Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

EQili Nederland BV

EQili

Bedrijfsnaam EQili Nederland BV
KvK Nummer 62778986
Website www.eqili.nl
Beschrijving onderneming EQili is een online oplossing, ontstaan vanuit de verwondering dat de meeste bedrijven en instellingen hun financiƫle afsluitingsprocessen nog gewoon met "checklistjes in Excel" managen. Professionaliteit uit de jaren '80.
EQili is een even eenvoudige als toegespitste oplossing die helpt om het proces van maand- en jaarafsluiting naar een professioneel niveau te tillen.
EQili heeft afgelopen jaren een prachtige klantenbasis opgebouwd met klanten als Stichting 's Heeren Loo, Royal Haskoning DHV, Vion Foodgroup, Boels Verhuur en Gemeente Rotterdam
Naam innovatie EQili
Beschrijving innovatie De EQili applicatie is een software oplossing die voor eens en voorgoed een einde maakt aan de bekende "checklistjes in Excel" die op menige financiƫle administratie of Shared Service Center nog welig tieren.
Met EQili is elk afsluitingsproces eenvoudig aan te sturen over (groepen) medewerkers, is de voortgang en kwaliteit van de uitvoering eenvoudig te monitoren en is de evaluatie van de uitkomsten van het afsluitingsproces heel eenduidig te maken.
Daarnaast biedt EQili alle informatie om heel toegespitst op zoek te gaan naar bottlenecks in het proces om zodoende onder de noemer 'continu leren, continu verbeteren' procesoptimalisaties te kunnen realiseren
Website innovatie https://www.eqili.nl/oplossingen/maandaf...
Noodzaak en belang van deze innovatie EQili heeft veel financials ondertussen de ogen doen openen. Hoe is het mogelijk dat in een data driven maatschappij ook organisaties met een hoog-professionele Finance functie door middel van "Checklistjes in Excel" moeten aantonen dat zij in control zijn?

De impact van EQili is dat zij helpt om transparantie en souplesse in elk afsluitingsproces aan te brengen en daarmee ook de kosten (die voorheen met name voortkwamen uit "ruis op de lijn") terugbrengt tot een acceptabel niveau.
Bijdrage aan een betere wereld EQili was geen bestaande naam, maar kwam voort uit Equilibrium. Evenwicht in de financiele functie is allereerst mooi als het gaat om debet en credit. Maar in EQili zit ook de term EQ. Het gaat ons erom dat mensen met elkaar zich inzetten voor een betere samenwerking, tot minder "ruis op de lijn". In eerste instantie met het doel om een beter afsluitingsproces, maar dieperliggend ook de wens om mensen en werelden bij elkaar te brengen. Vandaar ook de brug in ons beeldmerk
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De EQili applicatie was volstrekt nieuw en origineel en kwam voort uit de verwondering dat er geen applicatie op de markt was die voorzag in de behoefte om afscheid te nemen van Checklistjes in Excel. Ondertussen zijn er andere oplossingen op de markt die volledig inzetten op het automatiseren en robotiseren van processen. Wij geloven erin dat er eerst nog veel te winnen valt door te investeren in procesoptimalisatie en het betrekken van mensen

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact