Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Withthegrid

Duurzamere warmtenetten met continue optimalisatie

Bedrijfsnaam Withthegrid
KvK Nummer 66591880
Website www.withthegrid.com
Beschrijving onderneming Withthegrid supports energy grid operators by digitising their maintenance and optimisation processes. Through algorithms and machine learning techniques it can more accurately forecast demand and optimise production. This helps grid operators and producers save energy costs. The withthegrid remote monitoring devices also enable continuous monitoring of assets and helps reduce operational costs and extend asset lifetime.
Naam innovatie Duurzamere warmtenetten met continue optimalisatie
Beschrijving innovatie Withthegrid simuleert en optimaliseert warmtenetten. Door middel van een continue draaiend optimalisatiealgoritme wordt een geschikte aanvoertemperatuur berekend die aan de klantvraag voldoet en tegelijkertijd de leidingverliezen (warm water dat afkoelt) minimaliseert.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Warmtenetten vormen een cruciale oplossing om tot een duurzaam energiesysteem te komen. De huidige warmtenetten hebben echter nog met aanzienlijke verliezen te maken (tot 20%). Daarnaast zijn duurzame warmtebronnen schaarser en kleinschaliger van aard dan de huidige grote gasgestookte warmtecentrales. Dit zorgt ervoor dat een verhoogde efficiëntie van warmtenetten essentieel is voor de verdere uitrol van warmtenetten en het realiseren van een duurzaam energiesysteem.
Bijdrage aan een betere wereld Minder warmteverbruik per geleverde GJ warmte zorgt voor een lagere CO2 voetafdruk per GJ warmte. Tot 10% reductie is mogelijk.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Op dit moment bestaat er geen optimalisatie voor warmtenetten die continue draait en een continue aanvoertemperatuur berekent. Er zijn wel simulaties beschikbaar die statisch kunnen berekenen of het net nog iets efficiënter kan. Maar doordat deze niet continue draait kunnen ze geen gebruik maken van het bufferen van warmte. Bufferen van warmte stel namelijk instaat om de piekvraag te verlagen hetgeen het gehele systeem ook weer efficiënter maakt.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact