Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Excess Materials Exchange

EME Platform

Bedrijfsnaam Excess Materials Exchange
KvK Nummer 69564760
Website http://excessmaterialsexchange.com/
Beschrijving onderneming Excess Materials Exchange is een jong en innovatief technologiebedrijf. Wij zijn vastberaden de afvalsector fundamenteel te veranderen. Door het introduceren van een innovatieve manier van handelen die de standaard in de sector gaat worden, versnellen wij de wereldwijde transitie naar een circulaire economie én dragen we bij aan het realiseren van een schone planeet.
Naam innovatie EME Platform
Beschrijving innovatie Met ons digitale matchingsplatform leveren wij een oplossing voor een van de grote vraagstukken waar de wereld momenteel mee kampt: het afvalprobleem. Voor materialen of (afval-)producten van bedrijven vinden wij nieuwe hoogwaardige hergebruikopties. Wij gebruiken hiervoor vier verschillende tools:
(1) Grondstoffenpaspoort: Het grondstoffenpaspoort is een door EME ontwikkeld gestandaardiseerd format. Het geeft een overzicht van onder andere de samenstelling, herkomst, toxiciteit of losmaakbaarheid van het materiaal of product. Een materiaal of product krijgt met dit paspoort dus een identiteit. Het uniforme format is van belang om de cross-sectorale verbindingen te faciliteren.
(2) Tracking & Tracing: Wij geven de fysieke materialen en producten een digitale identiteit met een grondstoffenpaspoort. Dit doen we met track-en-trace-technologie zoals streepjes- en QR-codes en RFID-chips. Zo kun je eenvoudig de waardeketens van de grondstofstromen op ons platform volgen.
(3) Waarderen: We identificeren de potentiële meerwaarde van een materiaal-, product- of afvalstroom. We berekenen de financiële, ecologische en sociale waarde en vergelijken deze zodat data-gedreven beslissingen gemaakt kunnen worden.
(4) Matchmaking: We vinden reële hergebruikopties voor materialen of producten, op basis van de financiële, ecologische en sociale waarde. Dankzij onze kennis én technologieën vinden wij unieke en innovatieve oplossingen. Daarnaast linken we organisaties met innovatiepartners die hun circulaire ambities realiteit maken.
Website innovatie https://platform.excessmaterialsexchange...
Noodzaak en belang van deze innovatie De impact van EME’s technologie en methodologie hebben wij getoetst middels een pilot programma in 2019 waar wij afvalstromen van 10 bedrijven (o.a. DSM, Schiphol, RWS, Philips, Heembouw) hebben geanalyseerd en circulaire matches voor hebben gevonden. De realisatie van de gevonden circulaire matches creëren:
- 64 miljoen aan extra financiële waarde
- Genoeg energiebesparingen om de straatverlichting in Parijs voor 5 jaar te laten branden
- Waterbesparingen die 860 olympische zwembaden kunnen vullen
- CO2 besparingen gelijk aan 860,000 autoritten van Amsterdam naar Milaan.

Op dit moment werken we voor aan scala aan klanten waarbij we onze methodologie met succes toepassen.
Bijdrage aan een betere wereld In het huidige systeem gaan te veel waardevolle grondstoffen en materialen verloren en wordt de planeet zwaar belast. Een andere benadering van het systeem is nodig, waarbij we moeten kijken naar een combinatie van sociale, organisatorische als culturele aspecten. Het is onze overtuiging dat daarbij ook een technologische transformatie onmisbaar is. EME’s platform gebruikt technologie om de waarde van afvalstromen weer te geven en te matchen met hoogwaardige bestemmingen. Daarmee ondersteunen we de wereldwijde transitie naar een circulaire economie én dragen wij bij aan het realiseren van een leefbare planeet.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er zijn bestaan op dit moment nog geen B2B marktplaatsen zoals EME. Onze grootste concurrenten zijn Madaster en Cirlinq. Wat EME onderscheid is het bieden van een geïntegreerde oplossing tussen sectoren, gebruik van een modulair grondstoffenpaspoort en de facilitering van het maken van matches.

Het concept van een grondstoffenpaspoort is in 2012 door EME’s co-founder Maayke Damen uitgevonden wat ons een unieke marktpositie geeft. Middels EME’s digitale grondstoffenpaspoorten geven wij materialen een gestandaardiseerde identiteit, toepasbaar op iedere sector. Madaster heeft bijvoorbeeld een grondstoffenpaspoort, maar dat is niet toepasbaar op iedere sector, nog is het diepgaande genoeg om het te gebruiken voor matchmaking zoals bij EME.

Er bestaan in deze sector nog geen gefaciliteerde matchmaking platformen. Daarnaast gebruikt EME Blockchain en Artificial Intelligence waarmee we de privacy van bedrijfsgevoelige informatie kunnen beschermen en toch snel tot hoogwaardige matches tussen sectoren kunnen komen.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact