Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Greener Power Solutions

Greener Power Solutions

Bedrijfsnaam Greener Power Solutions
KvK Nummer 70649472
Website www.greener.nu
Beschrijving onderneming Greener Power Solutions zorgt voor stroomopslag en duurzame stroom op locatie, bijvoorbeeld in de bouw, evenementen, offshore en overal waar mobiele stroom nodig is. Door de inzet van megabatterijen (318KWh per batterij), eigen aansturingssoftware en slimme stroomplannen dankzij machine learning, is een duurzame energievoorziening nu overal binnen handbereik.

Ook biedt Greener dankzij de flexibele energieopslag een oplossing voor de congestie op het energienet, dat door steeds meer hernieuwbare bronnen steeds meer uitdagingen krijgt. Door deze congestie lopen veel zon- en windparken vertraging op - wat niet bevorderlijk is voor de energietransitie. De opslagmogelijkheden van Greener worden op dit moment uitgebreid naar 43 megabatterijen met een totale capaciteit van 15 megawattuur. Hiermee beschikt Greener binnenkort over de grootste duurzame mobiele energievloot ter wereld.
Naam innovatie Greener Power Solutions
Beschrijving innovatie Greener Power Solutions levert duurzame stroom op locatie. Doorgaans wordt deze stroom geleverd door middel van vervuilende dieselaggregaten. De megabatterijen van Greener worden ontwikkeld samen met Alfen en bestaan uit lithium ion batterijen. Greener innoveert naast de batterijtechnologie door middel van aansturingssoftware, een chatbot, datamodellen over on-site energieverbruik en een slim stroomprognoseplan dat tot stand komt met machine learning. Greener loopt hiermee voorop: de aansturingssoftware wordt gezien als internationaal onderscheidend en wordt aan verschillende partijen gelicenseerd. Door de datamodellen en prognoses, waarbij AI wordt ingezet, is Greener in staat om steeds efficiƫnter en duurzamer stroom en stroomopslag in te zetten.

Greener is een startup in de beginfase en daarom nog volop aan het innoveren. Voor de komende tijd staan o.a. het verslimmen van de aansturingssoftware, ontwikkelen van eigen monitoringsdisplays en het parallel schakelen van batterijen op de planning. Met deze ontwikkelingen behoudt Greener zijn internationale kennispositie en zorgt Greener voor groei.
Website innovatie https://www.linkedin.com/company/greener...
Noodzaak en belang van deze innovatie Enerzijds draagt Greener direct bij aan het terugdringen van CO2 en stikstof, doordat er batterijen in plaats van dieselaggregaten ingezet worden, op bijvoorbeeld evenementen, bouw, offshore en andere locaties waar off-grid energie nodig is. Deze markt is enorm: de markt voor tijdelijke stroomvoorzieningen wordt geschat op 5 miljard euro in 2019 en gaat de komende 7 jaar verdubbelen. Op tijdelijke off-grid energievoorzieningen wordt naar op basis van deze 5 miljard omzet naar schatting 3.1 megaton CO2 uitgestoten (https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/temporary-power-market). Greener is hard op weg om deze fossiele markt te veranderen in een duurzame markt. Waar Greener wordt ingezet op plekken met een tijdelijke energievoorziening wordt de uitgestoten CO2 gemiddeld met een factor 3,5 vermindert.

Daarnaast versnelt Greener de transitie van duurzame stroom op het net. Momenteel worden aanvragen voor zon-of windparken regelmatig afgewezen, omdat het net te overbelast is. Dit komt doordat het aanbod en de vraag onvoldoende gematcht kunnen worden en er dus een behoefte aan opslag is. Greener werkt hiervoor in Nederland, Zwitserland, Belgiƫ en de UK samen met partners. De besparing aan broeikasgassen is indirect, doordat Greener de nodige versneller is naar de transitie.
Bijdrage aan een betere wereld Greener levert zowel een directe als een indirecte bijdrage aan het terugdringen van broeikasgassen, zoals stikstof en CO2. Hard nodig om de klimaatdoelen te bereiken en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Afhankelijk van hoe de batterij geladen wordt, bespaard Greener direct 25 tot 100% van de stikstof en CO2 ten opzichte van de inzet van dieselaggregaten. Gemeten is dat Greener in 2019 500.000 kg CO2 heeft bespaard op alle plekken waar Greener is ingezet.

Indirect werkt Greener aan een versnelling van de energietransitie, door congestie bij netbeheerders door de groei van hernieuwbare stroom tegen te gaan. Daarnaast licenseert Greener haar software, zodat batterijtechnologie in de hele energiemarkt een beter alternatief wordt dan diesel.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De batterijtechnologie wordt ontwikkeld samen met Alfen, waardoor het bedrijf op het gebied van hardware snel in staat is om te groeien. De megabatterijen zijn dan ook sinds de zomer 2018 operationeel. De software en chatbot om de batterijen aan te sturen wordt al bij klanten ingezet en gelicenseerd, maar wordt continu verbeterd. Hierin is Greener uniek op de energiemarkt. Ook op het gebied van data loopt Greener voorop. Dankzij de software heeft Greener bovendien realtime en accurate datamodellen over stroomverbruik op locatie - wat met andere stroombronnen op locatie, zoals aggregaten, amper gedaan wordt. Daarnaast wordt er momenteel hard gewerkt aan een voorspellend en zelflerend model dat gebruikt gaat worden om vooraf de energievraag van een locatie weer te geven. Deze technologie is naar schatting in het voorjaar van 2020 operationeel.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact