Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Extrass

Autisme Op Je Bord

Bedrijfsnaam Extrass
KvK Nummer 73074187
Website www.extrass.nl
Beschrijving onderneming Expertise-, (team)coaching en trainingsbureau op het gebied van autisme.
Naam innovatie Autisme Op Je Bord
Beschrijving innovatie Autisme Op Je Bord is een spreekstuk dat uitnodigt om op een interactieve wijze met elkaar in gesprek te komen over de manier waarop het autisme zich manifesteert en hetgeen hieraan ten grondslag ligt. Aan de hand van Autisme Op Je Bord gebeurt dit zoveel mogelijk vanuit de neutraliteit met als doel kwalitatief beschrijvend te onderzoeken en ontdekken.
Website innovatie www.autismeopjebord.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Autisme Op Je Bord helpt je om niet te stigmatiseren en te breken met de stereotypen. In plaats daarvan ga je op basis van neurodiversiteit kwalitatief onderzoeken wat eigen is voor de persoon in kwestie. Wij geloven dat verschil het enige is dat we allemaal gemeen hebben. Daarom is Autisme Op Je Bord geen algemene benadering, maar een benadering waarin wordt afgestemd op het individu en diens eigenheid.
Bijdrage aan een betere wereld Wij werken te allen tijde vanuit de gedachte dat ieder gedrag een positieve intentie heeft voor de persoon in kwestie. Dat wil zeggen dat de persoon in kwestie iets voor zichzelf probeert te bereiken of te vermijden met het gestelde gedrag.

Wij worden gedreven vanuit de waarde dat ieder mens erkent mag worden in zijn ‘zijn’ en geloven dat Autisme Op Je Bord hier ondersteunend aan kan zijn.

Ondersteuning vraagt om een benadering waarin het systeem in zijn geheel wordt beschouwd. Uitgangspunt hierbij is dat men elkaar nodig heeft en elkaar wederzijds beïnvloedt. Vanuit een boom van een metafoor is dit gedachtegoed verankerd in Autisme Op Je Bord.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Innovatief is de visie die gedeeld wordt. De gelaagdheid van het autisme. In vele boeken beschreven, maar tot op heden nog niet gebundeld. De coachkaarten die in het product verwerkt zijn hebben een uniek karakter. In 4-deling vormgegeven. Dit geeft kader aan gebruik en interpretatie terwijl afgestemd op ieders behoefte. Of je nu ouder, begeleider of partner bent. Ervaring met autisme? Geen probleem! Een leek? Ook geen probleem. Iedereen ervaart een helpende hand bij Autisme Op Je Bord. De ouder en partner krijgen handvatten om de geboden autismezorg kwalitatief te toetsen. De ambulant begeleiders krijgen een tool die met hen meereist naar ieder gezin, binnen instellingen is het product goed te gebruiken als materiaal om intervisie rondom een persoon met autisme te begeleiden.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact