Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

Aquamar Disinfection Products B.V.

Pro-Vida

Bedrijfsnaam Aquamar Disinfection Products BV
KvK Nummer 52835383
Website www.aquamar.nl
Beschrijving onderneming Aquamar is een producent van apparatuur en middelen op het gebied van desinfectie van water, lucht en oppervlakken. Kenmerkend voor onze werkwijze zijn een no nonsense benadering en oplossingsgerichtheid. En dat werkt, getuige onze vele branchespecifieke oplossingen op het gebied van legionellabestrijding, waterbehandeling en zwembadtechniek.

In de eigen Research en Developmentafdeling werkt Aquamar op innoverende wijze aan het oplossen van de meest gevarieerde problemen op het gebied van microbiologische vervuiling. Hierbij werkt Aquamar vaak nauw samen met de grote Nederlandse kennisinstellingen. Na een gedegen testperiode, soms op locatie, worden de eigen ontwerpen in productie genomen. Bij elk microbiologisch probleem gaat Aquamar de uitdaging aan.
Naam innovatie Pro-Vida
Beschrijving innovatie Dit betreft de innovatieve nanobubbel-generator van Aquamar. De innovatie wordt voornamelijk ingezet in de glastuinbouw. Dit om zuurstof voor de planten aan het water toe te voegen (hierover later meer informatie). Ook wordt het gebruikt om door middel van nanobellen zuurstof aan water toe te voegen voor de bestrijding en voorkoming van blauwalg.

Algemene informatie:
De nanobubbel-generator van Aquamar is de meest efficiënte gasinjectietechnologie die beschikbaar is om vrijwel elk gas in elke vloeistof op te lossen. Het meest gebruikte gas is pure zuurstof en de meest gebruikte vloeistof is water. Pure zuurstof wordt dan opgelost in water in de vorm van nanobellen. Ook bijvoorbeeld plasma kan in water opgelost worden met deze techniek. De systemen zijn plug-and-play en kunnen makkelijk op locatie aangesloten worden.
De nanobubbel generatoren van Aquamar produceren miljarden bubbels van nano-formaat per milliliter water, de bellen hebben een diameter van gemiddeld 75 nanometer (nm). Even ter vergelijking: de dikte van een menselijke haar is ongeveer 80.000 nanometer. Het kleine formaat zorgt bijvoorbeeld voor een neutraal drijfvermogen waardoor ze niet opstijgen en weer uit het water verdwijnen. Dat laatste is vaak een groot probleem van bestaande oplossingen, de bellen stijgen dan meteen op en verdwijnen uit het water. De efficiëntie van de nanobubbel generatoren van Aquamar is dan ook erg hoog.

Pro-Vida is de naam waaronder we deze nanobubbel-generatoren op de markt brengen. Wij hebben ruim 9 jaar gewerkt aan deze innovatie en sinds de tweede helft van 2019 zijn wij de markt op gegaan met de eerste modellen. Inmiddels hebben ook subsidie ontvangen van het European Union’s Horizon 2020 research and innovation program.
Toepassing in de glastuinbouw:
Planten hebben zuurstof nodig, dat weten we allemaal. Voor de algehele kwaliteit, water- en nutriëntenopname van de wortels is een juist zuurstofgehalte in het water belangrijk. Ook draagt het bij aan gezondere wortels en daardoor kan de plant zich beter weren tegen pathogene schimmels. Bij een goed zuurstofgehalte wordt bijvoorbeeld de Calcium opname beter.
Probleem in de glastuinbouw is dat er in het bassin wel genoeg zuurstof gemeten wordt maar bij de druppelaar is het gehalte te laag. Op warme dagen is het gehalte zelfs in het bassin al te laag. Dat zorgt voor stress bij de planten met minder of beschadigde opbrengsten tot gevolg.
Afname van zuurstofgehaltes ontstaat onder andere door:
- Organische vervuiling.
- Het ontstaan van een biofilm in een druppelsysteem.
- Als het water stilstaat zakt het zuurstofgehalte binnen een uur naar kritische waardes (<4 mg/l) door o.a. bacteriën.
- Hoge temperaturen in de substraatmat (ideale groeiomstandigheden voor bacteriën en schimmels).
Het benodigde zuurstof zit dus onder meer in het gietwater dat de planten krijgen. Door zuurstof aan het gietwater toe te voegen, houdt de teler het zuurstofgehalte op peil. Er zijn al verschillende technieken op de markt om dat te doen maar de zuurstoftoevoeging is beperkt. Aquamar heeft na jaren ontwikkelen een effectieve methode gevonden om dit doel te bereiken. Dit doen we met de Aquamar Pro-Vida.

Hoe doen we dat dan?
Dat doen we dus met nanobubbels. Wat zijn nanobubbels eigenlijk? Het zijn minuscule luchtbelletjes, zo klein dat je ze met het blote oog niet kunt zien. Ook in de glastuinbouw is het grote voordeel daarvan dat de luchtbelletjes niet meteen naar boven drijven, maar ze blijven in het water waardoor ze effectief kunnen zijn en hun doel bereiken. Grotere bellen stijgen op, gemiddeld blijft daarvan slechts 7% in het water achter. Nanobellen halen het einde van de leiding in een kas en komen dus effectief bij de plant aan. De druk in het belletje is praktisch even groot als daarbuiten waardoor ze onder laboratorium omstandigheden wel tot 6 maanden in het water blijven zweven. De zuurstofoverdrachtssnelheid is daardoor 6.500% efficiënter dan technieken met macrobellen.

Hoe werkt de Pro-Vida?
- De Pro-Vida maakt nanobubbels. In die nanobubbels zit pure zuurstof en dat mengen we met het water.
- De Pro-Vida bevat ook een zuurstofconcentrator waardoor we in staat zijn om met 100% zuurstof te werken in plaats van met gewone lucht waar maar 20% zuurstof in zit.
- Per unit kan er 3, 5, 7, 10 of 15 liter zuurstof per minuut toegevoegd worden aan het water.
De unit kan heel eenvoudig aangesloten worden op het basin of op de dagvoorraad-tank. Het is dus plug- and-play. Hij verbruikt alleen stroom en is onderhoudsarm.

Probiotica:
Naast zuurstof hebben planten water en voeding nodig. Het zuurstof in het water, in combinatie met probiotica voor platen, maakt ook de leidingen schoon en voorkomt biofilm in de leidingen. Daardoor hoeven er geen chemicaliën meer gebruikt te worden in de leidingen om toch een goede watergift te krijgen. De probiotica zorgt bovendien voor een goede wortelstructuur en voedingsopname. Door met de Pro-Vida extra zuurstof toe te voegen aan het water kunnen die nuttige bacteriën van de probiotica gedijen, vermenigvuldigen en hun werk doen.

Minder energieverbruik:
Als de waterleidingen schoon zijn hoeven pompen minder energie te gebruiken en minder lang te draaien wat energieverbruik scheelt. In warme landen hoeft het gietwater voor planten minder gekoeld te worden wat ook veel energie scheelt.

Zeta-potentiaal:
Ook het Zeta-potentiaal speelt een belangrijke rol. De Pro-Vida realiseert een hoog zeta-potentiaal wat positief is voor de voedingsopname van planten.
In de glastuinbouw worden de meststoffen in waterige oplossing meegedruppeld aan de planten. Een hoog zeta-potentiaal zorgt ervoor dat de meststoffen stabiel opgelost blijven in het water. Dat is positief omdat de plantwortels daardoor de voedingsstoffen makkelijker kunnen opnemen vanwege een grotere kans op absorptie. Een laag zeta-potentieel betekent geclusterde voedingsstoffen die daardoor minder toegankelijk zijn voor plantenwortels.

Meren en vijvers:
Dit principe is ook inzetbaar bij het schoonhouden van meren en vijvers. Nuttige bacteriën in probiotica zijn een belangrijk onderdeel voor het reinigen van afvalwater, het reinigen van meren en vijvers en het reinigen van septische tanks. Die nuttige bacteriën zijn aeroob, ze hebben dus zuurstof nodig als energiebron. Zoals al eerder omschreven is het extra zuurstof wat wordt toegevoegd met de Pro-Vida dus positief voor de werking van deze bacteriën. Een probiotische bacterie heeft een grootte tussen 200 nm en 10.000 nm. Een gemiddelde Pro-Vida nano-bubbel heeft een grootte van gemiddeld 75 nm. De nuttige bacteriën halen hun voedingsstoffen uit de omgeving door diffusie. Een hoge zuurstofgehalte in het water met een hoog zeta-potentiaal helpt deze nuttige bacteriën te gedijen. De voedingsstoffen zijn dan goed verspreid aanwezig en makkelijk toegankelijk. Wanneer de wateroplossing een laag zeta-potentiaal heeft, zijn de potentiële voedingsstoffen minder toegankelijk en duurt het langer voordat de nuttige bacteriën het water schoon maken. Er moet dan vaak meer en vaker probiotica toegevoegd worden.

Biofilm en biofouling:
De toename van het zeta-potentiaal in leidingen, buizen en pijpen elimineert biofilm en biofouling en verlengt de levensduur van filters en membranen. Ook stabiliseert het klei en andere deeltjes in water zodat er minder bezinking plaats vindt.
Website innovatie www.pro-vida.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Er zijn veel verschillende sectoren waarin de Pro-Vida een positieve impact heeft. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Sector glastuinbouw:
Minder gebruik van benodigde chemicaliën, hogere productie/opbrengsten door hoger zuurstofgehalte in het water.
Lager energieverbruik.
Minder ziektes in de planten.
Verbeterde opnamen van voedingsstoffen waardoor er minder mee hoeft te worden gegeven.

Sector visserij:
Humaan doodmaken van vissen en/of levend aanvoeren van schaal- en schelpdieren.
Afdoden van virussen in levende schaal- en schelpdieren.
Minder gebruik van chemicaliën.

Sector visverwerking c.q. foodsector:
Desinfectie mogelijk maken met plasmawater. Dat is een goedkope manier van desinfecteren zonder chemicaliën.

Maatschappij:
Reductie van benodigde chemicaliën dus minder lozing in het oppervlakte water, minder blauwalg bij stranden en in meren.

Ook kunnen we nog andere gassen gaan oplossen in andere vloeistoffen wat nog ontzettend veel mogelijkheden biedt.
Bijdrage aan een betere wereld Door inzet van de Pro-Vida krijgen de planten voldoende zuurstof waardoor de planten beter wortelen en er minder stress ontstaat voor de planten, daardoor groeit de plant beter en genereert hij meer opbrengsten. Ook blijft de plant daardoor gezonder waardoor er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Hogere productie van voedsel is daardoor mogelijk waardoor voedseltekorten minder worden in de wereld.
Door toepassing van de nanobellen verandert het Zeta-potentiaal waardoor de planten meststoffen beter kunnen opnemen. Daardoor hoeven er minder meststoffen (onder andere stikstof) aan de plant gegeven te worden.
Ook heeft het een positief effect op CO2, de plant neemt namelijk meer CO2 op door betere beschikbaarheid zuurstof voor plant.

Zuurstof is de bron van het leven. Door effectief zuurstof aan het water toe te voegen biedt de Pro-Vida ook een goede samenwerking met biologische producten zoals probiotica voor planten. De nuttige micro-organismen in de producten leven langer en kunnen zich beter vermenigvuldigen door de aanwezigheid van genoeg zuurstof.

Naast de inzet in de glastuinbouw wordt de Pro-Vida ook ingezet in andere industrieën en ter voorkoming en bestrijding van problemen zoals blauwalg. Als er voldoende zuurstof in het water zit ontstaat er geen blauwalg en kan aanwezige blauwalg bestreden worden.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De techniek maakt daadwerkelijk nanobellen. Andere vergelijkbare apparatuur maakt meestal grotere bellen die niet de uniek eigenschappen van nanobellen hebben.

Het is een uniek concept wat weinig onderhoud vergt.
Plug and play inzetbaar.
Lage ecologische voetafdruk, gebruikt alleen elektriciteit.
Zuurstof wordt ter plekke gegenereerd (geen transport nodig).
Veilig voor plant, mens en dier.
Compacte en relatief goedkope oplossing.
Wereldwijd inzetbaar in verschillende industrieën.
Een innovatie die over industriegrenzen heen gaat.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact