Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

S&L Zorg

Kies je richting, keuzespel voor mensen met een verstandelijke beperking

Bedrijfsnaam S&L Zorg
KvK Nummer 41102928
Website www.slzorg.nl
Beschrijving onderneming Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar elk mens is ook uniek. Iedereen heeft recht op een goed leven en samen zorgen we ervoor dat dit ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt.

Dat we uitstekende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bieden vinden we logisch. Maar, menslievende zorg dat is ons echte doel! Dit zie je terug bij onze medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers, de gezellige huizen, de levendige zorgwijken, de activiteiten en dagbesteding.

We zijn geen onderneming maar een stichting. Het lijkt ons goed, dat de KVK ook naar organisaties zonder winstoogmerk kijkt. We zijn innovatief en leveren een enorme bijdrage aan de maatschappij.
Naam innovatie Kies je richting, keuzespel voor mensen met een verstandelijke beperking
Beschrijving innovatie Hoe bepaal je de beste dagbesteding voor iemand? Door het gesprek aan te gaan! De juiste mensen aan tafel en het juiste gesprek. Om dat te faciliteren op een leuke manier ontwikkelden we een spel. Kies jouw richting. Een spel dat aan de hand van vragen met een echt bord en kaartjes gespeeld wordt. De vragen zitten in een digitale module, zo kunnen ze aangepast en uitgebreid worden.

Een relatief complexe keuze, wordt met het spel opgeknipt in eenvoudige keuzen waarbij je steeds kiest tussen twee uitersten.

Het spel is een groot succes en wordt momenteel gespeeld door begeleiders en/of verwanten over een cliënt, door cliënten over zichzelf, maar ook door begeleiders over zichzelf om een goede werkrichting te bepalen.
Website innovatie https://www.slzorg.nl/het-spel-kan-zorge...
Noodzaak en belang van deze innovatie Werk, school of dagbesteding is ontzettend belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze innovatie helpt bij de communicatie met mensen met een beperking en zorgt voor een betere invulling van je dag.
Bijdrage aan een betere wereld We proberen nu de huidige deelnemers van de dagbesteding van S&L Zorg gelukkiger te maken. Dat zijn circa 380 mensen. De innovatie heeft natuurlijk potentieel om te helpen bij het maken van veel meer keuzen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Volledig nieuw, speciaal ontwikkeld door S&L Zorg zelf.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact