Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Chainable

Het eerste circulaire kitchen-as-a-service concept

Bedrijfsnaam Chainable
KvK Nummer 78292670
Website https://www.chainable.nl/
Beschrijving onderneming Chainable is een circulaire keuken producent en leverancier. Hiermee beogen we enerzijds materiaalverbruik van keukens te minimaliseren en anderzijds woning gebonden energieverbruik te reduceren. We zijn een maatschappelijke onderneming, gestart om op lange termijn waarde te creëren voor de gehele keten. We trachten daarbij zoveel mogelijk materiaal ketens te sluiten. Samen met onze ketenpartners creëren wij een keukenwereld zonder afval.
Naam innovatie Het eerste circulaire kitchen-as-a-service concept
Beschrijving innovatie Chainable levert de eerste echte circulaire keuken. Speciaal ontworpen voor woningcorporaties en institutionele beleggers. Een demontabele keuken, ontworpen voor hergebruik en alleen verkrijgbaar via Kitchen-as-a-Service. Volledige ontzorging voor een vast bedrag per maand. Zo maakt Chainable circulariteit en duurzaamheid bereikbaar voor ieder segment. Momenteel veroorzaakt gas en elektriciteitsgebruik 90% van de CO2 uitstoot van een woning. Een Chainable keuken stelt verhuurders in staat om grip te krijgen op het keuken gebonden energieverbruik van woningen. Een Chainable keuken wordt altijd voorzien van de meest energiezuinige apparaten.

Onze circulaire keukens hebben een stalen klikbaar frame als basis. Hiermee voorkomen we onnodige kosten voor tegelwerk en afwerking. Wij plaatsen onze keukens als volledig meubel, inclusief achterwand en bovenkastjes in een woning. Zo kunnen we niet alleen sneller monteren en demonteren, maar laten we woningen ook nog eens onbeschadigd achter. Al onze keukens worden standaard geleverd met BOSCH apparatuur, Blum ladesystemen, Arte granieten bladen en plaatmateriaal van 100% herwonnen hout. De keuken blijft van Chainable, waardoor hergebruik van materialen is gegarandeerd. Een Chainable keuken heeft een lange levensduur, minder plaatmateriaal en blijft circulair in gebruik. Dankzij de nauwe samenwerking met ketenpartners tracht Chainable de gehele supply-chain van de keukensector versneld circulair te maken.

Zo creëren we samen een keukenwereld zonder afval.
Website innovatie https://www.chainable.nl/#kaas
Noodzaak en belang van deze innovatie Nederland staat voor een grote transformatieopgave. Er moeten voor 2040 een miljoen woningen worden bijgebouwd, en de economie moet in 2050 circulair zijn. Woningcorporaties en institutionele beleggers hebben een belangrijke rol. De sociale huursector alleen produceert jaarlijks 40.000 ton aan afgedankte keukens. Daarnaast veroorzaken gas- en elektriciteitsverbruik 90% van de CO2-uitstoot in corporatiewoningen.

Kwalitatief is de duurzame winst het in beweging brengen van de keukensector om zo een keukenwereld te creëren zonder afval. Chainable beoogt niet alleen de huurders, woningcorporaties en institutionele beleggers mee te nemen in de transitie naar circulariteit. Dankzij de nauwe samenwerking met ketenpartners tracht Chainable de gehele supply-chain van de keukensector versneld circulair te maken. Echt impact maken over de hele keten is ons doel, want alleen samen kunnen we deze conservatieve wereld veranderen.

Wij willen niet alleen de keukenindustrie, maar alle industrieën daaromheen laten zien dat circulariteit werkt. Dat de transitie van een lineaire naar een circulaire economie sneller kan en dat het met alle producten kan. Dit hopen we te doen door niet te ver voor deze partijen uit te gaan fietsen, maar net ver genoeg zodat zij een richtpunt hebben om naartoe te werken. Zo maken we uiteindelijk de meeste impact. Wij willen laten zien dat door middel van waardecreatie een nieuw verdienmodel kan ontstaan om zo de 'oude economie' samen met ons naar de nieuwe circulaire economie te transformeren.

Dit houdt kwantitatief in dat de 40.000 ton aan afgedankte keukenkastjes gereduceerd wordt. Een Chainable keuken wordt verhuurd in een contract voor 20 jaar (de gemiddelde levensduur van een keuken). Hierna worden alle materialen direct of indirect hergebruikt, waardoor Chainable actief bijdraagt aan het verminderen van de afvalberg. Voor iedere Chainable keuken komt dus over 20 jaar ongeveer 200 kg aan spaanplaat niet op de afvalberg terecht. Daarnaast worden afgedankte keukens van onze concullega's door ons opgehaald, om de grondstoffen uit deze keukens te gebruiken in het plaatmateriaal van onze keukens.

Chainable keukens reduceren de voetafdruk van een woning. Momenteel werken we samen met verschillende kennisinstellingen waaronder Avans, Fontys en de Deense Technische Universiteit om de impact van onze keuken via een Levenscyclusanalyse actief te meten en delen. Wij zullen in de komende maanden de daadwerkelijke impact van een Chainable keuken verder kwantificeren.

Naast de CO2 reductie dankzij ons circulair karakter, trachten wij het keuken gebonden energieverbruik te minimaliseren. Momenteel bepalen wij met onze partner B/S/H hoe we de besparing in energie kunnen kwantificeren. Apparaten geleverd door Chainable omvatten (een combinatie van), een inductiekookplaat (Chainable-keukens zijn gasloos), recirculatie afzuigkap, oven, koel-vriescombi en een vaatwasser. Om een richting te geven van de besparing op elektriciteit kan gekeken worden naar het verbruik van koelkasten. Een nieuwe A+++ koelvriescombinatie verbruikt nog maar 150 kWh per jaar. Een koelkast ouder dan 8 jaar gebruikt jaarlijks 350 kWh. Vergeleken met een koelkast die ouder is dan 8 jaar bespaar je dus in een jaar 200 kWh. Dat scheelt elk jaar opnieuw ongeveer 46 euro op de energierekening. Grijze elektriciteit heeft een uitstoot van 0,556 kg CO2 per kWh. Dit betekend dus dat het vervangen van alleen de koelkast met een nieuwe A+++ koelkast geleverd door Chainable een jaarlijkse besparing op levert van minimaal 111 KG CO2.
Bijdrage aan een betere wereld Het Chainable team gelooft écht in een circulaire economie, waarbij gebruik van grondstoffen wordt geminimaliseerd, de gebruikte grondstoffen constant worden hergebruikt, producten, apparaten en machines een 100% bezettingsgraad hebben en afval een begrip uit de 20e eeuw wordt. Naar onze mening is een combinatie van innovatie en ondernemerschap cruciaal voor deze transitie.

Chainable streeft naar een circulaire, sociaal inclusieve en duurzame wereld. Ons concept reduceert enerzijds het materiaalverbruik van een keuken en anderzijds het energieverbruik van een woning. Het doel hierbij is de CO2 voetafdruk van de huursector reduceren. Wij streven er daarnaast naar om onze volledige supply-chain CO2 neutraal te maken en onze eigen bedrijfsprocessen CO2 positief. Naast het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk, willen wij actief bijdragen aan een inclusieve maatschappij. Wij hebben ons modulair kliksysteem zo ontworpen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deze in sociale werkplaatsen assembleren. Hiermee wil Chainable bijdragen aan een inclusieve maatschappij voor iedereen.

Wij zien dit als een fundamentele waarde voor een bedrijf in de 21e eeuw en zien niet hoe we als samenleving verder komen als we nu niet schakelen. We hebben gezien hoe de wereld de laatste jaren langzaam in actie komt en hoe er uren gepraat, gedebatteerd of geprotesteerd wordt over hoe de wereld zou moeten zijn. Dit is goed, maar niet genoeg. Wij geloven in practivisme, mensen die in hun dagelijkse bedrijfsvoering zoeken naar oplossingen, bewegingen in gang zetten en onze globale uitdagingen stap voor stap inperken. Zo bouwen wij samen de wereld van morgen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Naar ons weten zijn wij momenteel het eerste circulaire kitchen-as-a-service concept. Door de shift te maken van een lineair take-make-waste model naar een circulair make-use-return model minimaliseren wij het materiaalgebruik van keukens. Ons Kitchen-as-a-Service model stelt ons instaat daadwerkelijk grip te houden op alle materialen gebruikt in onze keuken. Hierdoor kunnen we materialen selecteren met een duurzaam karakter en lange levensduur. Doordat wij altijd weten welke materialen waar uitstaan én wanneer deze materialen terugkomen, kunnen wij duidelijke afspraken maken met onze ketenpartners betreft refurbishment, remanufacturing en recycling. Alle materialen en componenten gebruikt in Chainable keukens blijven zo circulair in gebruik. Wij verzorgen al het service en onderhoud aan onze keukens, gezien een goed verzorgde keuken voor ons een meerwaarde heeft aan het einde van het contract. Zo kunnen huurders zorgeloos genieten van duurzame en circulaire Chainable keukens.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact