Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Podcasts

ATB-Nederland

Hoger droger stof gehalte in slib met minder polymeer

Bedrijfsnaam ATB-Nederland
KvK Nummer 30137747
Website www.atbnederland.nl
Beschrijving onderneming Wij zijn leverancier van componenten voor afvalwaterzuivering, slibbehandeling en procestechniek, met name op het gebied doseren, roeren, mengen, pompen en filtreren. Daarnaast hebben wij een eigen onderhoudsservice, een verhuurafdeling waarbij we circulair werken met onze eigen apparatuur en die tevens als occasion te koop zijn. Onze forte: met praktijk oog en kennis van onze apparatuur nieuwe uitdagingen oplossen en waar mogelijk verduurzamen
Naam innovatie Hoger droger stofgehalte in slib met minder polymeer
Beschrijving innovatie Het gaat om twee innovaties die in combi dan wel apart te gebruiken zijn. Deze innovaties zijn samen met onze Duitse partners ontwikkeld. Allereerst is er een voormenging bij het gebruik van vloeibaar PE waardoor deze extra actief wordt en optimaler mengt. Dit leidt tot wel 40% minder PE gebruik. Daarna hebben wij een drietraps mengunit die inline monitort (flocsense) welke PE vlokken er ontstaan en die we door stap 1(flocstirr) en stap 2 (flocsense) kunnen beïnvloeden waardoor we hogere droge stofgehaltes bereiken bij het filtreren waardoor er minder water wordt afgevoerd en er minder polymeer toegediend hoeft te worden.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Win win dus. Besparen op proces (vaak is voorindikking niet meer nodig), bewezen lager polymeergebruik hetgeen een plus is voor het milieu en de kosten en als laatste een hoger droge stofgehalte in het slib (enige procenten winst) dat bijv bij een klant al leidt tot besparingen van 10000 euro per procent. Als er al slib afgevoerd wordt, vervoer je minder water en is dit dus ook efficiënter bij een evt verbranding tot biogas.
Bijdrage aan een betere wereld Zie hiervoor. Je spaart installaties uit (verbruik grondstoffen), verbruik van polymeer daalt (tot wel 40%, reductie gebruik chemicaliën) en er ontstaat een hoger droge stofgehalte in het slib (minder afvoer/vervoersbewegingen/beter resultaat bij verbranding/schoner afvalwater bij filtreren.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De Emmy is ontwikkeld samen met onze partner Alltech Dosieranlagen als aanvulling op de bestaande vloeibaar polymeerdoseerinstallaties. Is een combinatie van in de markt al bekende technieken. Daar ligt ook onze kracht, met bestaande technieken nieuwe toepassingen dan wel aanpassingen bedenken. Dat is hier ook gebeurd. De Flocstirr, FlocFormer en Flocsense is samen met onze partner Aquen verder ontwikkeld (zijn nu aan het kijken of we de inline directe monitoring van het slib ook kunnen koppelen aan de flocformer. Dit is nog niet zo eenvoudig aangezien iedere slibsoort zijn eigen specifieke kenmerken en reacties heeft. Een grote uitdaging dus, waarin wij als praktijkpartner ook meedenken. Zij zijn een spin off van de uni van Clausthal, waar de directeur (voormalig lector milieu) ook deels vanuit bewezen technieken dit verder doorontwikkeld heeft. We zijn nu bezig om te kijken in hoeverre de koppeling van de beide technieken tot nog grotere besparingen kan leiden i.s.m. het CEW/Wetterskip Fryslan.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact