Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Circular IQ

Circular IQ

Bedrijfsnaam Circular IQ
KvK Nummer 65210956
Website https://circular-iq.com
Beschrijving onderneming Circular IQ is een Software as a Service (SaaS) startup. Wij versnellen circulaire verandering. Ons platform helpt bedrijven en overheden met het optimaliseren van hun inkoopprocessen en productontwerp door met slimmere dataverzameling, rapportage en analyse de impact van producten en materialen op de vorming van afval, milieuvervuiling en uitputting van grondstoffen onderbouwd in kaart te brengen.

Op dit moment is de wereld maar 8,6% circulair. Ondanks deze alarmerende realiteit, zien we ontzettend veel kansen voor positieve verandering en actie. Dit is alleen maar mogelijk met radicaal denken en onvermoeibare samenwerking. Deze waarden staan aan de kern van ons verhaal.

Ons platform is ontstaan vanuit de droom om een betere toekomst te creëren, weg van het huidige take-make-waste systeem en naar een regeneratieve circulaire economie.

Wij vieren producten die met opzet circulair zijn, waarmee de waarde wordt vergroot en grondstofwinning en afval worden geminimaliseerd. Daarom hebben wij een platform ontwikkeld dat transparantie en dialoog tussen duurzame stakeholders in de keten aanjaagt en faciliteert.

Over de afgelopen jaren zijn onze producten door zo'n 200 bedrijven en overheidsorganisaties gebruikt om onderbouwd inzicht te krijgen in de circulariteit en eco-impact van producten.
stakeholders. In deze samenwerkingen hebben we onze product-markt fit aangetoond en belangrijke veronderstellingen achter ons bedrijfsmodel gevalideerd.

Onze partnerschappen met de World Business Council for Sustainable Development en KPMG tonen onze toegevoegde waarde aan en versterken onze reputatie. Onze in januari tijdens de World Economic Forum in Davos gelanceerde https://ctitool.com wordt over de hele wereld ingezet door 'Fortune 500 companies' en heeft sinds de lancering in januari van dit jaar en ondanks COVID-19 meer dan 350 gebruikers. Onze strategie is om marktleider te worden in data-management voor de circulaire economie. Eerst in Europa en dan wereldwijd.
Naam innovatie Circular IQ
Beschrijving innovatie Circular IQ helpt bedrijven en overheden om hun circulaire performance inzichtelijk te maken en verbetermogelijkheden te identificeren. Dit doen we via ons softwareplatform en een drietal programma's die we daaromheen ontwikkeld hebben.

Onze software en rapportages maken inzichtelijk, in welke mate een bedrijf bijdraagt aan uitputting van grondstoffen, het veroorzaken van afval en hoeveel gerecycleerde en snel hernieuwbare materialen al worden ingezet. Daarnaast laten we zien waar mogelijkheden voor hergebruik en recycling verloren gaan doordat verbindingen niet omkeerbaar zijn; niet toegankelijk zijn; of doordat er bijvoorbeeld geen afspraken zijn voor terugname van het product of niet duidelijk is hoe het gerecycleerd kan worden.

Daarmee geven we bedrijven concrete input, waarmee ze direct aan de slag kunnen om hun impact op mens en milieu te verbeteren, zonder dat dit te koste gaat van hun omzet en marge.
Website innovatie https://ctitool.com
Noodzaak en belang van deze innovatie Onze software en rapportages worden door meer dan 300 organisaties gebruikt, over de hele wereld.

- Met ons inkoop-programma hebben we bijvoorbeeld NS geholpen om met het inkopen van wielen voor treinen 2.000 ton virgin staal minder in te kopen en een besparing van 525 ton Co2-uitstoot en een financiële besparing van meer dan € 2,6 mln.

- Met ons product circularity improvement program helpen we partijen als KPN om de eco-impact van hun producten 30% tot 40% te verbeteren, 40% betere mogelijkheden voor hergebruik en 25% minder co2-uitstoot.

- CTI Tool helpt meer dan 350 bedrijven over de hele wereld om via een internationaal erkende en geaccepteerde methode hun circulaire performance te meten. Deze tool is in januari van dit jaar op het World Economic Forum in Davos gepresenteerd en heeft zelfs met Covid-19 nu al meer dan 350 koplopers weten te stimuleren om hun circulariteit te meten en te verbeteren.
Bijdrage aan een betere wereld De circulaire economie als concept stuurt op de inzet van schone hernieuwbare energie en het voorkomen van afval en vervuiling. Met onze software maken we transparant waar afval ontstaat en waar kwaliteit en puurheid van materialen verloren gaan door verlijming of andere bevestiging- technieken die tot gevolg hebben dat materialen niet meer op hetzelfde niveau kunnen worden ingezet. we laten ook zien waar overheden en bedrijven afhankelijk zijn van mijnbouw en bijdragen aan het uitputten van onze grondstoffen; waar ze bijdragen aan vervuiling en afval. met die kennis, kunnen ze gericht aan de slag om hun impact te verbeteren. Daarvan hebben we hier een paar voorbeelden gegeven.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Circular IQ was het eerste software-platform dat bedrijven in staat stelt om onderbouwd en in samenwerking met hun keten duurzaamheidsdata op te halen en te analyseren en rapporteren. CTI Tool is de eerste internationaal geaccepteerde en erkende manier om circulariteit te meten. ontwikkeld door bedrijven voor bedrijven, onder leiding van de WBCSD, met een groep van 26 multinationals.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact