Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Preceyes

PRECEYES Surgical System

Bedrijfsnaam Preceyes
KvK Nummer 63927756
Website www.preceyes.nl
Beschrijving onderneming Preceyes ontwikkelt een robotisch systeem voor oogchirurgen. Enerzijds worden met dit systeem nieuwe behandelingen mogelijk die te moeilijk/nauwkeurig zijn om handmatig uit te voeren en anderzijds verwachten we dat een grotere groep chirurgen bestaande behandelingen beter uit kan voeren. Focus is op vitreoretinale (VR) oogaandoeningen; de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid en blindheid in de Westerse wereld. Preceyes heeft een CE gekeurd product dat door verschillende ziekenhuizen wordt gebruikt, waaronder Oogziekenhuis Rotterdam en centra in Oxford en New York.
Naam innovatie PRECEYES Surgical System
Beschrijving innovatie Het PRECEYES Surgical System is een robotische assistent voor oogchirurgie, specifiek chirurgie aan het netvlies. Het systeem biedt chirurgen een precisie die beter is dan 20 μm om instrumenten te positioneren en vast te houden. Deze hoge chirurgische precisie is bedoeld om de behandelresultaten te verbeteren en stelt chirurgen in staat om nieuwe innovatieve chirurgische technieken te ontwikkelen, waaronder de levering van geavanceerde medicatie.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Slechtziendheid is een wereldwijd probleem dat meer dan 285 miljoen mensen treft; 4% van de bevolking. Dit aantal groeit exponentieel, sterk gecorreleerd met een vergrijzende bevolking en een snel toenemende prevalentie van diabetes. De eerste focus van Preceyes ligt op netvliesaandoeningen; de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid in geïndustrialiseerde landen. Dit is direct gerelateerd aan meer dan $ 5 miljard aan directe medische kosten en zelfs $ 500 miljard aan jaarlijkse maatschappelijke kosten.
Bijdrage aan een betere wereld Er zijn wereldwijd te weinig goed opgeleide netvlieschirurgen. Adequate netvlieschirurgie vereist een vaardigheid die alleen door uitgebreide training en oefening na vijf of meer jaar na de standaard opleiding kan worden bereikt. Robotische ondersteuning biedt een superieur niveau van precisie en stabiliteit vanaf het begin van de training in plaats van na jarenlange ervaring. Semi-automatisering vermindert het risico van onopzettelijke schade aan delicate oogstructuren en data-analyse maakt beoordeling en proactieve verbetering van chirurgische prestaties mogelijk.

Met een eerste generatie pilot product richt Preceyes zich specifiek op retinale aandoeningen waarvan momenteel de symptomen in plaats van de werkelijke oorzaak worden behandeld. De biopharma industrie richt zich de laatste jaren nadrukkelijk op dit gebied, met gentherapie als een van de veelbelovende nieuwe behandelingen. De vereiste precisie leidt echter tot grote onopgeloste uitdagingen, waaronder standaardisatie en reproduceerbaarheid voor zowel patiënten als chirurgen. De precisie en stabiliteit van Preceyes’ technologie belooft aanzienlijke verbeteringen in het slagingspercentage en kostenbesparingen door standaardisatie.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er is momenteel geen concurrerend product op de markt. Verschillende andere initiatieven bevinden zich in een vergevorderd stadium van academisch onderzoek.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact