Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Mentech Innovation BV

HUME

Bedrijfsnaam Mentech Innovation BV
KvK Nummer 66736439
Website https://mentechinnovation.eu/
Beschrijving onderneming Mentech Innovation is door Erwin Meinders opgericht om kwetsbare mensen met onbegrepen gedrag een stem te geven.
Mentech Innovation ontwikkelt de HUME, een systeem om realtime spanning en emoties te meten, uiteindelijk om de kwaliteit van bestaan en het geluk van kwetsbare mensen te vergroten.
Naam innovatie HUME
Beschrijving innovatie De HUME bestaat uit wearables met ingebouwde elektronica en sensoren om fysiologische gegevens te meten (zoals hartslag, huidgeleiding, huidtemperatuur en bewegingsactiviteit), en een data-analyseplatform om deze metingen via slimme kunstmatige intelligentie algoritmen en patroonherkenning in stressniveaus en andere emoties te vertalen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Veel mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak onvoldoende in staat hun emoties, pijn of spanningsopbouw te uiten en beleven daardoor vaak onnodig stressmomenten. Doordat hun gedrag niet goed wordt begrepen, kunnen zorgverleners niet altijd de benodigde aandacht en betekenisvolle zorg bieden. Het is belangrijk om moeilijk verstaanbaar gedrag beter te begrijpen voor zelfregie van deze doelgroep, voor het geven van betekenisvolle zorg om de kwaliteit van leven en het geluk van deze kwetsbare doelgroep te vergroten. Stressontwikkeling kan leiden tot onbegrepen gedrag, wat kan leiden tot escalaties met fysiek geweld en uiteindelijk uitval van zorgprofessionals.
Wanneer het optreden van stress kan worden voorspeld, kunnen interventies effectiever worden ingezet bij het voorkomen van ongewenst onbegrepen gedrag. Beter begrip en zorg leidt tot minder escalaties, tot minder stress bij zowel de cliënt als de zorgverlener en uiteindelijk ook tot minder uitval bij zorgverleners.

Bijdrage aan een betere wereld Kinderen met een verstandelijke beperking leven doorgaans tijdens hun jeugd thuis bij hun ouders en verhuizen naar een verzorgingshuis als ouders de zorg niet meer kunnen verlenen (te intensief, te ingewikkeld of om andere redenen). Ook zal een emotiedetectie- en herkenningssysteem het begrip van gedrag thuis vergemakkelijken en tot betere zorg leiden. Het zal ook de kennismaking in een nieuwe omgeving vergemakkelijken wanneer het kind naar een verzorgingshuis verhuist. Het wordt een persoonlijk en zelflerend digitaal systeem voor leefstijlmonitoring en -beheer.

Mensen met dementie blijven doorgaans thuis totdat de situatie te stressvol en onhoudbaar wordt, zowel voor de cliënt als voor de mantelzorger / partner. Als een stressherkenningssysteem zou worden toegepast in de thuissituatie van de cliënt, kan verkeerd begrepen gedrag gemakkelijker worden aangepakt en verminderd. Op deze manier kunnen dementerenden langer thuis blijven, wat dure behandelingskosten in verzorgingstehuizen bespaart. Ook maakt de thuissituatie de ontwikkeling mogelijk van digitale modellen die de opname in zorginstellingen vergemakkelijken, en kan het gebruikt worden als leefstijlmonitoring- en managementinstrument tijdens de periode in het verzorgingshuis

Voor mensen met psychiatrische problemen (zoals mensen in crisis, verslaafden) is de stap van intramuraal naar extramuraal (integratie in de samenleving) essentieel, aangezien stress / emotie monitoring in de nazorgperiode kan voorkomen dat ze terugvallen in oude gewoontes

Kinderen en volwassenen met autisme hebben baat bij inzicht in hun eigen stressontwikkeling.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De HUME kan worden beschouwd als de nieuwe gouden standaard in de markt voor stress en emotiedetectie in zorginstellingen en aanverwante zorgmarkten, aangezien het het eerste product is dat in staat is emoties te analyseren aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde fysiologische modellen. Op dit moment is er geen stress / emotiedetectie-apparaat voor zorginstellingen beschikbaar. Huidige aanpalende oplossingen bieden slechts gedeeltelijke oplossingen en zijn niet in staat stress of emoties te meten. Bovendien ontlenen ze hun informatie vaak aan een enkele fysiologische parameter, waardoor het onbetrouwbaar is bij het meten van welzijn, stress of emoties.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact