Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Arbeidsmarktkansen.nl en Intelligence Group

Arbeidsmarktscan

Bedrijfsnaam Arbeidsmarktkansen.nl en Intelligence Group
KvK Nummer 67983286
Website www.arbeidsmarktkansen.nl
Beschrijving onderneming Leverancier van de Arbeidsmarktscan
Naam innovatie Arbeidsmarktscan
Beschrijving innovatie Op basis van grote hoeveelheden data (cbs, cpb, uwv, duo), eigen onderzoek en met slimme taaltechnologie gecategoriseerde actuele vacatures, berekenen wij de huidige en toekomstige kansen van individuen op de arbeidsmarkt. We hebben hiervoor eigen algoritmes ontwikkeld voor >430 beroepsgroepen, 12 provincies, vier ervaringsniveaus, 31 branches en vijf opleidingsniveaus.

De uitvoerige variant hiervan is een loopbaanscan of loopbaan-apk, die massaal wordt ingezet bij de ontwikkeladviezen, bv. binnen de regeling NL leert door. We doen dat samen met een groot aantal partners (LDC, Eelloo, JobPort, AWVN, IXLY). Met deze scan krijgen mensen inzicht in hun arbeidsmarktpositie en suggesties voor andere beroepen die kansrijk zijn. Dit project wordt ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken.

De korte variant wordt gebruikt om flexwerkers en uitzendkrachten met goede kansen op de arbeidsmarkt toegang te geven tot een hypotheek. In dat project werken we samen met Nationale Hypotheek Garantie, ABNAmro, Rabo, Volksbank, Munt, ASR, Aegon, ING, Obvion, Florius en >30 uitzenders. Hiermee hebben duizenden uitzendkrachten, flexwerkers en mensen met tijdelijke contracten een huis kunnen kopen. Veelal als starter op de woningmarkt. Het project wordt voluit gesteund door het ministerie van Wonen.

Website innovatie www.intelligence-group.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie De Arbeidsmarktscan helpt mensen doelgericht na te denken over hun ontwikkeling, hun loopbaan en hun beroep.
In de hypotheekwereld wordt voor het eerst niet 'drie jaar teruggekeken' bij mensen met een vast contract, maar kan ook de snel gegroeide groep flexwerkers een hypotheek krijgen.
Van alle hypotheken die de afgelopen vier jaar zijn verstrekt, is er nog niet een in achterstand.
Bijdrage aan een betere wereld We proberen de mobiliteit van de beroepsbevolking op te krikken, om te voorkomen dat mensen te lang blijven hangen in een beroep dat langzaam aan het verdwijnen is. En we proberen jonge mensen zonder vaste contracten toegang te geven tot een hypotheek.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Wij zijn de enige in Nederland die een dergelijk instrument hebben ontwikkeld. We hebben daar jaren aan gewerkt, veel eigen geld in geïnvesteerd, heel veel geduld geoefend. 2020 is wat ons betreft het jaar van de doorbraak omdat sinds begin dit jaar NHG en negen banken meedoen met de hypotheekscan, en sinds 1 augustus duizenden loopbaancoaches onze Arbeidsmarktscan gebruiken als startpunt voor ontwikkeladviezen.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact