Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Tran Solution BV

Principles and methods of the Tran electromagnedtic generator

Bedrijfsnaam Tran Solution BV
KvK Nummer 73693006
Website
Beschrijving onderneming Onderzoek en ontwikkeling van innovatieve machines.
Naam innovatie Principles and methods of the Tran electromagnedtic generator
Beschrijving innovatie Generating electric energy without moving part, based on different patents :
1-Principles of the Tran-energy machines ( WO 2009/112877 A1 International Publication Date 17.09.2009 ).
2- Principles of the Tran-energy machines ( US8,350,654 B2 date of Patent Jan,8. 2013 )
3-Transformer based switched power converter with switched capacitor auxiliary dc/dc converter ( EP 2 978 119 A1 Date of publication 27. 01, 2016 )
4- Tranprinciples and methods of DC pulse electric device without moving parts ( US 2017/0221627 A1 Pub. Date: Aug. 3, 2017 )
5- Principles and methods of the Tran electromagnetic generator ( Application Date: 07- 12- 2018 ).
Patents te vinden op Internet met patentnummers


Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De impact:
- Genereren van elektrische energie onafhankelijk van extra energiebron.
- Geen CO2 uitstoot, geen afval, geen milieuverontreiniging, geen gevaar voor fauna en flora,
- Geen centrale energie nodig, met alle gevolgen van dien
Bijdrage aan een betere wereld Elektrische energiebron voor elke behoeften, eerst zonder CO2 uitstoot, daarna , all dampen voor hydro-elektrische energie ook niet nodig, geen hoog-voltage kabels.
Auto's, treinen, schepen, zelf vliegtuigen met eigen elektrische generators.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Zie patents bij EPO ; bij USPTO en bij WIPO

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact