Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Elicit Online

Knowledge Capture & Transfer

Bedrijfsnaam Elicit Online
KvK Nummer 54113334
Website www.elicitonline.com
Beschrijving onderneming ELICIT Online is een softwarebedrijf gericht op het vastleggen en overdragen van kennis voor de proces- en maakindustrie. Onze oplossing is een software tool waarmee waardevolle kennis en ervaring van experts kan worden vastgelegd. De software maakt gebruik van Artificial Intelligence en een systematische manier van ondervragen waardoor in slechts 3– 5 contactmomenten met een expert zijn of haar kennis en ervaring systematisch kan worden vastgelegd. Het resultaat is één overzicht met daarin de essentie en klaar voor gebruik. ELICIT Online wordt als een SaaS oplossing beschikbaar gesteld.
Naam innovatie Knowledge Capture & Transfer
Beschrijving innovatie De unieke ELICIT-methode is het resultaat van 12 jaar wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling door dr. ir. Wouter Schotborgh. De methode is ontwikkeld tijdens het promotieonderzoek op de Universiteit van Twente en doorontwikkeld door toepassing in diverse industrieën, bedrijfstypen en binnen meerdere afdelingen van grote en kleine bedrijven.
De kern van de ELICIT-methode is het identificeren van de essentiële parameters en beslismomenten die een expert gebruikt tijdens zijn/haar intuïtieve denkprocessen.
De ELICIT-methode is gebaseerd op hantering van een gestandaardiseerd kennismodel van de verschillende soorten beslissingen die een expert neemt. Door een systematische manier van ondervragen wordt dit kennismodel stap voor stap gevuld. Het resultaat is een kennisstructuur die de essentiële observaties, informatiestromen en beslismomenten in een bedrijfsproces blootlegt. Kenmerkend is de concentratie op de essentie: een concrete beschrijving van het (intuïtieve) beslissingsproces om tot een goed eindresultaat te komen.
Website innovatie https://elicitonline.com/nl/onze-oplossi...
Noodzaak en belang van deze innovatie Op de werkvloer wordt waardevolle kennis opgebouwd, maar gaat helaas nog steeds veel kennis verloren door o.a. vergrijzing of reorganisaties. Met onze oplossing stellen we de Nederlandse maak- en procesindustrie in staat om deze waardevolle kennis te borgen en over te dragen. Hiermee wordt verlies van waardevolle kennis voorkomen en kunnen bedrijven hun concurrentie positie verder versterken.
Bijdrage aan een betere wereld Wanneer de waardevolle kennis (best practice) geborgd is en er op het hoogste kennisniveau gewerkt en geproduceerd kan worden, leidt dit ook tot minder faalkosten. Denk bij faalkosten aan afval, verspilling van grondstoffen en verbruik van extra energie.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De software maakt gebruik van Artificial Intelligence en een systematische manier van ondervragen waardoor in slechts 3– 5 contactmomenten met een expert zijn of haar kennis en ervaring systematisch kan worden vastgelegd.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact