Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Hulan bv

Asgaard Saga

Bedrijfsnaam Hulan BV
KvK Nummer 62894714
Website hulan.nl
Beschrijving onderneming Hulan maakt serious games en gamification toepassingen.
Naam innovatie Asgaard Saga
Beschrijving innovatie Dé digitale revolutie in dyslexiebehandeling

Asgaard Saga is ontwikkeld door De Lerende Mens en in samenwerking met prof. dr. Harold Bekkering (hoogleraar sociaal-cognitieve neurowetenschappen aan het Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag van de Radboud Universiteit Nijmegen), Berkel-B én Hulan. De behandelprincipes die in het programma aan bod komen, zijn gebaseerd op (recentelijke) wetenschappelijke inzichten en op basis van onze jarenlange praktijk-ervaring.

Asgaard Saga is een serious game waarin kinderen zelf op ontdekking gaan. Ieder kind gaat zelf op onderzoek in de game wereld en volgt zijn of haar eigen persoonlijke leerweg.

Behandelaars en leerkrachten kunnen via het platform de voortgang bijhouden en gepersonaliseerde nieuwe opdrachten inplannen. Ook wordt het online portaal gebruikt voor de communicatie met ouders en school. Op deze manier wordt alle relevante informatie gedeeld.
Website innovatie https://www.hulan.nl/asgaard-saga
Noodzaak en belang van deze innovatie Het percentage Nederlandse jongeren dat risico loopt om laaggeletterd te worden, blijft fors toenemen. Van 17,9 procent in 2015 naar 24 procent in 2018.

Net zo zorgwekkend is dat het plezier aan lezen nergens zo laag is als in Nederland. Dan heb je technisch leren lezen op niveau, maar onderweg wel je leesplezier verloren. Je leest alleen maar als het hoognodig moet.

Hoogste tijd om het roer in lezend Nederland drastisch om te gooien. Zoals ook door SLO uitgesproken is een kerndoel van taalonderwijs om leesplezier te bereiken. Om het plezier in lezen te behouden hebben wij een nieuwe insteek ontwikkeld, je leert al spelende lezen met Asgaard Saga.
Bijdrage aan een betere wereld Zoals hierboven al staat zijn er 2 zorgwekkende trends in Nederland. Laaggeletterdheid loopt op bij jongeren en leesplezier is nergens in Europa zo laag. Dit zijn erg serieuze problemen omdat ze op enorm lange termijn door kunnen werken.

Wanneer we met Asgaard Saga deze trend ook maar een beetje weten te buigen dan heeft dat enorm grote gevolgen op lange termijn. Leesplezier is namelijk dé sleutel tot een betere lees- en taalvaardigheid.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Spelend lezen vanuit de Neurowetenschappen, Game Design en Pedagogiek.

Er zijn meerdere 'leer-spellen' op de markt. Waar wij verschil in maken is dat hier de leerprincipes vanuit de Neurowetenschappen, Game Design en de Pedagogiek serieus genomen worden. Door onze samenwerking hebben we iets neergezet dat -bij ons weten- nog niet bestaat.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact