Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

ConstruSteel

Productiebeheersing

Bedrijfsnaam ConstruSteel
KvK Nummer 09174413
Website www.construsteel.com
Beschrijving onderneming Ontwikkelaar, producent en dienstverlener van innovatieve software voor zowel het MKB als voor grotere ondernemingen. Gespecialiseerd in staalbouw- en constructiebedrijven. ConstruSteel is marktleider en de nr. 1 staalbouw software van de Benelux.
Naam innovatie Productiebeheersing
Beschrijving innovatie Productiebeheersing faciliteert het volgen van productievoortgang van stalen prefab bouwproducten, bouwonderdelen en aanverwante deelprocessen. Het beantwoordt vragen als: Zijn de bouwonderdelen al gereed? Waar in het proces is een bouwproduct? Wat is de status? Welke stappen moeten nog worden ondergaan?

Door alle deelprocessen in kaart te brengen heeft iedereen binnen het bedrijf zicht en controle op het productieproces. Dit voorkomt faalkosten en verhoogt de kwaliteit. In de software zijn een aantal standaard deelprocessen ingericht. Zo kan men snel van start. Echter, de gebruiker kan hier wijzigingen in aanbrengen, om volledig aan te sluiten op eigen deelprocessen.

Binnen de innovatie Productiebeheersing kan men o.a.:
- Bewerkingen gereed melden.
- Vrachtstatus inzien.
- Status van bouwonderdelen inzien.
- Status van bouwproducten inzien.
- (Las-)controles uitvoeren en vastleggen t.b.v. CE-markering.
- Verrichte arbeid per uniek product bijhouden.
- Details van een product weergeven, zoals de geregistreerde uren en statuswijzigingen.
- Vrachten dynamisch laden.

De informatie die uit Productiebeheersing onttrokken kan worden, wordt gebruikt om:
- Grip te krijgen op de voortgang van bouwonderdelen en bouwproducten.
- Aan te tonen welke medewerker wat gedaan heeft.
- Inzichtelijk te maken hoeveel arbeid er per onderdeel of product is verricht (o.a. voor vergelijk met andere bouwproducten of medewerkers).
- Slimme selecties te maken op basis van een status voor optimale planning.
- Te zien welke bouwproducten er reeds zijn verzonden naar de conserveerder en/of bouwplaats.
- Faalkosten zoals wachttijd of productiefouten tot een minimum te beperken.
Website innovatie https://www.construsteel.com/nl/oplossin...
Noodzaak en belang van deze innovatie De impact van deze innovatie is groot op minstens drie thema’s: economisch, verspilling en duurzaamheid.

De bouwbranche heeft al jaren te maken met enorme druk op marge, risico’s en oplevertijden. Het komt veelvuldig voor dat er bij het overschrijden van deadlines ‘boetes’ moeten worden betaald aan opdrachtgevers, terwijl de marges op staalbouwprojecten al klein zijn. Staalconstructies worden mede daardoor steeds vaker circulair gebouwd, dit wil zeggen dat de constructie na demontage te hergebruiken is. Staal is 100% recyclebaar en past bij een circulaire economie: het slimmer omgaan met grondstoffen.

De impact van Productiebeheersing is groot voor een staalbouw- of constructiebedrijf (en indirect ook de rest van de keten binnen een bouwproject): door actueel inzicht in de productiestatus wordt voorkomen dat een bouwproject stil komt te staan. Productiefouten worden al in de productiefase bij het staalbouw- of constructiebedrijf ontdekt en vastgelegd. Zo wordt eventuele vertraging van een bouwproject direct gesignaleerd en tot een minimum beperkt. In de praktijk komt het regelmatig voor dat werknemers (van verschillende bedrijven) op de bouwplaats letterlijk moeten wachten tot het juiste materiaal is geleverd, voordat zij verder kunnen. Dankzij Productiebeheersing is in één oogopslag duidelijk wat de status is van een product en kan hiermee beter worden gepland door het bouwbedrijf. Faalkosten door wachtend personeel of onnodige extra logistieke kosten en vrachtritten naar de bouwplaats zijn hiermee verleden tijd. Mocht het voorkomen dat er tijdens de productie bijvoorbeeld een productiefout wordt geconstateerd, dan kan er direct geschakeld worden. Vanuit de innovatieve oplossing is de planner direct op de hoogte en plant vervolgens een nieuwe datum voor de levering van het bouwonderdeel op de bouwplaats.
Bijdrage aan een betere wereld • Voorkomen van faalkosten.
• Voorkomen van verspilling.
• Borging van productievoortgang.
• Efficiënte werkuren door inzet van software.
• Papierloos produceren.
• Duurzaamheid.
• Circulaire economie.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Wereldwijd is er voor staalbouwbedrijven geen geavanceerdere software voor het monitoren van de productievoortgang. Deze innovatie zorgt in de mondiale staalbouwbranche dan ook voor een nieuwe manier van werken waarbij hedendaagse problematiek wordt vervangen door easy-to-use software. Door alle parameters en deelprocessen van het staalbouwbedrijf vast te leggen in de geavanceerde functionaliteit werkt het staalbouwbedrijf efficiënter. Door de software wordt papierverbruik vervangen door digitale verwerking van data.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact