Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

RITME

RITME-app

Bedrijfsnaam RITME
KvK Nummer 69555532
Website ritme.codes
Beschrijving onderneming Als iemand een verandering wil bewerkstelligen in hun leven, kan beslisvaardigheid een onverwacht obstakel zijn. RITME ontwikkelt wendbare producten die klanten gebruiken om makkelijker en spelmatig tot beslissingen te komen die zij anders moeilijk zouden vinden.
Naam innovatie RITME-app
Beschrijving innovatie Iedereen heeft tegenwoordig te maken met een overvloed aan prikkels. Het is daarom niet verwonderlijk dat veel mensen moeite hebben om nieuwe gewoontes aan te leren. Men wenst daarom niet alleen een knoop in de zakdoek over hun voornemens, maar ook een manier om afleidende prikkels uit te bannen.

De RITME-app is een herinnerings-app die op gewenste tijden ringtones geeft totdat de gebruiker een geassocieerde QR-code heeft gescand in een andere kamer.

Omdat het uitzetten van de ringtone vereist dat er een fysieke afstand wordt genomen van prikkels in één kamer, worden deze prikkels ook mentaal gedempt. Omdat de gebruiker pas de beslissing maakt om een ingesteld voornemen uit te voeren nadat de prikkels zijn gedempt, in plaats van daarvoor, ervaren zij minder frictie. Bovendien hebben ze dan een concreet zicht op de context waarin het voornemen plaatsvindt, zoals de afwas, waardoor de volgende stap minder abstract is.
Website innovatie https://www.youtube.com/watch?v=rV1raxIe...
Noodzaak en belang van deze innovatie Als iemand concrete stappen wilt maken, dan moet er bijna altijd nieuwe gewoontes worden aangeleerd. Veel daarvan zijn afhankelijk van externe impulsen, zoals een school of werkomgeving zonder associaties. Echter is dat in de thuissituatie vaak moeilijker.

Zeker in deze tijd, ervaren gebruikers de steun die de RITME-app kan bieden, wanneer alle carrière- en gezondheid-stappen thuis beginnen en eindigen.
Bijdrage aan een betere wereld Om gebruik te maken van interne motivatie, moet men er voor kiezen om prikkels uit te bannen, maar de maatschappij eist onze aandacht op veel verschillende manieren. Dit is een balans die veel mensen moeilijk vinden en hun eigen falen verwijten aan gebrek aan motivatie. Dit is een vicieuze, neerwaartse spiraal, die bovendien niet waar is.

RITME toont aan welke barrières bestaan om interne motivatie in te zetten en dat er gereedschappen ontwikkelt kunnen worden om deze barrières te verlagen. Zo streven we naar een meer gelijkwaardige samenleving.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De kracht van de innovatie zit in het verdienmodel en de toepassing. De applicatie bestaat uit twee kenmerken; een herinnering aan de hand van een wekker-ringtone en het scannen van QR-codes. De app is gratis, maar de QR-codes worden verkocht met fysieke, afgewerkte producten.

Deze twee kenmerken maken elegante overbruggingen tussen de mentale, digitale en fysieke wereld, die mensen in staat stelt mentale barrières te ontwijken met fysieke acties.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact