen worden onder begeleiding van een therapeut of zelfstandig uitgevoerd
Website innovatie https://silverfit.com/nl/producten/silve...
Noodzaak en belang van deze innovatie Kortademigheid (Dyspnoe) is een veelvoorkomende klacht bij mensen met een longziekte, waaronder patiënten met COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) en astma. Ook kan kunstmatige beademing op de Intensive Care tot problemen met de ademhaling leiden. Ademhalingsoefeningen zijn een belangrijk onderdeel van de behandeling van deze patiëntgroepen (Snoeck-Stroband et al. 2015, Gosselink et al. 2011a). Ademhalingsoefeningen kunnen kortademigheid verlichten en ervoor zorgen dat de patiënt weer controle krijgt over de ademhaling.

Mechanische ventilatie op de IC is een vrij ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt. Hoe korter deze periode duurt, hoe beter. Voor deze patiënten is het van belang om vroeg te beginnen met ademhalingstraining. De Flow maakt mogelijk dat deze patiënten al in een vroeg stadium kunnen trainen en draagt positief bij aan de motivatie om te trainen. Als hierdoor de periode van mechanische ventilatie verkort wordt draagt dit bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt.
Bijdrage aan een betere wereld In het revalidatieproces is het vaak lastig voor de cliënt om gemotiveerd te blijven alle oefeningen (dagelijks) uit te voeren en te herhalen. Hierdoor is de therapietrouw vaak lager dan gewenst. Lohse et al. (2013) vermelden dat bepaalde factoren in spellen (keuzemogelijkheid, beloning en doelen) leiden tot verhoogde motivatie en therapietrouw. Dit kan de cliënt helpen de hoge, aanbevolen hoeveelheid oefeningen uit te voeren. Computerspellen staan bekend om een vrijwillige deelname, een langere speeltijd en een grote kans om nog eens gespeeld te worden (Lohse et al., 2013). Als cliënten meer gemotiveerd zijn, dan herhalen ze de oefening vaker. Meer repetities is beter voor de revalidatie.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Reguliere ademhalingstraining wordt door cliënten vaak als saai en repetitief ervaren.
De SilverFit Flow biedt de ademhalingsoefeningen aan in meerdere spelvormen. Deze motiveren de cliënt om oefeningen langer vol te houden en vaker te herhalen. De visualisaties zorgen ervoor dat de cliënt de ademhalingsoefeningen goed begrijpt en effectief kan uitvoeren.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact