Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Fitavie

Fitavie; bloeien door bewegen

Bedrijfsnaam Fitavie
KvK Nummer 71288244
Website www.fitavie.nl
Beschrijving onderneming Fitavie is een startup met kantoor in Utrecht.

Wij geloven dat het doen van gerichte en leuke bewegingen u ondersteunt om fit te blijven, ook op latere leeftijd. Wij geloven dat een functioneel en uitdagend programma, afgestemd op uw specifieke behoeften, u helpt een goede conditie te behouden en u lichamelijk en mentaal goed te voelen. Voldoende bewegen verlaagt de kans op (chronische) ziektes. Vitaal ouder worden heeft bovendien als voordeel dat u langer uw dagelijkse activiteiten (zowel binnen als buiten) kunt blijven doen die u graag doet. Want laten we eerlijk zijn; wie wil nu niet zo lang mogelijk regie houden over eigen fitheid en vitaliteit!

Fitavie is een van de winnaars van een landelijke innovatie competitie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische zaken in 2018
Naam innovatie Fitavie; bloeien door bewegen
Beschrijving innovatie Fitavie is een slim beweegprogramma en een beweegcoach. Met bewegen oefenen ouderen hun spieren, balans, coördinatie, uithoudingsvermogen en fijne motoriek met als doel om langer en leuker thuis te blijven wonen. Met Fitavie oefenen zij zich in de zelfstandigheid van hun alledaagse activiteiten, hun ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen, red.). Concreet: de oudere vult een dagschema in. Bijvoorbeeld: ik sta op; ik zet koffie; ik doe boodschappen; ik wandel. Voor al die handelingen zijn kracht, balans, coördinatie, fijn motoriek en conditie nodig.

Het programma vraagt naar de activiteiten en biedt vervolgens passende versterkende oefeningen aan. Bijvoorbeeld vingeroefeningen die beweeglijkheid en kracht in de handen maar ook het brein stimuleren. Fitavie bestaat uit slimme techniek. Het programma leert van de oudere en biedt steeds oefeningen op maat. Al met al bevat Fitavie 165 variaties aan oefeningen. En behalve de oudere heeft ook een begeleider, zorgverlener of mantelzorger toegang tot Fitavie. Op die manier werk je samen aan verbetering. Hiervoor wordt Fitavie gebruikt op individueel niveau maar ook op groepsniveau. Wat Fitavie zo uniek maakt is de combinatie van bewegen ter ondersteuning van ADL en slimme techniek, het leveren van maatwerk, een lerend systeem waarbij er ook nog een aparte beweegmodule in Fitavie is voor mensen met een vorm van dementie en voor mensen met valangst of balansproblemen.

Fitavie is verder handig, logisch en slim! Dit alles vormgegeven in een eenvoudig en leesbaar scherm. Zo kan iedereen, zonder eerst uitgebreid te moeten studeren hoe alles werkt, in een handomdraai aan de slag.
De hoeveelheid aan slimme technologie is zo toegepast dat hoe vaker men Fitavie gebruikt, hoe meer men de voordelen er van merkt. En doordat Fitavie via een app te downloaden is (voor Apple en Android) en Fitavie altijd en voor iedereen bereikbaar en beschikbaar. Een veel gehoorde reactie van gebruikers en professionals is “Fitavie is nieuw, nodig en relevant!”
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie # Maatschappelijke uitdagingen:

1. Bewegingsarmoede onder ouderen, valpreventie en dementie

Van de 55 tot 64 jarigen beweegt ongeveer 40% onvoldoende volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen - NNGB (1) , van de groep 65-74 jarigen is dat bijna 44% en van de 75-plussers beweegt bijna 54 % onvoldoende. Uit onderzoek blijkt bovendien dat bij 75-plussers het wel of niet zelfstandig wonen een bepalende factor is voor het beweeggedrag. Zo voldoet minder dan 15% van de niet-zelfstandig wonende 75-plussers aan de NNGB. Van de zelfstandig wonende voldoet meer dan 40% wel aan de NNGB.

Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aantal mensen dat niet sport en weinig sport toe. Uit onderzoek weten we dat 42% van de 65-jarigen niet tot weinig sport (dat betekent minder dan 11 keer per jaar). 11% sport af en toe (12-39 keer per jaar). Van de 65-plussers sport 47% regelmatig. Dit betekent dat zij 40 keer of meer per jaar deelnemen aan sportactiviteiten

Valpreventie
Valongevallen vormen een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen . Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 5 minuten wordt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp opgenomen omdat hij gevallen is. Met het oog op de vergrijzing zullen deze aantallen de komende jaren alleen maar toenemen. De prognose is dat het aantal SEH-bezoeken na een valongeval stijgt met 47% tot 2050. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.

Dementie
Daarnaast is dementie is een enorm groeiende maatschappelijke uitdaging met een flinke impact op a] onze samenleving, b] op onze (mantel)zorg en c] op de patiënt zelf. Op dit moment hebben zo’n 260.000 mensen in Nederland deze hersenziekte. Bij dementie sterven hersencellen geleidelijk af, waardoor de patiënten steeds minder functioneren. Op basis van alleen demografische ontwikkelingen is de verwachting dat het absolute aantal personen met dementie tussen 2011 en 2030 met 73% zal stijgen (leeftijd is namelijk de belangrijkste risicofactor voor dementie en door de vergrijzing stijgt het aantal ouderen sterk).

2. Toenemende individualisering en beleving.

Door de toenemende individualisering hebben mensen in toenemende mate de autonomie om hun leven in te richten naar eigen goeddunken. Positief is dat mensen ook steeds meer de persoonlijke verantwoordelijkheid willen nemen voor hun werk- en leefomgeving. Met deze optiek komen zaken als flexplekken, Internet, connectivity, convergentie, de e-lifestyle en ICT-service-op-maat in een ander daglicht te staan. De klant schikt zich niet meer naar wat de hard- en software bieden, maar bepaalt zelf de doelen, de eisen en de omgeving waarin de ICT moet functioneren

Beleving is tot slot een laatste belangrijke uitdaging en is voor 75% van de mensen een reden om te gaan sporten. Sport en bewegen wordt meer en meer gezien als iets waarin de beleving (voelen, zien, ervaren, klantreis of customer journey) een plek moet krijgen. Het gaat niet alleen om gezonder worden, maar plezier beleven (alleen of in groepen) is soms minstens zo belangrijk.

# Maatschappelijke impact:

Ten aanzien van bewegingsarmoede, valpreventie en dementie
Het (door)ontwikkelen van een handzaam product, welke voldoet aan normen als laagdrempelig, gebruiksvriendelijk, vooruitstrevend, uitdagend, leuk, motiverend, slim en toekomst gericht. Doel is om via Fitavie meer ouderen meer te laten bewegen, want:

1. Bewegen vertraagd de processen van het ouder worden
2. Bewegen houdt u gezond en vitaal
3. Bewegen geeft een positief gevoel

... en draagt hierdoor bij aan een langere zelfredzaamheid en langer/leuker thuis blijven wonen.

Valpreventie
Fitavie heeft veel specifieke balansversterkende oefeningen toegevoegd in de app. Deze oefeningen komen uit het erkende internationale valpreventie programma Otago. Het doel van het Otago oefenprogramma is het voorkomen van valongevallen bij ouderen. Door middel van verbetering van spierkracht en evenwicht. Zo kunnen de gebruikers gericht oefenen om hun balans te verbeteren. Kijk bijvoorbeeld eens naar het filmpje in dit profiel onder het kopje 'Ontwikkeling'. Daar vertelt Joke wat Fitavie voor haar gedaan heeft in het kader van balansverbetering.

Dementie
Uit onderzoek blijkt ook dat bewegen voor mensen met dementie goed is. Met bewegen kun je de dementie niet stoppen, maar wel lijkt het de dementie te vertragen. Zo verbeter je met bewegen het denkvermogen, onrust, passiviteit en een betere doorbloeding. Veel ouderen met dementie bewegen te weinig. In verpleeghuizen geldt dit voor negen van de tien bewoners.

Fitavie speelt met het maatwerkprogramma in op het beweegadvies voor mensen met dementie door:
1. Beweegactiviteiten aan te bieden in alle stadia van dementie (zolang de persoon nog thuis kan wonen).
2. Oefeningen aan te bieden die verschillende aspecten trainen met aandacht voor zowel kracht, uithoudingsvermogen, balans als flexibiliteit.
3. Er voor te zorgen dat het beweegprogramma structureel van aard is (ipv een cursus van twaalf weken)
4. Oefeningen tot wel 7 dagen in de week gedaan kunnen worden waarbij de minimale doel van minstens driemaal per week eenvoudig behaald kan worden.

Ten aanzien van individualisering en beleving
individualisering
Wij spelen daar op in door via een laagdrempelige maatwerk App mensen de mogelijkheid te geven het product eenvoudig aan te schaffen, te gebruiken wanneer men wil en op welke manier men wil. Dit spreekt de autonomie aan van de gebruiker en komt tegemoet aan de trend om via weinig voorgeschreven formats en protocollen (en hoge prijsstelling) toch veel mensen op een efficiënte en effectieve manier te kunnen helpen.

Beleving
Plezier is ook een belangrijk aspect in ons programma. We hebben vaak gehoord in het onderzoek dat het programma ook ‘gewoon’ leuk moet zijn. Zowel voor de oudere als voor de mantelzorger en zorgprofessional. Plezier, beleving en invloed moeten dan ook bijdragen aan het verhogen van het welbevinden van de klant.

Samenvattend willen wij met het programma Fitavie de volgende maatschappelijke toegevoegde waarde leveren:

Voor ouderen:
• Aanzetten tot meer (structureel) bewegen
• Stimuleren van sociaal contact (waardoor mensen zich minder geïsoleerd voelen),
• Bevorderen van spierkracht en coördinatie (wat het aantal valongevallen vermindert),
• Verbeteren van stoelgang en slaap,
• Bijdragen aan een dagelijks ritme en tegen gaan van verveling,
• Ouderen meer plezier geven (en –daardoor- minder last van angst, onrust en stemmingswisselingen),
• Minder valincidenten en
• Minder gezondheidszorgkosten.

Voor mantelzorgers en zorgprofessionals:
• De bezoeken aan de naaste door de mantelzorgers leuker, plezieriger en meer ontspannen wordt (waardoor de druk op de mantelzorger minder wordt)
• De zorgprofessional door het eenvoudig te gebruiken programma meer en meer ontzorgt wordt (op het gebied van het bieden van de noodzakelijke bewegingsmomenten per dag aan de bewoners)
Bijdrage aan een betere wereld Door ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn en door ouderen moed en zelfvertrouwen te geven blijft de kwaliteit van leven zolang men zelfstandig kan wonen hoog.

Hierdoor blijven ouderen
- langer gelukkiger,
- minder afhankelijk van zorg,
- minder eenzaam en
- tellen langer mee in de samenleving.

Ouderen zijn fantastische mensen die nog zoveel te bieden hebben aan 'ons' (jong en oud). Laten we ze helpen om ze zo lang mogelijk mee te laten/blijven doen in de samenleving. Daar profiteert iedereen van!
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Qua innovatie:
Fitavie is een Ehealth toepassing waarbij door middel van kunstmatige intelligentie (machine learning) de gebruiker op maat wordt gecoacht en waarbij het beweegprogramma de gebruiker (inactieve oudere, oudere met balansproblemen en/of met een vorm van dementie) door feedback steeds beter leert kennen. Met andere woorden, door feedback van de gebruiker op de oefeningen (oefening is goed, te licht, te zwaar of onmogelijk) krijgt de gebruiker steeds vaker oefeningen aangeboden op de juiste complexiteit en moeilijkheidsgraad. En dit op een laagdrempelige manier waarbij de link/logica van het doel van deze oefening wordt ervaren door de gebruiker.

Qua originaliteit (uniciteit):
Geen directe concurrenten gevonden die een ehealth applicatie voor deze doelgroepen i.c.m. slimme technologie aanbieden.

Wel zijn er verschillende beweeginterventies, die onder begeleiding voor ouderen plaatsvinden: In Balans, Otago, Sociaal Vitaal, Functionele Training voor ouderen, Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO), Denken en Doen, Scala en Coach 2 move.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact