Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

GOAL 3

GOAL 3 slimme patienten monitor

Bedrijfsnaam GOAL 3
KvK Nummer 75834553
Website https://goal3.org/
Beschrijving onderneming GOAL 3 is een innovatieve MedTech start-up, begonnen in 2019, met als doel om een duurzame impact te maken in de gezondheidszorg in lage en midden inkomenslanden (LMIL). GOAL 3 is geïnspireerd door Sutainable Development Goal 3 van de Verenigde Naties – en het subgoal om het sterftecijfer van pasgeborenen te verminderen. De huidige bottleneck bevindt zich onder andere in het tekort aan goed ontworpen medische apparatuur, in de beperkte middelen en een tekort aan hoogopgeleid zorgpersoneel in LMIL. Vandaar dat GOAL 3 zich focust op het ontwikkelen van innovaties die artsen en verpleegkundigen in deze bemoeilijkte omstandigheden in staat stelt patiënten op tijd te behandelen.

Dit doet GOAL 3 door het ontwikkelen van een slimme, betaalbare patiënten monitor die gebruikers ondersteunt bij het vroegtijdig en automatisch detecteren van kritieke ziekten zoals sepsis en shock. In de producten combineert GOAL 3 innovatief design, nieuwe sensortechnologie en slimme algoritmen, waarbij continu de vitale parameters van patiënten bewaakt worden. Daarbij zorgt het innovatieve design voor minimalisatie van ongemak en discomfort voor de patiënt en zorgen de slimme algoritmes voor snelle en accurate diagnoses, zodat de behandeling in een vroeg stadium kan worden gegeven, voordat een patiënt ernstig ziek is.

De lange termijn ambitie is om een wereldwijd platform voor verbeterde monitoring van patiënten op te zetten door integratie van onze innovaties met hardware-, software- en data-oplossingen van andere ontwikkelaars mogelijk te maken. Zo willen we een veelzijdige toolbox creëren voor gezondheidswerkers om hun patiënten onder alle omstandigheden het beste van dienst te zijn.
Naam innovatie GOAL 3 slimme patienten monitor
Beschrijving innovatie De patiënten monitor ontwikkeld door GOAL 3 maakt het mogelijk om patiënten te monitoren op plekken waar dat nu lastig of zelfs niet mogelijk is. De basis van het systeem zijn Android tablets die de data van de patiënten visualiseren en op basis van het algoritme analyseert of patiënten een vergroot risico heeft op septische shock.

In ziekenhuizen in ontwikkelingslanden is er een groot tekort aan personeel en is er een tekort aan geschikte patiënten monitoren. Door een patiënten monitor te ontwikkelen die het personeel kan assisteren bij het diagnosticeren en/of prioriteren van de meest kritieke patiënten kan de gezondheidszorg worden verbeterd op de plekken waar het grootste verschil kan worden gemaakt. De software waarop het algoritme zal worden geïmplementeerd zal worden ontwikkeld door GOAL 3.
Website innovatie https://goal3.org/
Noodzaak en belang van deze innovatie Jaarlijks overlijden er miljoenen baby's en kinderen aan dodelijke infectieziekten. Het grootste deel van deze overlijdens vindt plaats in lage- en midden- inkomenslanden. In deze landen is nauwelijks werkende medische technologie en zijn goed geschoolde artsen schaars. Elk uur dat een dokter eerder een infectieziekte kan diagnosticeren kan het sterftecijfer met 10% laten dalen. Het systeem kan tot wel 5 uur eerder diagnosticeren en daardoor kunnen er dus honderdduizenden levens worden gered.
Bijdrage aan een betere wereld Bij succes in het uitrollen van deze innovatie zal deze een grote impact hebben op de samenleving in LMIL, impact hebbend op het sterftecijfer van neonaten en de kwaliteit van de zorg. Ook biedt het systeem mogelijkheden om applicaties en support toe te voegen om doktoren en medici op deze plekken efficienter, beter en makkelijker te laten werken.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De huidige patiënt monitoringsystemen zijn niet slim, betaalbaar en kwalitatief genoeg om kindersterfte door septische schok te reduceren in LMIL. Dit komt grotendeels doordat de huidig gebruikte sensoren meerdere beperkingen met zich meebrengen:
● De sensoren in de huidige systemen zijn erg duur. Verder gebruiken de huidige systemen sensoren veel wegwerp sensoren ‘disposables’ die de gebruikskosten opdrijven, waardoor ziekenhuizen afzien van de aankoop of het na verloop van tijd niet meer wordt gebruikt.
● Daarnaast kunnen deze sensoren beperkte metingen uitvoeren; zo kan de ademhaling niet goed worden gemeten, wat leidt tot een beperkte data verzameling en laagwaardige en te late diagnoses.
● De systemen sensoren hebben vaak technisch onderhoud nodig, waar niet altijd reparateurs of onderdelen voor aanwezig zijn in LMIL en de systemen langdurige tijd niet gebruikt worden.
● Het bedienen van de systemen lastig is. Met name in LMIL is gebruikersgemak en automatische diagnose belangrijk door de lage beschikbaarheid van (hoogopgeleid) personeel.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact