Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Ferrera in Blue

In 30 dagen je leven terug

Bedrijfsnaam Ferrera in Blue
KvK Nummer 54933803
Website www.catheleyne.com
Beschrijving onderneming Ik ben een internationaal werkende ondernemer met als missie mensen hun leven terug te geven. Door gebruikmaking van de laatste inzichten in de neurowetenschap en kwantum fysieke help ik mensen in 30 dagen van een leven met een probleem naar een leven zonder probleem. Voorbeeld: 40 jaar stotteren naar praten, angststoornissen en onder de medicijnen naar leven zonder angst en vanuit vertrouwen, atleet naar topniveau brengen, jongeren met concentratie-, slaapproblemen in balans brengen etc.
Naam innovatie In 30 dagen je leven terug
Beschrijving innovatie Het brein is plastisch (neuroplasticiteit), wat zoveel inhoudt dat het brein altijd nieuwe dingen kan leren. Binnen 21 dagen kan een brein zich een nieuwe handeling, gedraging eigen maken, mits het brein in balans is. Bij het merendeel van de mensen op aarde is het brein echter in stress. Door negatieve gedachten en gevoelens alleen al gaat de stress response in het brein aan, zo ook door straling, hangover, allergische reactie etc. wat ertoe leidt dat : het hart sneller gaat kloppen, cortisol wordt vrijgegeven, spijsverteringskanaal gaat op een laag pitje etc. etc. Als dit lange tijd voortduurt, wat bij veel mensen het geval is zien we fysieke klachten verschijnen als hoofdpijn, slapeloosheid, diabetes II, overgewicht etc. Door het hart (wat de eerste communicatie naar het brein doet) in balans te brengen, komt het brein in balans en kan het lichaam helen, waardoor welk probleem iemand ook heeft opgelost kan worden.
Website innovatie www.linkedin.com/in/catheleyne
Noodzaak en belang van deze innovatie De impact is groter dan mensen op dit moment zien.
Mijn cliënten zien de impact direct, want als je na 40 jaar, na alle therapieën te hebben geprobeerd en niets werkte, door mijn aanpak binnen 30 dagen weer kan praten, krijg je letterlijk je leven terug. Als je je hele leven in angst leeft en zwaar aan de medicijnen zit, en door deze aanpak vrij van medicijnen bent en vanuit vertrouwen kan leven, heb je letterlijk je leven terug. Zie meer voorbeelden op www.catheleyne.com/testimonials.

Ik werk op dit moment nog alleen, maar als deze organisatie groter kan groeien - doordat ik mensen kan opleiden, zullen niet alleen kinderen op jonge leeftijd leren in balans te blijven, maar volwassen in balans kunnen komen, wat een geweldig groot effect zal hebben op wereldschaal:
- mensen blijven gezonder : enorme afname van gezondheidsklachten
- kinderen leren sneller en positiever in de klas zitten: de drop-out rate zal dus geweldig dalen
- mensen zijn niet alleen gezonder, maar voelen zich algeheel fijner, blijer : well-being
- een hart en brein in balans leidt bij mensen tot meer gevoelens van empathie - men kan letterlijk voelen voor de problemen in de wereld. Hierdoor zullen mensen eerder actie ondernemen om een mooiere wereld in vrede te creëren
- als je empathie voelt, zal de sociale cohesie toenemen
- een brein en hart in balans leidt tot meer open-mindedness bij mensen wat leidt tot meer nieuwe ideeën, innovaties
etc etc.
Bijdrage aan een betere wereld De wereld kent op dit moment hele grote problemen om enkelen te noemen:
1. meer dan 1 miljard mensen heeft last van mentale problemen, waarvan het % burn-outs nu geweldig stijgt door de situatie met corona : burnoutepidemie
2. meer dan 90% van de gezondheidsklachten (fysiek en mentaal) zijn stress gerelateerd
3. Alleen al in Nederland is de drop-out rate in het Hoger Onderwijs in 2019 32,3 procent en dit cijfer is stijgende.
4. Mensen staan letterlijk tegenover elkaar: mensen ervaren meer agressie in het verkeer, huiselijk geweld neemt toe, tolerantie neemt af, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

De oplossing die deze aanpak biedt:
1. binnen 30 dagen kunnen mensen gezond worden, waardoor de druk op het zorgstelsel zal afnemen - de kosten zullen dalen - gezondheidszorg weer normale proporties kan aannemen en betaalbaar zal worden
2. binnen 30 dagen kunnen mensen in balans komen, waardoor burn-out niet alleen preventief kan worden aangepakt, maar mensen in burn-out kunnen binnen 30 dagen solide weer up and running komen en een bijdrage aan de economie kunnen geven. Daarnaast zitten ze weer lekker in hun vel wat positief is voor zichzelf en hun omgeving.
3. een brein in balans kan heel snel leren. Als leren sneller gaat, zullen leerlingen en studenten meer betrokken zijn bij de les en positiever in de klas zitten. Drop-out rate zal hierdoor dalen.
4. Bij een hart en brein in balans komt het stofje oxytocin, knuffelhormoon vrij en wordt meer empathie bij mensen gemeten. De sociale cohesie zal toenemen, waardoor van daaruit gebouwd kan worden naar een samenleving in harmonie en respect met elkaar, in balans met de natuur

Wat iedereen altijd zegt "we willen een betere wereld" zal dan ook echt op een natuurlijke manier plaatsvinden, zonder hard ervoor te moeten werken. Een mens in balans is de natuurlijke state. Mensen zijn door negatieve gedachten en gevoelens, extreme digitalisering in een stressepidemie beland, die alleen opgelost kan worden door het probleem bij de roots aan te pakken in plaats van symptoombestrijding wat nu vooral de benadering is geweest.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Nieuw is de aanpak zeker. De huidige aanpak op dit soort problemen wordt bekeken vanuit economisch oogpunt. Deze aanpak kijkt juist waar het probleem zit en lost de oorzaak van een probleem op. Hierbij staat de mens centraal. Als de mens weer in balans is, zal een persoon zich blijer, fijner en gezonder voelen en ook zijn. Van daaruit is een economische bijdrage een natuurlijk iets, een resultaat van hoe mensen zich voelen.
Origineel is het zeker, omdat het dieper en groter is in haar aanpak. Het biedt niet slechts tips en tricks, het biedt educatie, die door zal werken in de gehele samenleving. Wat dat betreft pakt het terug op oude wijsheden, die nu wetenschappelijk bewezen zijn in de neurowetenschap en kwantum fysica.
Aristoteles zei ooit "De natuur doet niets zonder doel." Wetenschappelijk wordt dit nu mooi onderbouwd: een mens in stress heeft als het ware een cheetah achter zich aan rennen, dus moet je rennen of vechten (het wel bekende fight- en flight mechanisme). In een dergelijke brein en hartstaat, kun je alleen maar aan jezelf denken (egoïsme). Dit heeft geen oordeel in zicht, het is logisch. Is er tijd voor empathie, een goed gesprek, een knuffel op het moment dat er een cheetah achter je aan zit? Nee. Het spijsverteringskanaal staat op een laag pitje. Logisch, want er is geen tijd om je eten te vermalen, want alle energie moet naar je spieren om te kunnen wegrennen of vechten. Dus, logisch dat je in gewicht aankomt. Alles in de natuur is dus gericht op een specifiek doel. Bij stress is dat letterlijk om een persoon in leven te houden, ook al gaat dat ten koste van jezelf of de mensen om je heen, want egoïsme wordt niet als fijn ervaren. En, het aankomen in gewicht is iets wat iemand zelf ook niet fijn vindt, maar het is gericht op een doel, zoals hiervoor omschreven. Het brein is niet om je gelukkig te maken, maar om je in leven te houden. Zo letterlijk is het. Dit proces kunnen we even wel reguleren door de juiste routines in te bouwen en educatie, educatie.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact