Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Feedtuber

Rotortuber

Bedrijfsnaam Feedtuber
KvK Nummer 01069528
Website www.feedtuber.com
Beschrijving onderneming Feedtuber produceert machines voor het inslurven van alle soorten veevoeders en biomassa. Eigenaar Jan-Dirk van der Tol heeft meer dan 25 jaar ervaring in deze techniek en besloot in 2015 om het concept van inslurven geheel te vernieuwen en aan te passen aan de steeds hogere eisen die de markt stelt aan capaciteit en kwaliteit.

Met een team van ontwerpers en bouwers worden geheel in eigen beheer machines geproduceerd. Door onze klantgerichte aanpak kunnen speciale wensen in overleg in het ontwerp worden meegenomen. Naast het bouwen van de eigen Feedtuber machines is ons bedrijf tevens importeur van Budissa machines
Naam innovatie Rotortuber
Beschrijving innovatie Doel was de ontwikkeling van een perssysteem op basis van een rotor waarmee gras en biomassa kan worden verwerkt die veel structuur heeft.

De aanleiding voor het project is dat met bestaande persvijzels het niet mogelijk is om gras en biomassa te verwerken die veel structuur heeft. Daarnaast zou de stortbak kapot gaan als er gras in komt. De reden hiervoor is dat door de taaiheid van structuurrijke gewassen en biomassa bestaande machines niet sterk genoeg zijn en het perssysteem niet het juiste is voor dit type product.

Middels de ontwikkeling van een nieuw perssysteem werd beoogd een oplossing voor dit probleem te realiseren. Hierbij is een perssysteem ontwikkeld dat is gebaseerd op een rotor en een werkbreedte heeft van 3 meter. Dit laatste is noodzakelijk om zonder ontheffing op de openbare weg te kunnen rijden. Er werden problemen verwacht met betrekking tot de noodzakelijke aandrijving.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Het project sluit aan bij de doelstelling 'realiseren van innovaties' binnen RIS3.

Als het project positief verloopt zal door een innovatie (perssysteem op basis van een rotor waarmee gras en biomassa kan worden verwerkt die veel structuur heeft) worden gerealiseerd die bijdraagt aan verbetering van de concurrentiepositie van de onderneming en aan verbetering van de economische situatie in Noord-Nederland.

Bijdrage aan een betere wereld Het project sluit aan bij de maatschappelijke uitdaging 'Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie'. Als het project succesvol is zal een nieuw systeem worden gerealiseerd waarmee het mogelijk wordt om biologische rijkdommen als planten en microben te hergebruiken, onder meer als veilig en gezond voedsel voor mens en dier maar ook als grondstof voor andere biologische producten.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De innovatie is nieuw voor de wereld.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact