Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Circular Coffee Collective

Circulaire koffiecorner

Bedrijfsnaam Circular Coffee Collective
KvK Nummer 71493379
Website www.circularcoffeecollective.com
Beschrijving onderneming Het Circular Coffee Collective verbindt koffieplantages direct met de Nederlandse en Belgische kantorenmarkt. We regelen alle tussenliggende schakels - de logistiek, het branden, het verpakken - de koffie wordt keurig gebruiksklaar bij je afgeleverd.

Doordat we heel de keten van begin tot eind kennen, kunnen we samen met alle schakels de circulaire economie toepassen. Als ieder stapje zijn eigen afval vermindert, werken we samen naar een duurzame toekomst. Op de plantages, de branderij, maar ook het kantoor zelf. Hier begeleiden we iedereen mee, de klant heet daarom ook bij ons een participant-afnemer en geen "klant". Er wordt echt een deelname verwacht, hoe klein of groot deze ook is.

Voor de kantoren is het directe contact met de "eigen plantage" een fantastisch marketinginstrument en mogelijkheid duurzaamheid uit te dragen naar de klanten, werknemers en aandeelhouders. Er worden regelmatig Skype sessie georganiseerd met de boer, op deze manier bestrijden we ook de anonieme en lelijke wereld van grote koffieveilingen. Naast de marketingwaarde, is het ook een fijne en makkelijke manier om met de verduurzaming van het bedrijf bezig te zijn. We hopen dat onze aanpak "besmettelijk" is en zich ook manifesteert in andere inkoopbesluiten binnen de bedrijven.

Om de hele koffiecorner in te richten, werken we samen met duurzame partijen uit de thee- en cacaosector, alsmede partijen die het koffiedik verwerken. Zo kunnen we de bestaande contracten overnemen en zorgen dat de kantoren volledig worden "ontzorgt" en dat de inkoop gemakkelijk blijft.
Naam innovatie Circulaire koffiecorner
Beschrijving innovatie Koffiecorners op kantoren hebben vaak vieze, laagwaardige en ontransparante koffie en thee in de koffiecorners. Werknemers zijn ontevreden en nog erger, er schuilen ketens achter vol sociale ongelijkheid en ecologische destructie. Dit pakken wij aan. We hebben hier een vierstapsmodel voor:

1. Ken je boer. We maken dit volledig inzichtelijk en verbinden kantoren direct aan een specifieke plantage, en laten die ook via Skype met elkaar kennis maken.

2. Betaal normaal. We gaan met de boer in overleg wat hij of zij moet verdienen om een eigen bedrijf (koffieplantage) te runnen. Als er honger is en de kinderen niet naar school kunnen, hoef je het niet te hebben of kwaliteit of ecologie. We werken om deze reden ook met lange termijnscontracten, dit creëert stabiliteit voor iedereen in de keten.

3. Praat over ecologische uitdagingen. Afvalproductie, ontbossing, noem maar op. Het is aan de orde van de dag. Nu dat we weten met wie we zaken doen en deze geen economische kopzorgen meer hebben, kunnen we plannen maken over herbebossing, vermindering van afval en overgang naar minder bestrijdingsmiddelen.

4. De hele keten doet mee. We kunnen niet alleen de "verduurzamingsverantwoordelijkheid" bij de boeren neerleggen. De branderijen stoten ook veel CO2 uit, en werken met veel wegwerpplastic. Ook hier moeten we circulair worden. Wat doe jij op je kantoor met je koffiedik? Gooi je dit echt weg?
Website innovatie https://circularcoffeecollective.com/cir...
Noodzaak en belang van deze innovatie Nederland heeft als doelstelling om in 2035 volledig circulair te zijn. Dat is een forse uitdaging - zo'n afvalvrije samenleving. Maar wanneer is nu je kopje koffie of thee circulair? Als je iets met je koffiedik doet in Nederland? Nee, zeggen wij. Dit is niet genoeg. Er zit een hele keten voor. Je moet zorgen dat iedere schakel mee doet. Alle schakels moeten circulair worden. Dán is je product pas echt circulair.

Op de sector is de impact vrij radicaal. We zijn 100% transparant in de prijsopbouw. 100% transparant in met welke koffieboeren we werken. We vertellen wat we doen, wat we verbeteren, en hoe we dit aanvliegen. Er is dus geen excuus voor andere koffiebedrijven dit niet te doen. Als wij een eerlijk, circulair, duurzaam en lekker product kunnen leveren tegen ietsjes meer dan de gangbare prijs, wat is er dan bij de reguliere bedrijven aan de hand? Waarom zijn zij zo duur en niet transparant en duurzaam?

Op de maatschappij willen we graag een "ripple effect" achterlaten. We laten heel stapsgewijs zien wat het betekent om met een eerlijke en circulaire keten bezig te zijn. We doen dit met je koffiecorner, maar onze aanpak leent zich voor vele andere industrieën. Je meubels bijvoorbeeld, of iets simpels als je pen. Wie zaten hierachter? Welke keten was hierbij betrokken?
Bijdrage aan een betere wereld Een betere wereld laat zich uitleggen in zowel een sociale als een ecologische component. Wij werken aan beiden.

1. Sociaal. We kennen de boer persoonlijk, en koppelen deze direct aan een kantoor in Nederland of België. We laten zien wat we betalen, dit kun je als klant dus ook checken, door het simpelweg te vragen. We werken niet met derdepartijcertificering, we geloven in de directe link en gebruiken de middelen die de hedendaagse techniek levert. Waarom zouden wij bedenken wat een boer moet verdienen? Dit kan hij of zij zelf beter vertellen. En boeren vragen zelden te veel, want dan ondermijn je de langetermijnrelatie. Het gaat om gelijkwaardige samenwerking in de hele keten. Daar zijn we trots op. En als je er trots op bent, heb je dus ook niets te verbergen. Thema's als leefbaar inkomen, kinderen naar school en gender equality worden hierdoor hier erg tastbaar. Hier kun je samen oplossingen voor bedenken, als gelijkwaardige ondernemers aan een ronde tafel.

2. Ecologie. Als de sociale druk eraf is en er voldoende eten op tafel staat, kun je het hebben over andere thema's. Zo zijn we in Colombia bezig met een overgang naar biologisch verbouwen, hierdoor zijn er geen duizenden kilo's kunstmest meer nodig en wordt dit uit het eigen compostmateriaal gewonnen. In Rwanda werken we aan een demoplot voor een voedselbos, hier groeit de koffie tussen andere bomen. Deze bomen slaan CO2 op, voorkomen bodemerosie, leveren extra voedsel op (noten en fruit) en vergroten de biodiversiteit, terwijl de kwaliteit verbetert. De oogst is iets lager, maar de arbeid en kosten zijn dit ook. We willen laten zien dat dit kan en andere boeren inspireren. In Nederland werken we met een statiegeldsysteem voor de koffie. Dit wordt geleverd in tonnetjes, waardoor er dus geen wegwerpverpakking is. Samen komen we verder.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Eerlijke en duurzame koffie is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat we iedere schakel van de keten gelijkwaardig betrekken. Iedereen participeert. Het is geen verkoper-koper relatie, maar een gemeenschap van partijen die samen aan en met een product werken. De boer, de brander, maar ook de consument. We hebben allemaal ons steentje bij te dragen in de verduurzaming van de wereld. Dit zie je nergens. Het is vaak een "geloof ons maar" mentaliteit, of het is een non-profit organisatie waar je bij kunt springen. Maar een for-profit bedrijf dat zo'n aanpak hanteert, is innovatief en origineel. Daarnaast is de nauwe samenwerking met de thee- en cacaosector op deze zelfde manier ook nog nergens anders te zien.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact