Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Brightwork BV

Sand-Cycle

Bedrijfsnaam Brightwork BV
KvK Nummer 01145988
Website www.brightwork.nl
Beschrijving onderneming Brightwork adviseert waterschappen, drinkwaterleidingbedrijven en diverse industrieën op uiteenlopende vraagstukken met betrekking tot (afval)waterzuivering, waterhergebruik, slib- en energiehuishouding.
Tevens ontwikkelt Brightwork nieuwe innovatieve technieken voor zuivering, monitoring en hergebruik van water en grondstoffen. Voor en samen met onze opdrachtgevers gaan we voor het beste resultaat.
Naam innovatie Sand-Cycle
Beschrijving innovatie Zandfilters worden in de hele wereld ingezet voor drink- en proceswaterbereiding en afvalwaterzuivering. In figuur 1(zie afbeelding) is zo’n zandfilterinstallatie weergegeven die in bedrijf is op de rioolwaterzuivering van Franeker van Wetterskip Fryslan.

Wij hebben een slimme monitoringstool ontwikkeld voor die filters en maken daarvoor gebruik van een alledaagse en bekende technologie. De technologie heet Sand-Cycle.
De kern ervan vormen RFID-tags (zie figuur 2), waarmee katten en honden kunnen worden geïdentificeerd, als ze “gechipt” zijn.
RFID-tags, zo klein als zandkorrels, worden in het filterbed gebracht en werken als “verklikkers”, waarmee we heel eenvoudig kunnen vaststellen of het filter goed functioneert of niet.
We hebben een instrument gebouwd dat makkelijk in bestaande en nieuwe installaties kan worden aangebracht. De velddata worden door onze servers verwerkt en real-time teruggegeven in de vorm van dashboards aan de bedrijfsvoerders van de installaties.

In de wereld staan meer dan 100.000 filterinstallaties, die met onze techniek kunnen worden uitgerust; er is dus een grote markt.

Onze opdrachtgevers, Wetterksip Fryslan voorop, lopen met onze uitvinding weg, want het stelt ze in staat om met één blik op het dashboard te zien hoe de installatie draait.
Frau Hanneman, Innovationsmanagerin bei Waterschapsbedrijf Limburg:
"Mit der Implementierung von Sand-Cycle in unseren KA Wijlre und Simpelveld haben wir eine bessere Kontrolle über unsere Sandfilter und können bei Problemen proaktiv reagieren. Sand-Cycle trägt definitiv dazu bei, immer ein qualitativ hochwertiges Abwasser abzuleiten.“
Website innovatie https://sand-cycle.com/
Noodzaak en belang van deze innovatie Impact van de innovatie is dat één van de belangrijkste onderdelen van de (afval)waterzuivering met een eenvoudig, goedkoop en betrouwbaar instrument 24/7 kan worden gevolgd. Filterinstallaties worden zó eenvoudiger te bedrijven (minder menskracht), leveren betere prestaties, worden duurzamer (minder energieverbruik, minder slijtage van onderdelen).

Door deze “upgrade” kunnen de filters bovendien geschikt gemaakt worden voor nieuwe processen, zoals de verwijdering van medicijnresten. Voor de maatschappij betekent dit een bijdrage aan een groener leefmilieu.
Bijdrage aan een betere wereld Wereldwijd zijn zandfilters een zeer belangrijk onderdeel van zowel drink- en proceswaterbereiding, als afvalwaterzuivering. Door die filters beter en efficiënter te laten functioneren door tags mee te laten draaien in het proces wordt de filters beter benut, gaan de prestaties omhoog, wordt een duurzamer bedrijfsvoering gerealiseerd en wordt de levensduur verlengd.

Kortom: dat draagt allemaal bij aan een betere wereld.
In een wereld waarin menskracht steeds schaarser wordt, is het belangrijk dat de bedrijfsvoerders met simpele instrumenten snel de juiste analyse kunnen maken en ingrijpen als dat nodig is.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Wat de innovatie uniek maakt, is dat we een hele gebruikelijke technologie nu succesvol inzetten in een markt, waar die nog nooit eerder is toegepast.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact