Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 KVK Impact Award

8D Games BV

DrugsviewVR

Bedrijfsnaam 8D Games BV
KvK Nummer 73686859
Website www.8d-games.nl
Beschrijving onderneming 8D Games maakt serious games en gamifications waarmee mensen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. In onze digitale tools combineren we kennis van gedrag met spelprincipes en vernieuwende technologieën. Denk aan Virtual Reality, Augmented Reality en bewegingsregistratie met sensoren. Ontwikkelen doen we altijd samen met de doelgroep en kennispartners, zoals universiteiten en hogescholen. Onze tools zijn praktisch toepasbaar in de zorg, het onderwijs, bij de overheid en in het bedrijfsleven.
Naam innovatie DrugsviewVR
Beschrijving innovatie DrugsviewVR is een virtual reality game die professionals en burgers vaardiger maakt in het herkennen van drugsgerelateerde criminaliteit. Je loopt rond in een kamer vol verdachte materialen. Misschién hebben die spullen iets met drugs en ondermijnende criminaliteit te maken… Weet jij ze te herkennen?

In virtual reality worden alle zintuigen geprikkeld. Dit geeft deelnemers de kans op overtuigende wijze te oefenen met situaties die in werkelijkheid te duur, te tijdrovend of te gevaarlijk zijn om tot stand te brengen. DrugsviewVR draait op de Oculus Go-VR bril en is daarmee breed inzetbaar.
Website innovatie https://8d-games.nl/projecten/drugstrain...
Noodzaak en belang van deze innovatie DrugsviewVR maakt kennis over ondermijnende criminaliteit beschikbaar voor grote groepen mensen tegen lage logistieke kosten. Bureau Drugszaken, onze kennispartner in dit project, geeft ook trainingen en workshops in fysieke containers die ingericht zijn als drugspand. Een effectieve manier om kennis over te brengen, maar logistiek gezien kostbaar. Bovendien kan in zo'n container maar een beperkt aantal mensen ontvangen worden. DrugsviewVR is breder en gemakkelijker inzetbaar, terwijl de ervaring voor spelers overtuigend en spannend blijft.
Bijdrage aan een betere wereld Ondermijnende criminaliteit is misdaad die een ontwrichtend effect heeft op de samenleving. De productie van drugs speelt hierin een grote rol. Drugslabs die verstopt zitten midden in woonwijken zijn - helaas - geen uitzondering meer.

Het is heel waardevol als niet alleen de wijkagent, maar ook de maatschappelijk werker, de woningbouwmedewerker, leden van de brandweer, medewerkers van verzekeringsmaatschappijen én de buurman alert zijn op verdachte omstandigheden in de eigen leefomgeving.

Een breed maatschappelijk bewustzijn helpt bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. DrugsviewVR draagt hieraan bij door meer mensen vaardig te maken in het herkennen van drugsgerelateerde criminaliteit op een kosteneffectieve en aansprekende wijze.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Door gebruik te maken van de Oculus Go-bril is DrugsviewVR laagdrempelig en praktisch in gebruik, waardoor de drugstraining ook op locaties zoals een festival kan worden ingezet. Voor veel mensen is virtual reality nieuw en spannend, de techniek is nog niet wijdverbreid.

Alle drugsmaterialen die te zien zijn in DrugsviewVR zijn door 8D Games ontworpen en geïmplementeerd. Assets van dit soort voorwerpen bestonden nog niet, omdat de combinatie van VR en drugstraining ook nieuw is.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact