Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Orange M-Health BV

Pinktrainer

Bedrijfsnaam Orange M-Health BV
KvK Nummer 71932186
Website www.pinktrainer.nl
Beschrijving onderneming Orange M-Health BV ontwikkelt en distribueert software-oplossingen voor de medische en paramedische beroepsgroep. Speerpuntproduct van Orange M-Health is Pinktrainer, het platform voor training- en voedingsbegeleiding voor, tijdens en na de behandeling van kanker.
Naam innovatie Pinktrainer
Beschrijving innovatie Pinktrainer is een E-health Applicatie gericht op het faciliteren van een holistische benadering van training- en voedingsinterventies ter ondersteuning van kankerbehandeling. De applicatie bestaat uit een dashboard voor de zorgprofessional en een app voor de patiënt. De applicatie kan worden ingezet voor, tijdens en na de behandeling.
Website innovatie www.pinktrainer.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Pinktrainer is tot nu een unieke applicatie die de laatste wetenschappelijke uitkomsten van kankerbehandeling ondersteunende oncologie fysiotherapie toepasbaar maakt in de praktijk. Pinktrainer maakt het daarbij mogelijk in te kunnen spelen op de mogelijk dagelijks veranderende omstandigheden van de patiënt en zorg aan te bieden via alternatieve methodes geintegreerd in de app.
Specifieke inzet van Pinktrainer kan de behandeluitkomst verbeteren, kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren en zorgkosten reduceren. Daarmaa draagt de inzet van Pinktrainer op een breed gebied bij zowel maatschappelijk als in het kader van waardegerichte zorg.
De door de applicatie verzamelde data is in de samenstelling uniek en van grote waarde voor de internationale kankerwetenschap.
Bijdrage aan een betere wereld Het instant houden of het beperken van reductie in kwaliteit van leven van kankerpatiënten is van groot belang voor participatie in sociale en maatschappelijke omgeving. Zowel in het persoonlijke leven in kleine intimteitscirkels als familie en gezin als ook in werknemerspositie.
Het vroegtijdig inzetten van Pinktrainer bij het begeleiden van de patiënt draagt bij een verbetering van deze vaak zeer vervelende situaties of helpt deze te voorkomen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Pinktrainer is wereldwijd een unieke applicatie die in deze vorm niet bestaat. De bevestiging hiervan is het winnen van de Nationale Zorginnovatieprijs 2019 en de European Health Innovation Award for breastcancer care 2020.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact