Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

REDstack BV

Blue Energy

Bedrijfsnaam REDstack BV
KvK Nummer 01106094
Website www.redstack.nl
Beschrijving onderneming REDstack BV is een spin-off van WETSUS, en ontwikkelt de Blue Energy technologie, om continue duurzame elektriciteit op te wekken uit het contacteren van zoet en zout water.
een pilotplant functioneert prima op de Afsluitdijk (TRL7) en de volgende fase is opschaling tot een demonstratie installatie van 1 MW (TRL8). Wereldwijd is de potentie om tot 15% van het wereld elektriciteitsverbruik op deze manier op te wekken.
Naam innovatie Blue Energy
Beschrijving innovatie Blue Energy is een technologie om duurzame elektriciteit op te wekken uit het contacteren van 2 waterstromen met verschillend zoutgehalte; bijvoorbeeld waar een rivier de zee in stroomt.
Daarbij worden 2 soorten ionselectieve membranen gebruikt, en gestapeld in stacks ( modules) en de 2 waterstromen worden alternerend tussen de membranen doorgeleid.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Deze technologie kan in Nederland tot 15% van het elektriciteitsverbruik opwekken, op een volledig duurzame en continue manier; opslag is dus niet nodig, de grid-stabiliteit wordt verhoogd.
Bijdrage aan een betere wereld Opwekking van duurzame elektriciteit.....
Wereldwijd...
Vol continue beschikbaarheid van duurzame energie.

Dit is ook reden waarom het bedrijf in 2016 werd uitgeroepen tot Nationaal Icoon door het kabinet Rutte II.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel REDstack is vooralsnog het enige bedrijf wereldwijd dat deze technologie al op pilotschaal ontwikkeld heeft, en is dus wereldwijd koploper

Bijlagen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact