Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

Axual BV

Axual Platform

Bedrijfsnaam Axual BV
KvK Nummer 64350622
Website www.axual.com
Beschrijving onderneming De wereld digitaliseert snel & omvangrijk en data wordt de belangrijkste asset van bedrijven.
Axual ondersteunt data-driven enterprises (zoals banken, energiemaatschappijen, netbeheerders & verzekeraars) om real-time te opereren. Iedere digitale actie is een "event" en Axual ontwikkelt een real-time event-driven data streaming platform dat gebouwd is op open source Apache Kafka en biedt daarnaast diensten als consultancy & beheer.
Naam innovatie Axual Platform
Beschrijving innovatie De hoeveelheid data die dagelijks of zelfs per minuut wordt gecreëerd, groeit exponentieel. Gebruik van deze data kan bedrijven helpen om wendbaarder te worden, resultaten te verbeteren,te innoveren, klanten beter te bedienen en snellere beslissingen te nemen.

Een enterprise krijgt 24/7 omvangrijke datastromen binnen vanuit klanten (websites, apps, webshops etc.), interne bronnen (applicaties, processen,sensoren, meters etc.), toeleveranciers en overige partners (bestellingen, leveringen, prijzen, status etc.) en externe bronnen (nieuws, overheid, social media, weersberichten etc.).

Deze data wordt waardevoller als zij op een centraal platform landt en direct ter beschikking staat aan eenieder die er in geïnteresseerd is.

Axual Platform is een gebruiksvriendelijk data streaming platform dat in het midden van het IT landschap van een grote enterprise staat, waardoor het voor alle afdelingen mogelijk is om real-time ‘data-streams’ te publiceren en consumeren. Mogelijke toepassingen zijn real-time: klantbediening, data analytics & science, fraude detectie, controle op en inzicht in te verwachten energiebehoefte voor netbeheerders, compliancy voor financials, ecosysteem integratie etc.
Website innovatie https://vimeo.com/321224991
Noodzaak en belang van deze innovatie Axual Platform zorgt ervoor dat bedrijven hun processen kunnen versnellen en in real-time kunnen reageren op interne ontwikkelingen alsmede op de markten en de wereld.

Voor Eneco: Met Axual kan Eneco stroom- en warmtegebruik real-time monitoren en erop reageren. Doordat de data van de meters real-time verwerkt kan worden, kan Eneco inzien of er op dat moment genoeg warmte wordt opgewekt voor de vraag die er op dat moment is. Zo kan Eneco makkelijker bijsturen in het opwekken van energie en warmte, wat leidt tot energie- en kostenbesparing. Een goede stap richting de energietransitie van 2050.

Voor Rabobank: Axual Platform zorgt ervoor dat de klanten van de Rabobank elk moment van de dag al hun transacties kunnen inzien en nooit een verandering van hun saldo missen. In de basis betekent Axual Platform dat je altijd al je bedrijfskritische informatie ter beschikking kunt hebben, waar je het nodig hebt, zodra de informatie beschikbaar is.
Bijdrage aan een betere wereld Real-time data uitwisselen kan onder andere het gebruik van brandstoffen reduceren (denk aan logistieke sector & retail), het reduceert het risico op fraude bij financials, het leidt tot betere klantbediening voor consumenten, het kan de algemene veiligheid verhogen (denk aan real-time sensordata van bv. waterstanden of real-time delen van data op vliegvelden). Een heel belangrijk voordeel betreft duurzame energie: op het moment dat de zon gaat schijnen of de wind aantrekt, kunnen energiemaatschappijen hier real-time op reageren zodat er zo optimaal en duurzaam mogelijk energie kan worden opgewekt.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Axual Platform is het 1e ready-to-go streaming platform met enterprise-eisen als data governance, security & self service standaard ingebouwd. Andere partijen bieden bouwstenen waarmee zelf een platform kan worden ontwikkeld. Dit is een complex, tijdrovend en kostbaar proces. Het motto van Axual is “Streaming Made Simple”.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact