Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Merlin Software BV

CrisisSuite

Bedrijfsnaam Merlin Software BV
KvK Nummer 62652214
Website https://www.merlincrisis.com
Beschrijving onderneming Merlin ontwikkelt software voor crisismanagement
Naam innovatie CrisisSuite
Beschrijving innovatie In een crisissituatie is het lastig om overzicht te houden op de meest recent ontwikkelingen, taken die mensen uit moeten voeren en achteraf te kunnen verklaren waarom bepaalde beslissingen genomen zijn.

Veel organisaties gebruiken analoge of generieke tools om dit probleem te bestrijden, maar in de praktijk schieten deze oplossingen snel tekort.

CrisisSuite ondersteunt vanaf de start van de crisis, gedurende het managen en achteraf. Bij de start van de crisis kunnen de juiste mensen op de hoogte gebracht worden middels een alarmering. Tijdens de crisis worden de crisisvergadering gelogd op basis van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Acties worden toegewezen en de status wordt bijgehouden. Belangrijke bestanden wordt centraal opgeslagen. Achteraf kan eenvoudig door alle informatie gezocht worden en kan achterhaalt worden wie, wanneer, welke informatie toegevoegd heeft. CrisisSuite is met veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid gemaakt, zodat de gebruikers ook in tijden van stress goed en snel met het pakket overweg kunnen.
Website innovatie https://www.merlincrisis.com/nl/product/...
Noodzaak en belang van deze innovatie Onze klanten bevinden zich in alle mogelijke sectoren en worden gekenmerkt door een flinke omvang. De impact op deze organisaties is dat ze beter voorbereid zijn op een crisissituatie en op het moment van een crisis dus effectiever en efficiënter de crisis kunnen bestrijden.
Bijdrage aan een betere wereld Doordat organisaties steeds nauwer onderling verbonden zijn, heeft een crisis in de ene organisatie een groot effect op het gehele netwerk van omliggende organisaties. Bovendien staan organisaties door de klimaatproblematiek, globalisering en toenemende onrust in de maatschappij aan steeds meer risico’s bloot. Door organisaties te helpen bij het voorbereiden op een crisis en bij het crisismanagement ten tijde van een crisis, wordt het effect van een crisis op de mensen, middelen en resultaten van de organisatie en haar netwerk geminimaliseerd. Een specifiek voorbeeld hiervan zijn de verminderd zelfredzame bewoners bij de zorginstellingen die gebruik maken van CrisisSuite.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel CrisisSuite is uniek in z’n allesomvattende aanpak en intuïtieve logtool. Er zijn andere producten die een onderdeel van het totaalpakket van CrisisSuite (bijvoorbeeld alarmeringstools), maar er bestaat geen ander product dat alle benodigde functionaliteit onder één dak brengt. Daarnaast heeft CrisisSuite een logtool voor het vastleggen van crisismanagementvergaderingen die uniek in opzet is.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact