Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

MobilityLabel

MobilityAnalyst

Bedrijfsnaam MobilityLabel
KvK Nummer 70471010
Website https://mobilitylabel.com/
Beschrijving onderneming Wij zijn leverancier van SAAS-oplossingen die het woon-werkverkeer van werkgevers helpt te optimaliseren. Met interactieve mobiliteitsscans ziet een werkgever direct wat de impact is van bijvoorbeeld ander fietsbeleid, OV-beleid, thuis/flexwerkbeleid of autobeleid op de eigen organisatie. Onze tooling is jargon-vrij en zelfverklarend en wordt gebruikt door werkgevers en hun adviseurs én overheden.
MobilityLabel begon als start-up in 2015, werd een tweemans VOF in 2018 en kent nu een team van 4 enthousiastelingen.
Naam innovatie MobilityAnalyst
Beschrijving innovatie MobilityAnalyst is een online-omgeving die werkgevers faciliteert met het inzichtelijk maken en optimaliseren van mobiliteit. Hiermee zien organisaties waar het woon-werkverkeer valt te verbeteren en welk beleid hier het beste bij past.

Met de MobilityAnalyst-tool kunnen werkgevers objectief en overzichtelijk in kaart brengen wat het effect is van specifieke werkgeversmaatregelen in termen van bijvoorbeeld reiskosten, reistijd, CO2-uitstoot, faciliteiten en vitaliteit. Door te spelen met schuifjes en waarden maakt de gebruiker zelf scenario’s aan en ziet direct de cijfermatige terugkoppeling van de geselecteerde maatregelen op de eigen organisatie, óók bij complexe of ‘gestapelde’ maatregelen. Alle berekeningen worden zeer nauwkeurig uitgevoerd, op basis van de woon-werkverplaatsingen, het exacte aantal kantoordagen per medewerker, actuele OV-dienstregelingen en reële file-verwachtingen. De tool is jargonvrij en in hoge mate zelfverklarend en daarmee helpen we met het demystificeren van mobiliteitsbeleid: Je hoeft geen verkeerskundige of big data expert te zijn, om fact based uitspraken te kunnen doen over het woonwerkverkeer van jouw organisatie en het veranderpotentieel ervan.
Website innovatie https://mobilityanalyst.com/nl/
Noodzaak en belang van deze innovatie Keuzes voor duurzame en actieve mobiliteit kunnen complex zijn en vragen om feiten, inzichten en gekwantificeerde kansen. Wij leveren die inzichten aan veel werkgevers en helpen hen daarmee om in beweging te komen met ander HR-beleid.
Bijdrage aan een betere wereld Duurzame en actieve mobiliteit zijn antwoorden op veel verschillende vraagstukken (vitaliteit, CO2-uitstoot, congestie, aantrekkelijk werkgeverschap, etc...). Met onze tools kunnen werkgevers (en hun adviseurs) fact based aan de slag met verbeteringen in het woon-werkverkeer van hun organisatie. Gebruikers van MobilityAnalyst ontdekken vaak dat vitalere en meer duurzame mobiliteit vaak hand-in-hand gaat met kostenbesparingen, besparingen aan parkeerplekken, aantrekkelijker werkgeverschap, etc. Dit verhoogt de bereidheid om in beweging te komen en versnelt de transitie. Oók als de initiële klantvraag niet op duurzaamheid was gericht, maar bijvoorbeeld op parkeerproblematiek.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De markt voor mobiliteitsscans is lang gedomineerd door verkeerskundige bureaus en adviseurs die complexe presentaties houden lijvige rapporten schrijven. Wij laten zien dat het anders kan en dat je als werkgever zélf achter de knoppen kunt zitten als het gaat om de verandering en verbetering van je eigen mobiliteitsbeleid. Je ontdekt bijvoorbeeld het fietspotentieel door het schuifje 'fietsbeleid' naar 8 km te schuiven en ziet niet alleen hoeveel van je medewerkers op 8 km fietsafstand wonen, maar ook hoeveel CO2-uitstoot, kosten, parkeerplekken, etc. je bespaart als je dit omzet in nieuw HR-beleid. Idem met OV- en autobeleid.
Detail: het enkele feit dat je als werkgever zélf met schuifjes 'speelt' en tot mogelijk nieuw beleid komt, doet veel met het draagvlak van dat eigen nieuwe beleid. Waar voorheen de adviseur 'huiswerk' meekreeg om nieuwe scenario's door te rekenen, zie je nu in 1 seconde de impact van complexe en gestapelde beleidsmaatregelen. Daardoor wordt onze tooling ook actief gebruikt in stakeholderworkshops met management, duurzaamheidsmanagers, fleetmanagers, HR en bijvoorbeeld de OR.
Door onze samenwerking met overheden (die onze diensten actief aanbieden aan werkgevers) kunnen wij regio's ook relevante inzichten bieden in het verplaatsgedrag van werkgevers/werknemers door geaggregeerde data slim in te zetten

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact