Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Mc Energy BV

“Veiliger dan veilig” batterij energie opslagsysteem

Bedrijfsnaam Mc Energy BV
KvK Nummer 74335820
Website https://www.mc-energy.nl/
Beschrijving onderneming Mc Energy is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van hoogwaardige energie opslagoplossingen. Bij de oprichting van Mc Energy was het doel helder: Een belangrijke bijdrage leveren aan en het op tempo brengen van de energietransitie.

Door de ontwikkeling van een revolutionair nieuwe en extreem veilige accu en bijbehorende energie opslagsysteem mikt Mc Energy op de huidige industriebrede aanpak om de uitstoot van kooldioxide te verminderen. Mc Energy neemt daarmee een belangrijke positie in om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Mc Energy is gevestigd in Ridderkerk, vlakbij Rotterdam en de Rotterdamse haven. De locatie is strategisch gekozen met een onbeperkte toegang tot het havengebied en nabij belangrijke uitvalssnelwegen.

Mc Energy concentreert zich op de energietransitiemarkt en de daaropvolgende nieuwe marktontwikkelingen. De komende twee decennia zijn cruciaal om de internationaal vastgestelde klimaatdoelen te halen. Eén van de succesbepalende factoren is energie opslag in de energietransitie. In de daaropvolgende decennia na de energietransitie zullen nieuwe doelstellingen volgen en maakt Mc Energy ook dan deel uit van de oplossing.

De hoogwaardige en in huis ontwikkelde en gebouwde systemen worden trots voorzien van het kenmerk "Made in The Netherlands" en hiermee wordt een probleemloze en betrouwbare werking gegarandeerd voor de komende jaren.

De energie opslagsystemen van Mc Energy zijn beschikbaar voor binnenopstelling in bestaande gebouwen en voor buitenopstelling in een container. De systemen zijn schaalbaar tot in de MWh. Maar, ook kleinere, compacte oplossingen zijn beschikbaar via onze zorgvuldig geselecteerde handelspartners.
Naam innovatie “Veiliger dan veilig” batterij energie opslagsysteem
Beschrijving innovatie Het batterij energie opslagsysteem werkt via een zogenaamde GridConn. Deze GridConn vormt het hart van het systeem en bepaalt (al dan niet aan de hand van geprogrammeerde timers) of de aangesloten batterij opslageenheden moeten laden of ontladen. Tevens vormt de GridConn de intelligente koppeling met de opslageenheden en als Energie Management Systeem (EMS) met het net. Iedere batterij opslageenheid heeft een eigen DC/DC converter en dit biedt de mogelijkheid om vanuit de GridConn het laden van het de aangesloten batterij opslageenheden (hierna BattPacks genaamd) gecontroleerd te sturen. Het is een plug-and-play oplossing, waarbij het ook mogelijk is om gedurende het operationeel gebruik BattPacks toe te voegen of weg te nemen. Dit alles gebeurt hot-pluggable.

Voorts zijn alle BattPacks uitgevoerd met de revolutionaire nieuwe NiMH accu’s. Dit zijn, in tegenstelling tot de meestal gebruikte Li-Ion packs, uitzonderlijk veilige accu’s. De accu’s hebben, net als de Lithium tegenhanger, een hoge energie dichtheid en zijn daarmee bij uitstek geschikt om als energie opslag te presteren.

Het systeem komt vooralsnog in twee varianten, te weten een maximaal 1620kWh oplossing, gekoppeld aan een GridConn500 en een 2880kWh oplossing, gekoppeld aan een GridConn1000. Zoals gezegd is het systeem schaalbaar en behoort een lagere opslagcapaciteit vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden.
Website innovatie https://linkedin.com/company/mc-energy-b...
Noodzaak en belang van deze innovatie Het veilig opslaan van energie krijgt in deze sector steeds meer aandacht. Niet alleen de kosten zijn belangrijk, ook de manier van bouwen en de aspecten zoals veiligheid, duurzaamheid en het geluidsniveau spelen een steeds belangrijkere rol. Er is nu al een enorme vraag naar veilige energie opslagsystemen die tevens schaalbaar zijn. Mc Energy speelt in op deze vraag en krijgt ook buiten Nederland de nodige aandacht.

Daarnaast speelt de behoefte vanuit de maatschappij om het nationale elektriciteitsnet te ontlasten een grote rol door in momenten van piekbelasting toch aan eenieders energievraag te kunnen voldoen. Dit vraagt om intelligente en schaalbare oplossingen. De modulaire systemen van Mc Energy zijn een uitstekend voorbeeld om hier op een pragmatische wijze mee om te gaan en invulling aan te geven.

De impact is groot wanneer er geen veilige mogelijkheden zijn om bij overproductie energie op te slaan. Het net kan de overproductie niet aan en hetzelfde geldt wanneer de vraag naar energie, bijvoorbeeld bij het massaal laden van elektrische voertuigen, de beschikbaarheid overstijgt. Afvlakken van deze pieken en dalen is het sleutelwoord en voorkomt problemen bij afwijkingen tussen vraag en aanbod.
Bijdrage aan een betere wereld Het energie opslagsysteem van Mc Energy voorziet in een veilige en betrouwbare manier van energie opslag die centraal of decentraal kan worden ingezet. Het is mogelijk om op straatniveau een energie opslagsysteem te plaatsen, maar het is ook mogelijk om het opslagsysteem te koppelen of te integreren aan een lokaal onderstation om vervolgens een hele wijk van energie opslag te voorzien.

Met name de laatste optie is natuurlijk interessant op het moment dat het gebruik van elektrische auto’s en andere voertuigen snel toeneemt en er dus piekbelastingen op bepaalde tijdstippen gaan ontstaan. In een betere wereld kan iedereen op ieder moment veilig gebruik maken van het energienet van de toekomst. Medewerking van netbeheerders is hierbij natuurlijk onontbeerlijk en wij van Mc Energy denken dan ook graag mee over de praktische invulling van deze oplossingen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De innovatie is nieuw en origineel door het gecontroleerd aansturen van het acculaden. Hiermee worden de BattPacks efficiënter geladen en dit draagt bij aan de levensduur van de accu’s. Tevens is het hot-pluggable koppelen van BattPacks een vernieuwende factor en maakt dit het tussentijds plug-and-play vergroten van de opslagcapaciteit mogelijk.

Met name in periodes waarin de opslagbehoefte groeit of juist krimpt kan deze innovatieve oplossing bijdragen aan het op maat afstemmen van de capaciteit ten opzichte van die behoefte.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact