Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

NV Afvalzorg

Solarbase

Bedrijfsnaam NV Afvalzorg
KvK Nummer 34081570
Website www.afvalzorg.nl
Beschrijving onderneming Afvalzorg is een speler in de afvalverwerkingsmarkt. Met 120 medewerkers zorgen wij voor opslag, recycling en storten van minerale afvalstromen en residuen. Ook zijn we gespecialiseerd in de nazorg van verontreinigde locaties en in het ontwikkelen van gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen. Samen met onze partners ontwikkelen we innovatieve technieken om afval nuttig toe te passen.
Naam innovatie Solarbase
Beschrijving innovatie Solarbase is een innovatieve fundering voor zonneparken op moeilijke locaties. Dit zijn locaties waar een standaard paalfundering problemen oplevert. Denk aan afgedichte stortlocaties, dijken en geluidswallen. Solarbase is een betonachtige funderingsplaat die gemaakt is van hoofdzakelijk secundaire materialen.
Website innovatie https://www.afvalzorg.nl/producten/solar...
Noodzaak en belang van deze innovatie Met Solarbase wordt het mogelijk om minder geschikte locaties toch te benutten voor het opwekken van zonnenergie. Vanwege het gebruik van secundaire materialen zijn de kosten laag.
Bijdrage aan een betere wereld In Nederland is de ruimte beperkt maar de ambitie voor duurzame energie is groot. Er moet nog heel veel gebeuren om de doelstelling klimaatneutraal in 2050 te halen. Het opofferen van natuurgebieden en landbouwgrond willen we voorkomen. Daarom moeten alle mogelijke locaties benut worden. Ook locaties die vanwege een folieafdichting of door de kans op het wegspoelen van grond minder geschikt zijn. Solarbase lost deze problemen op.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Afvalzorg is het enige bedrijf dat dit product al heeft getest en succesvol heeft toegepast op een zonnepark van 3,5 ha in Middenmeer.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact