Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Urban Senses

Interactieve afvalbak, De Trash Roulette

Bedrijfsnaam Urban Senses
KvK Nummer 64456110
Website www.urbansenses.nl
Beschrijving onderneming Urban Senses geeft advies over en regisseert het toepassen van zintuigbeïnvloeding in alle ruimten waar mensen samen komen met als doel een positieve gedragsverandering. Wij onderzoeken vanuit een bottom-up benadering. Zo wordt de intrinsieke motivatie van de gebruiker van het gebied altijd meegenomen en wordt draagvlak en sociaal eigenaarschap gestimuleerd. Deze aanpak resulteert in doordachte en effectieve toepassingen.
Naam innovatie Interactieve afvalbak, De Trash Roulette
Beschrijving innovatie Voor onze opdrachtgever hebben wij een interactieve afvalbak ontwikkelt. De Trash Roulette. De studenten van het Zadkine College kunnen door er afval in te gooien leuke prijzen winnen. Als een student er iets ingooit wordt hij/zij vriendelijk bedankt door de afvalbak. Als vervolgens de gelukkige een prijs wint met zijn afval (random) laat de afvalbak dit de hele kantine weten middels een zintuiglijk spektakel van licht en geluid. Hierdoor krijgen de overige studenten in de kantine de boodschap mee dat afval weggooien wordt beloond (positieve feedback). De prijs wordt uitgeprint, bijvoorbeeld een broodje van de week, het ticket kan men vervolgens verzilveren bij de foodcorner. In de ontwerpfase hebben wij de belevingswereld van de jongeren onderzocht om te bepalen welke wetenschappelijke technieken wij het beste konden gebruiken om jongeren positief te stimuleren. Denk hierbij o.a. aan een aansprekend design, gamification, kosten en baten, sociaal bewijs en directe feedback.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Zwerfafval is een landelijk probleem, zo ook in de kantine van het Zadkine College. De grote hoeveelheid afval die achterblijft na de pauzes vergt veel inzet van de schoonmaakdiensten en geeft een negatieve omgevingsboodschap af. Deze negatieve omgevingsboodschap stimuleert overlastgevend gedrag. Door de studenten op ludieke wijze te stimuleren hun afval weg te gooien in de afvalbak kan met minder middelen effici├źnter worden schoongemaakt en krijgt de kantine een positievere uitstraling met hieruit volgend minder overlastgevend gedrag. De eerste effectmetingen hebben al uitgewezen dat er een aanzienlijke vermindering is van zwerfafval (50 procent).
Bijdrage aan een betere wereld De interactieve afvalbak kan zowel binnen als in de openbare ruimte worden toegepast. Zwerfafval kan grote afstanden afleggen en hierbij in het oppervlaktewater terecht komen. De Trash Roulette kan bijdragen aan het verminderen van deze mondiale vervuiling.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Zover wij hebben kunnen onderzoeken is de Trash Roulette de eerste interactieve afvalbak die op een aantrekkelijke wijze wetenschap en techniek combineert om op een ludieke wijze mensen te stimuleren hun afval weg te gooien.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact