Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

White Lioness technologies

Packhunt.io

Bedrijfsnaam White Lioness technologies
KvK Nummer 67723179
Website www.packhunt.io
Beschrijving onderneming Geavanceerde technologie is voor iedereen! White Lioness technologies heeft als missie om geavanceerde technologie zo eenvoudig en goedkoop te maken dat iedereen het kan gebruiken. Geavanceerde technologie zoals machine learning, artificial intelligence, 3D modelleren, simulatie, Digital Twins en 3D printing is nu vaak alleen weggelegd voor bedrijven en personen die hier diep voor in de buidel kunnen tasten. Maar wat zou er gebeuren als iedereen middels digitale bouwsteentjes zelf met deze technologie aan de slag kan? Zouden we de creatieve kracht van de massa kunnen gebruiken? Of de kennis van de crowd?
White Lioness technologies ontwikkelt sinds 2013 het Packhunt.io platform wat iedereen in staat stelt om zelf aan de slag te gaan met geavanceerde technologie zonder daarbij afhankelijk te zijn van programmeurs. White Lioness is opgericht door Anke Rolvink en Jeroen Coenders en is snel gegroeid naar een onderneming van 8 mannen en 8 vrouwen die in vele industrieën actief zijn om deze missie te verwezenlijken.

Naam innovatie Packhunt.io
Beschrijving innovatie Packhunt.io is een Digital Twin platform waarmee via digitale bouwsteentjes digitale tweelingen van producten, projecten en processen gebouwd en in een webbrowser ontsloten kunnen worden.
Omdat dit een no code benadering betreft is er geen afhankelijkheid van schaarse programmeurs of hoge investeringen. Iedereen kan zelf aan de slag om zijn of haar droom van een nieuw product of een nieuwe dienst te bouwen. Net zoals dat je ‘met Lego alles kan bouwen’ is wat je kunt maken met Packhunt.io slechts beperkt tot de fantasie van de modelleur.
Onze klanten gebruiken het platform om online configurators te bouwen zodat producten gepersonaliseerd kunnen worden of complexe systemen van onderdelen foutloos besteld kunnen worden, maar er zijn ook klanten die een Internet of Things oplossing gebruiken om woningen mee te monitoren of klanten die hun bedrijf hebben uitgebreid met op Packhunt.io gebaseerde digitale dienstverlening middels nieuwe business modellen.
We werken met startups samen die zelf geen technologie kennis (nodig) hebben, maar wel alles van een nieuw product en de markt weten. Die stellen we via Packhunt.io in staat om compleet nieuwe proposities te lanceren zonder grote investeringen: het betreft hier producten zoals perfect passende brillen op basis van een 3D gezichtsscan, gepersonaliseerde juwelen, maar ook medische producten zoals perfect passende apneu maskers. Maar we werken ook samen met meer traditionele bedrijven, zoals aannemers die aanbouwen en dakkapellen bouwen. Omdat zij nu op digitale wijze hun klanten kunnen bedienen kunnen ze veel meer en sneller verkopen en bouwen. Packhunt.io heeft een oorspronkelijk kleine aannemer zelfs in staat gesteld om te groeien naar een netwerkorganisatie van vele kleine aannemers die nu samen digitaal verkopen en bouwen. Maar ook grote ondernemingen hebben profijt hiervan: zij kunnen sneller experimenteren met nieuwe producten en diensten tegen lage kosten. Hierdoor weten ze sneller wat wel en niet werkt en hoe de markt hierop reageert.
Website innovatie https://www.youtube.com/channel/UCw3yRh0...
Noodzaak en belang van deze innovatie Packhunt.io stelt bedrijven in verschillende sectoren in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden en klaar te maken voor de toekomst middels nieuwe business modellen, digitale producten en digitale middelen om deze producten en diensten aan te bieden aan hun klanten tegen lage investeringen. Dit betekent dat bedrijven hun investeringsgeld in kwalitatief hoogstaande producten kunnen investeren in plaats van in ontwikkeling van eigen suboptimale IT platformen. De investering in het platform heeft White Lioness al gedaan. Dit betekent dat deze bedrijven sterker worden, de economie sterker wordt en we niet bang hoeven te zijn voor robotisering en digitalisering. Dit gaat ons juist vooruit helpen.
De verwachting is dat in de komende jaren er een schrijnend tekort aan programmeurs en technici gaat ontstaan. Packhunt.io stelt iedereen in staat om zelf digitale middelen te ontwikkelen zonder kennis van programmeren. Dit neemt een groot maatschappelijk probleem weg.
Maar wat gebeurt er als we geavanceerde technologie democratiseren? Wat als iedereen een nieuw product kan bedenken en lanceren? De cloud maakte tech startups mogelijk door opstartkosten van datacenter gebruik naar bijna nul te brengen. Wat gaat Packhunt.io te weeg brengen door de opstartkosten van technologie naar bijna nul te brengen? We worden elke dag verrast door onze klanten.
Bijdrage aan een betere wereld Packhunt.io stelt bedrijven en mensen in staat om hun creativiteit in te zetten om producten te ontwikkelen voor een betere wereld. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het perfect passende slaap apneu masker wat via Packhunt.io wordt vormgegeven. De mensen die de slaapapneu aandoening hebben moeten met een masker op slapen. Dit is oncomfortabel. Dit maakt het probleem nog erger en het risico van de aandoening is dat de persoon hierdoor komt te overlijden. Via Packhunt.io kan nu in elke slaapkliniek op basis van een 3D gezichtsscan een comfortabel masker vorm worden gegeven waardoor deze mensen beter kunnen slapen.
In een ander geval draagt Packhunt.io ook bij aan meer duurzame gebouwen door in een vroeg stadium inzicht te geven aan hoe duurzaam een ontwerp van een gebouw is aan de architect, opdrachtgever of ontwikkelaar: een belangrijke opgave voor de maatschappij in de energietransitie die we moeten doormaken. Packhunt.io wordt ingezet bij KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) om huizen van mensen met funderingsproblemen middels IoT sensoren en LoRa te monitoren. Hierdoor kunnen woningcorporaties duur funderingsherstel uitstellen totdat er meer investeringsruimte gaat. Dit betreft vele tienduizenden woningen in West-Nederland.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Packhunt.io is een uniek platform ontwikkeld door White Lioness technologies. Er is geen platform dat op dezelfde wijze functioneert of dezelfde breedte van mogelijkheden bevat.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact