Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Risk Explorer BV

Risk Explorer®

Bedrijfsnaam Risk Explorer BV
KvK Nummer 58347674
Website www.riskexplorer.international
Beschrijving onderneming Risk Explorer BV ontwikkelt en verkoopt (op licentiebasis) innovatieve adviessoftware ten behoeve van (financieel) assurantieadviseurs binnen de verzekeringsindustrie.
Vanaf 2019 wordt eveneens gefocust op buitenlandse markten.
Naam innovatie Risk Explorer®
Beschrijving innovatie Er gaat (te)veel fout bij verzekeringsadvisering. Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de bedrijfsverzekeringen (wereldwijd) niet naadloos aansluiten bij het bedrijfs- en risicoprofiel van een onderneming. Dat leidt tot onverzekerde schaden. Door ontoereikende schade-uitkeringen komt de cashflowpositie vervolgens (te) zwaar onder druk te staan, met in het ergste geval het faillissement tot gevolg.
De oorzaak van het bovenstaande is in vrijwel alle gevallen gelegen in inadequate bedrijfsadvisering door assurantieadviseurs door gebrek aan structuur, over- en inzicht en de beperkingen van de 'menselijke maat'. De klant is te vaak ‘de grote onbekende’ en bij verzekeringen maken de kleinste details het grootste verschil. Risico-inventarisatie en -evaluatie gebeurt in 80% van de gevallen uit ‘de losse pols’ of uit het hoofd. Bedrijfsomgevingen worden echter te complex en wet- en regelgeving leidt tot verandering in het risicoprofiel van bedrijven. Risico- en verzekeringsadvisering vraagt om structuur, professionaliteit en vakmanschap. Het blijkt dat meer dan 50% van de Nederlandse ondernemingen nog nooit een professionele risicoanalyse heeft laten uitvoeren met alle risico's van dien (TNS Nipo).

Risk Explorer BV heeft unieke risicoanalyse software (SaaS) ontwikkeld onder de naam Risk Explorer®. Deze hoogwaardige en zeer innovatieve software staat garant voor het genereren van het best aansluitende risico- en verzekeringsadvies. Dankzij de tool wordt niets over het hoofd gezien en worden de (veelal onzichtbare) dwarsverbanden tussen bedrijfsaspecten in kaart gebracht. Volledig geautomatiseerd. Daar kan de ‘menselijke maat’ nooit tegenop. Risk Explorer ‘voegt als het ware technologie toe’ aan de ambachtelijkheid van risico- en verzekeringsadviseurs.
Omdat verder de dynamiek binnen ondernemingen dagelijks leidt tot (bij de adviseur onbekende) verandering van bedrijfs- en daarmee risicoprofielen en verzekeringspolissen zich niet automatisch aanpassen aan deze nieuwe situatie, veroorzaakt dit in de praktijk wederom tot (ernstige) hiaten en tekortkomingen, die zich pas ingeval van schade openbaren. Dat is zonde en niet nodig. In Risk Explorer® hebben we de module ‘Risico Mutatie Check’ ingebouwd. Volledig geautomatiseerd blijven adviseurs (remote) op de hoogte van relevante, risicovolle ontwikkelingen bij hun klanten. Zo blijven voor het eerst verzekeringspolissen doorlopend aansluiten bij bedrijfsprofielen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Risk Explorer zorgt ervoor dat het verzekeren van bedrijven beter, makkelijker en voordeliger wordt. Naast de kwalitatieve verbetering dankzij de technologie besparen adviseurs tot 70% van hun kostbare tijd.
Zoals aangegeven sluiten bedrijfsverzekeringen in 60% van de gevallen niet aan bij het bedrijfsprofiel van ondernemingen. Dit leidt in de praktijk tot onverzekerde schaden en daarmee financiële problemen voor bedrijven. Risk Explorer helpt assurantieadviseurs om dit te voorkomen. Het maatschappelijke belang is derhalve groot. Veilig ondernemen (vanuit het oogpunt van bedrijfscontinuïteit ingeval van schade) is van essentieel belang.
Bijdrage aan een betere wereld Risk Explorer zorgt voor het beter verzekeren van bedrijven (continuïteitsborging), tijdsbesparing (minder kilometers = minder milieubelasting) en meer adviestijd bij adviseurs.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Risk Explorer heeft geen vergelijkbare concurrenten.Voordat we besloten Risk Explorer als SaaS-oplossing te gaan ontwikkelen, hebben we (wereldwijd) gezocht naar mogelijk bestaande oplossingen. Deze bleken niet te bestaan en nog steeds niet. De ontwikkel- en bouwtijd van de software heeft 6 jaar in beslag genomen. We zijn benaderd door Belgische banken voor een licentie-overeenkomst, omdat zij (ook) in België geen adviessoftware kunnen vinden.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact