Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Venya BV

InstantCare

Bedrijfsnaam Venya BV
KvK Nummer 71346686
Website www.instantcare.online
Beschrijving onderneming eHealth innovatie- monitoring systeem
Naam innovatie InstantCare
Beschrijving innovatie Het Nijmeegse bedrijf InstantCare ontwikkelt een monitoringsysteem voor incontinente ouderen dat zowel cliënten als zorgmedewerkers ontlast en tijd bespaart. Via geleiding van een sensorstrip in het incontinentiemateriaal kunnen verpleegkundigen in een app aflezen wat de vervuilingsgraad is en bepalen of een bewoner verschoond moet worden. Verzorgers kunnen snel handelen wanneer het nodig is; dit voorkomt doorligwonden en andere infecties. InstantCare kan zowel urine als ontlasting detecteren en is geschikt voor alle soorten en merken incontinentiemateriaal.
Website innovatie https://youtu.be/-A9bLvmDzIU
Noodzaak en belang van deze innovatie In het verleden moesten incontinentiechecks bij incontinente (demente) ouderen handmatig gedaan worden (door letterlijk in het incontinentiemateriaal te controleren). Voor de verzorgers is dit erg zwaar werk en voor de patient/client erg onplezierig. Met InstantCare kunnen we een stukje waardigheid teruggeven omdat er geen fysieke checks meer nodig zijn en mensen niet meer in nat incontinentiemateriaal moeten blijven zitten. Het ontlast dus aan de ene kant de verzorger en aan de andere kant hersteld een stukje waardigheid voor de gebruiker. De zorg staat erg onder druk, er is te weinig verzorgend personeel en de werkdruk is erg hoog. Met onze oplossing kan er veel tijd bespaard worden die ten goede ook ten goede komt aan de kwaliteit van zorg.
Bijdrage aan een betere wereld Onze missie is restoring dignity - een stukje waardigheid herstellen bij incontinente (oudere) mensen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Wij zijn de enige met een systeem dat gebruikt kan worden op elk merk en soort incontinentiemateriaal en wij detecteren als enige zowel urine als ontlasting.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact