Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Harmony Coaching

Hart op de tong voor kinderen van gescheiden ouders, Hart op de tong in beeld( systemisch) Hart op de tong bij rouw en verlies(nieuwe uitbreiding)

Bedrijfsnaam Harmony Coaching
KvK Nummer 58627847
Website www.harmonycoaching.nl
Beschrijving onderneming Harmony Coaching biedt met aandacht en professionele zorg, hulp en inzicht aan hen die vastlopen. Door de opleiding systemische pedagogiek ben ik anders naar de hulpverlening gaan kijken. Door de methodiek van familieopstellingen kun je heel snel tot de kern van het probleem komen. Door middel van een familieopstelling kom je op soms verbluffende wijze in contact met je ‘familieziel’. Of je het wilt of niet, je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt. Als daar veel pijn wordt gevoeld, ligt in de opstelling ook veel heling. Het spel Hart op de tong heb ik uitgebreid met systemische vragen die opgesteld worden op tafel. Uit het beeld op tafel wordt de ziel aan gesproken en de emotie gevoeld. Helende zinnen worden gesproken.
Naam innovatie Hart op de tong voor kinderen van gescheiden ouders, Hart op de tong in beeld( systemisch) Hart op de tong bij rouw en verlies(nieuwe uitbreiding)
Beschrijving innovatie Therapeutisch bordspel Hart op de Tong bestaat uit een speelbord, 127 kaarten met vragen en opdrachten, 50 beeldkaarten en een dobbelsteen. Op het bord staan huizen waarin kinderen wonen die iets gemeenschappelijks hebben: hun ouders wonen niet meer bij elkaar.
Ontwikkeltaken: In de verschillende fasen van de rouwverwerking zijn er vijf bijbehorende ontwikkeltaken voor het kind te onderscheiden
Ontmoeten: leren omgaan met verdriet en teleurstelling Erkennen: de realiteit van het verlies of de echtscheiding ervaren, erkennen van de situatie
Herkennen: omgaan met en herkennen van alle verschillende gevoelens
Verkennen: leren leven met veranderingen en met de herinneringen
Verbinden: het vinden van een nieuw evenwicht en opnieuw aangaan van relaties
Tijdens het spelen van dit spel kunnen kan het kind werken aan de vijf ontwikkelingstaken. Door middel van de vragen en opdrachten leert het kind op een laagdrempelige manier over de scheiding te praten. Zo zal het kind de scheiding beter een plek kunnen geven. Als het kind de scheiding verwerkt heeft, is dit beter voor de verdere ontwikkeling van het kind.

Werkwijze Hart op de tong in beeld. Deze aanvulling is gebaseerd op het contextueel en systemisch gedachtegoed van Bert Hellinger. Hij gaat ervan uit dat relaties in welke vorm dan ook invloed hebben op onze ontwikkeling, op ons (sociaal)functioneren, op hoe we ons voelen en op onze lichamelijke gezondheid. Met het spel ’Hart op de tong’ (inbeeld ) heb je een prachtige tool in handen om met kinderen, jongeren en volwassenen in gesprek te gaan over een periode in hun leven waar ze in de overlevingsstand zijn gaan staan en waar ze zich nieuwe levenspatronen hebben aangeleerd waar ze last van kunnen hebben. Bij Hart op de tong in beeld gebruik je het speelbord met de 6 huizen. Bij elk huis wordt een doe-vraag gesteld bv. Zet met poppetjes je familie neer en vertel wie het zijn. De coach kijkt daarbij hoe de poppetjes ten opzichte van elkaar worden neergezet. Om dit te kunnen als coach, therapeut moet je eerst een trainingsdag volgen.
Website innovatie https://youtu.be/AHTHBUdbOqE
Noodzaak en belang van deze innovatie Door de methodiek van familieopstellingen kun je heel snel tot de kern van het probleem komen. Door middel van een familieopstelling kom je op soms verbluffende wijze in contact met je ‘familieziel’. Of je het wilt of niet, je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt. Als daar veel pijn wordt gevoeld, ligt in de opstelling ook veel heling. Het spel Hart op de tong heb ik uitgebreid met systemische vragen die opgesteld worden op tafel. Bij gemiddelde problematiek zijn 5 gesprekken vaak voldoende.

Hart op de tong als gezelschapsspel komen kinderen/jongeren op een laagdrempelige manier in gesprek over onderwerpen die best lastig zijn. Er wordt ook veel plezier beleefd. Er ontstaat begrip voor elkaar en men vindt (h)erkenning bij elkaar.
Bijdrage aan een betere wereld Het spel is op vele manieren in te zetten en niet alleen bij het kind waar de ouders van gescheiden zijn. - Het spel maakt gezinspatronen zichtbaar. - De spelers wisselen op een spontane manier informatie uit waar je op door kan vragen. De vragen kunnen op alle problemen in de relationele sfeer veel inzicht geven voor de coach- coachee, leerkracht- leerling, mediator- gezin in scheiding. De coachee krijgt inzicht in zichzelf en zijn familiesysteem waardoor hij/zij op school of werk krachtiger wordt en vaak na 2 of 3 sessies er al verandering/verbetering in de gemoedsgesteldheid wordt gevoeld.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Omdat Hart op de tong bij scheiding voorziet in de behoefte komt er een uitbreiding met vragenkaartjes Hart op de tong bij rouw en verlies op de markt in 2020.
Veel kinderen ervaren problemen door de scheiding van ouders maar willen/kunnen er niet over praten. We willen het spel nog laagdrempeliger maken door het digitaal te maken, er een serious game van maken. De poppetjes worden dan avatars. Kinderen kunnen dan op een voor hen aansprekende manier met elkaar of met de beide ouders in gesprek blijven, ook na de scheiding op de verschillende woonadressen.
Voor deze innovatie is geld nodig pas dan kan het worden gerealiseerd.
Bekijk dit filmpje van 2 minuten: https://youtu.be/AHTHBUdbOqE

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact