Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Icologiq BV

Icologiq Elements

Bedrijfsnaam Icologiq BV
KvK Nummer 06054863
Website https://elements.icologiq.com/
Beschrijving onderneming Icologiq is een softwareontwikkelaar die zich richt op het grootschalig innoveren en digitaliseren van processen op het gebied van kwaliteit, compliance en operational excellence. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan bedrijven door klanten, regelgevers en toezichthouders. Met de inzet van onze software zorgen multinationals als Air Liquide, De Heus Diervoeders en een groot aantal bedrijven in de Food, Feed en Seed industrie, dat zij wereldwijd als één bedrijf efficient én effectief kunnen opereren. Bovendien kunnen deze organisaties sneller internationaal groeien met één strak georganiseerd managementsysteem dat ervoor zorgt dat overal in de wereld op ieder moment aan de hoogste internationale en lokale eisen wordt voldaan.
Naam innovatie Icologiq Elements
Beschrijving innovatie Het digitaliseren van de bedrijfsvoering is blijven steken bij processen gerelateerd aan klanten. Het verbeteren van de interne organisatie heeft een grote achterstand opgelopen. Medewerkers werken nog met primitieve tools en de organisatie is opgedeeld in silo’s. Dit wreekt zich juist in deze tijd waarin digitaal werken essentieel is. Icologiq Elements biedt voor dit probleem een volledige digitale oplossing, waarmee processen al gestandaardiseerd en gedigitaliseerd geleverd worden om in korte tijd in alle locaties wereldwijd geïmplementeerd te worden – ook op afstand. Wereldwijd kan men zo met een 100% standaard oplossing als één bedrijf opereren. Deze oplossing ondersteunt de voortgang van de bedrijfsvoering en zorgt voor vertrouwen, zowel in succesvolle als in onzekere tijden.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Als gevolg van de Coronacrisis staan veel (internationale) bedrijven en sectoren onder druk. Medewerkers kunnen niet meer reizen, expats worden teruggestuurd naar hun geboorteland, fysieke controles vanuit het hoofdkantoor dienen op afstand uitgevoerd te worden, vacatures worden minder snel of niet ingevuld, training & competency management kunnen niet “on the job” plaatsvinden. Zo komen essentiële zaken als Quality Management onder druk te staan, waardoor managers het overzicht kwijtraken op de bedrijfsprocessen.
Bijdrage aan een betere wereld Voor medewerkers van organisaties die wereldwijd als één bedrijf opereren, biedt de inzet van Icologiq Elements grote voordelen. Zij kunnen zich lokaal onderscheiden doordat zij in een bedrijf werken dat aan alle internationale eisen voldoet. Standaardisatie leidt bovendien tot een betere onderlinge samenwerking en meer rust en werkplezier. Werknemers worden uiteindelijk gelukkiger van standaardisatie omdat ze veel minder tijd kwijt zijn met het handmatig invoeren van gegevens en zich kunnen richten op hun kerntaken. Tevreden en gelukkige medewerkers leiden weer tot een hogere productiviteit en een verbeterde positie op de lokale arbeidsmarkt.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De innovatie die wij brengen is het resultaat van een lange adem, focus en geloof in je visie en in je product. Daarbij hebben we alle relevante verbeteringen die door klanten werden aangedragen in ons platform verwerkt. Wat Icologiq Elements o.a. uniek maakt, is het feit dat het platform snel (=weken) centraal in de organisatie ingezet kan worden, en vervolgens razendsnel (= dagen) lokaal geïmplementeerd kan worden. Een voorbeeld van een succesvolle toepassing van Icologiq Elements is De Heus Diervoeders. De Heus is internationaal in 20 landen actief en groeit in een hoog tempo, waarbij zij met Icologiq Elements overal in de wereld identieke hoogwaardige en veilige processtandaards hanteert.

Bijlagen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact