Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

OpenWaste®

Slimme duurzame stadslogistiek in de afvalbranche

Bedrijfsnaam OpenWaste®
KvK Nummer 58510346
Website www.openwaste.nl
Beschrijving onderneming Soms zijn de eenvoudigste ideeën het meest briljant! Door ons software platform is het mogelijk om geregistreerd de inzameling van bedrijfsafval van verschillende conculega's te bundelen en deze met een neutrale vuilniswagen in te zamelen. Hierdoor is het mogelijk om in moeilijk begaanbare binnenstedelijke gebieden het aantal vervoersbewegingen met >60% te verminderen zonder dat de eindklant iets merkt! Door deze opzet wordt de marktwerking niet verstoord en iedereen behoud zijn eigen contactpersonen en bestaande contracten. Het is een bewezen opzet die al bijna 3 jaar loopt in een van de top 30 grootste gemeentes van Nederland. Deze samenwerking is volledig schaalbaar en naast ons platform begeleiden we gemeente in de opzet naar een dergelijke samenwerking.
Naam innovatie Slimme duurzame stadslogistiek in de afvalbranche
Beschrijving innovatie Wij hebben een laagdrempelig software platform voor bundeling van data met als doel gezamenlijk inzamelen van bedrijfsafval.

Deelnemende conculega's verkrijgen alleen inzicht in de ingezamelde data van hun eigen klanten. De noodzakelijke minimale input voor inzameling wordt gebundeld tot een routelijst en verrijkt door de neutrale inzamelaar.

De verrijkte data wordt individueel teruggekoppeld aan de commerciële inzamelaars om dienstverlening mogelijk te maken zonder verstoring van bestaande contracten met behoud van hun bestaande containers.
Website innovatie https://youtu.be/4EOgW7wVnGAl
Noodzaak en belang van deze innovatie Wij werken mee aan een oplossing van het probleem dat is ontstaan dat iedere onderneming in Nederland zijn eigen bedrijfsafval inzamelaar kiezen voor het ontdoen van afval.

Door de liberalisering van de bedrijfsafvalmarkt rijden er allemaal afvalinzamelaars (vaak achter elkaar aan in een treintje i.v.m. venstertijden) op dezelfde route om in de binnenstad hun eigen klanten te bedienen.

Het verminderen van vervoersbewegingen resulteert in minder verkeersdrukte en minder uitstoot van schadelijke emissie. Ook zullen er minder onveilige verkeerssituaties ontstaan door verminderd gebruik van vrachtwagens.
Bijdrage aan een betere wereld Door het verminderen van vervoersbewegingen werken we mee aan de UN Sustainability Goals en de daar uit voortgekomen klimaatdoelstellingen van Nederland. Hiernaast zijn we onderdeel van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (GDZES).
Kijk ook eens op onze website voor de reeds behaalde resultaten op de door ons ontwikkelde resultaatmeter!
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Wij zijn het eerste en momenteel enige commerciële platform wat semi-publieke overheid en commerciële partijen reeds 3 jaar lang in staat stelt om samen te werken op het gebied van gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval in de binnenstad, waarbij iedere partij kan in of uitstappen. Onze bedrijfspositionering is neutraal en het platform is schaalbaar naar alle gemeenten in heel Nederland.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact