Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Oldenburger Fritom

Het duurzaamste distributiecentrum van het Noorden

Bedrijfsnaam Oldenburger Fritom
KvK Nummer 02333583
Website https://www.oldenburgerfritom.nl/
Beschrijving onderneming Oldenburger|Fritom is een financieel gezond familiebedrijf en maakt deel uit van de Fritom Logistic Solutions Group. De Fritom Group behoort tot de top 25 van logistiek dienstverleners in Nederland (plek 22). In 2017 vierde Oldenburger|Fritom haar honderdjarig bestaan en kreeg ter gelegenheid hiervan het predicaat Hofleverancier uitgereikt.

Anno 2020 opereert Oldenburger|Fritom als een innovatieve ketenregisseur met een sterk wereldwijd netwerk. Onze klantrelaties zijn actief in uiteenlopende sectoren, waaronder de hightech- en foodsector, fast moving consumer goods (FMCG) en de verpakkings- en bouwsector. Naast wegtransport, luchtvracht, zeevracht en intermodaal transport wordt warehousing op maat geboden, geavanceerde IT-oplossingen en supply chain management.

Oldenburger|Fritom onderscheidt zich als een logistieke kennisorganisatie waar de medewerkers het verschil maken. Daarom is het investeren in menselijk kapitaal tot een kernwaarde verheven. Jaarlijks investeren we meer dan 3 procent van onze loonsom in opleiden. Ook wordt er nauw samengewerkt met regionale onderwijsinstellingen. Zo worden er gastcolleges gegeven en bedrijfsbezoeken verzorgd. Verder heeft Oldenburger|Fritom zitting in de adviesraad van zowel de NHL Stenden Hogeschool als Noorderpoort.

Dagelijks streven alle medewerkers van Oldenburger|Fritom naar operational excellence volgens de Lean Six Sigma methode. Dit houdt in dat we onze klantrelaties innovatieve logistieke oplossingen bieden waarbij duurzaamheid niet uit het oog wordt verloren. De focus ligt op het realiseren van de juiste balans tussen de belangen van al onze stakeholders. Nu en in de toekomst.

Website: www.oldenburgerfritom.nl

Vestigingen: Veendam (hoofdkantoor) | Emmen | Schiphol-Rijk | Tatabánya (HU) | Bergamo (IT)
Naam innovatie Het duurzaamste distributiecentrum van het Noorden
Beschrijving innovatie Overeenkomstig onze tagline – de beste logistieke oplossing – wil Oldenburger|Fritom haar klantrelaties innovatieve en duurzame oplossingen bieden die de continuïteit waarborgen. Zowel de continuïteit van onze klantrelaties als die van ons eigen bedrijf. Niet zelden vervult Oldenburger|Fritom hierin een pioniersrol. Zo zijn we bijvoorbeeld de eerste logistiek dienstverlener in Nederland die gecertificeerd is volgens de MVO Prestatieladder, niveau 4. Deze internationaal erkende norm is gericht op het verbeteren van processen ten behoeve van de drie P’s (People, Planet, Profit).

Toen Oldenburger|Fritom in 2018 besloot in Veendam een nieuw distributiecentrum te bouwen, wilden we hierin opnieuw een pioniersrol en voorbeeldfunctie vervullen. Daarnaast wilden we ons in de markt en in de logistieke sector onderscheiden op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Daarom lieten we ons distributiecentrum bouwen volgens het allerhoogste BREEAM-niveau: Outstanding (5 sterren).

BREEAM is de afkorting van Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is in 1990 gelanceerd door het Britse BRE (Building Research Establishment). Het is ‘s werelds meest vooraanstaande en gebruikte beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen.

Er wordt binnen de BREEAM-certificering naast een sterke focus op innovatie onder meer aandacht besteed aan de maatschappelijke impact van het gebouw. Dit was voor Oldenburger|Fritom eveneens een belangrijke reden om voor BREEAM-certificering te kiezen. Ons nieuwe distributiecentrum is namelijk in Veendam gebouwd en Veendam grenst aan het aan aardbevingen onderhevige gebied in de provincie Groningen.

Daarom hebben we een aardbevingsbestendig distributiecentrum laten bouwen volgens de laatste technologische ontwikkelingen. Een distributiecentrum zonder gasaansluiting maar met installatie van warmtepompen en een geavanceerd luchtklimaatsysteem.

Een andere ontwikkeling die van invloed is geweest op het innovatieve en duurzame karakter van ons distributiecentrum, is dat Noord-Nederland is uitgeroepen tot Hydrogen Valley door de Europese Unie. Met de verleende subsidies wordt de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen beoogd:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/17/groningen-en-drenthe-krijgen-eu-geld-als-eerste-groene-waterstofregio-van-europa

Om deze reden besloten we dat ons nieuwe distributiecentrum niet alleen energieneutraal moest zijn maar ook hydrologisch neutraal. Dit is gerealiseerd door een inventieve bufferings- en infiltratievoorziening op het naastgelegen terrein, een zogeheten wadi.

Samen met een zonnepark van 1600 zonnepanelen, een circulaire milieustraat en diverse andere innovatieve en duurzame installaties heeft ons distributiecentrum een BREEAM-totaalscore van 97,3% gekregen. Dit is het hoogste scoringspercentage ooit behaald in Nederland op basis van de BREEAM-beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.
Wordt deze richtlijn uit 2014 niet in ogenschouw genomen, dan staat ons distributiecentrum landelijk op een verdienstelijke vierde plaats.

Sinds de oplevering van ons nieuwe distributiecentrum in mei 2019 heeft Oldenburger|Fritom een voorbeeldfunctie mogen vervullen voor tal van geïnteresseerden. Klantrelaties, bedrijven uit de logistieke sector en overheidsfunctionarissen hebben inmiddels hun belangstelling getoond. Daarnaast verzorgen we als logistieke kennisorganisatie eveneens veel bedrijfsbezoeken voor studenten van diverse onderwijsinstellingen en opleidingen. Ook binnen het onderwijs wordt veel aandacht besteed aan duurzame bouwconstructies. BREEAM staat dan ook in het onderwijs bekend als hét internationale duurzaamheidskeurmerk voor commercieel vastgoed.
Website innovatie https://www.logistiek.nl/warehousing/art...
Noodzaak en belang van deze innovatie In het klimaatakkoord van Parijs en in het Energieakkoord van Nederland staan ambitieuze doelstellingen met betrekking tot de CO2-uitstoot. Daarom heeft ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) besloten nu door te pakken, teneinde per 2030 een halvering van de CO2-uitstoot te hebben gerealiseerd. Dit geeft ondernemingen in de sector meer ruimte om zelf het voortouw te nemen in verduurzaming en om hierin koploper te zijn.

Dit streven sluit naadloos aan bij de duurzaamheidsstrategie van Oldenburger|Fritom. Dit hebben we onder andere gedaan door voor het hoogst haalbare BREEAM-niveau te kiezen in het ontwerp van ons nieuwe distributiecentrum. Daarnaast zal waterstof zeker binnen de logistieke sector een steeds belangrijkere energiedrager worden. Om hierin het voortouw te nemen, is besloten hydrologisch neutraal te bouwen. Daarom hebben we op het terrein een wadi gerealiseerd.

De BREEAM-beoordelingsmethodiek kent een sterke focus op de impact voor de maatschappij. Met name onder de subcategorie ‘Management’. Een gebouw wordt beoordeeld door middel van credits. In relatie tot de maatschappij zijn met name de BREEAM-credits MAN 9 (kennisoverdracht) en MAN 10 (educatie) van belang:

BREEAM MAN 9 – Kennisoverdracht
Kennisoverdracht van het BREEAM gecertificeerde gebouw dient onder andere plaats te vinden via het (online) publiceren van de BREEAM casestudy: https://www.oldenburgerfritom.nl/logistieke-oplossingen/warehousing/breeam

BREEAM MAN 10 – Het gebouw en terrein als educatiemiddel
Oldenburger|Fritom profileert zich als logistieke kennisorganisatie. Daarom is in ons distributiecentrum is een logistiek trainingscentrum gerealiseerd. Hier worden studenten van diverse onderwijsinstellingen en opleidingen geïnformeerd over de BREEAM-certificering en specifiek over de uitvoering ervan.

Verder wordt bij binnenkomst in ons distributiecentrum via een tv-scherm informatie gepresenteerd over de genomen duurzame en innovatieve maatregelen.
Bijdrage aan een betere wereld Naast het feit dat ons distributiecentrum zowel energieneutraal als hydrologisch neutraal is, is gekozen voor een circulaire milieustraat voor optimale afvalverwerking. Ook is er ruim aandacht besteed aan de BREEAM-subcategorie ‘Landgebruik en Ecologie’. Zo is er een insectenhotel geplaatst die is bedoeld om de lokale natuurwaarden te versterken. Ook zijn er in ditzelfde kader diverse nestkasten opgehangen, een kruidenrijk mengsel en klimop voor nestmogelijkheden van vogels.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De innovatie is nieuw doordat ons distributiecentrum het eerste (en tot nu enige) in Noord-Nederland is dat is gebouwd volgens BREEAM Outstanding. De originaliteit van ons distributiecentrum komt onder andere tot uiting door de (combinatie van) innovatieve installaties die zijn gerealiseerd. Zo mag onze bufferings- en infiltratievoorziening op het terrein uniek genoemd worden. Hierdoor is ons distributiecentrum niet alleen energieneutraal maar ook hydrologisch neutraal.

Deze wadi zorgt ervoor dat de afvoer van regenwater naar het openbaar rioolstelsel en watergangen vertraagd wordt afgevoerd. Plaatselijke wateroverlast bij hevige regenval wordt hierdoor geminimaliseerd. Daarnaast wordt een deel van het regenwater opgevangen in een extra watertank met een capaciteit van 10.000 liter. Dit wordt gebruikt voor het spoelen van de toiletten, zodat er geen drinkwater verloren gaat.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact