Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Stichting ELBHO

Erkenning Stagebedrijven hbo/wo

Bedrijfsnaam Stichting ELBHO
KvK Nummer 67815626
Website https://www.elbho.nl/
Beschrijving onderneming Stichting ELBHO (Stichting Erkenning Leerbedrijven Hoger Onderwijs) verzorgt in Nederland de erkenning van stagebedrijven voor opleidingen (Associate Degree, Bachelor en Master) in het hbo/wo.

Stichting ELBHO exploiteert het ELBHO Bedrijvenregister waar alle Erkende Stagebedrijven hbo/wo in zijn opgenomen. Daarnaast bieden we het platform hbo-stagemarkt.nl aan voor zowel studenten als bedrijven.
Naam innovatie Erkenning Stagebedrijven hbo/wo
Beschrijving innovatie Binnen het hoger onderwijs lopen jaarlijks ongeveer 60.000 studenten een (afstudeer)stage als onderdeel van hun hbo/wo-opleiding.

Opleidingen stellen eisen aan de bedrijven die deze stagiairs begeleiden. Er vindt echter geen uitwisseling plaats tussen hogescholen en ook de eisen aan de stage verschillen per opleiding en/of onderwijsinstelling. Vaak komen stage- coördinatoren (door de hoge werkdruk in het onderwijs) niet toe aan het vooraf bezoeken of controleren van stagebedrijven en vindt dit proces achteraf plaats. De student weet vooraf niet of het bedrijf voldoet aan de eisen en of zijn stagevoorstel zal worden goedgekeurd. Ook is het vaak niet bekend of eerdere stages bij het bedrijf zijn misgegaan (bijvoorbeeld door te weinig of geen begeleiding vanuit het bedrijf).

Om dit te ondervangen is Stichting ELBHO ontstaan. ELBHO inventariseert alle potentiele stagebedrijven in Nederland en biedt deze bedrijven de mogelijkheid om een erkenningsaanvraag te doen.

Een erkenningsadviseur van Stichting ELBHO stelt vast in een telefonische intake of het bedrijf voldoet aan de voorwaarden. Indien het bedrijf voldoet aan de voorwaarden, wordt een bedrijfsbezoek ingepland. Tijdens het bedrijfsbezoek wordt geïnventariseerd voor welke opleidingen het bedrijf begeleiding kan bieden. Op basis van deze rapportage wordt door het bestuur de erkenning afgegeven.

Na het afgeven van de erkenning worden zij opgenomen in het publiek toegankelijke ELBHO Bedrijvenregister en op de websites hbo-stagemarkt.nl en wo-stagemarkt.nl.

Alle bedrijven met meer dan 5 medewerkers op hbo/wo niveau, die langer dan 2 jaar bestaan en de faciliteiten/begeleiding kunnen bieden, komen in aanmerking om Erkend Stagebedrijf hbo/wo te worden.

Gelet op het grote aantal bedrijven in Nederland dat ‘op papier’ aan deze eisen voldoet, is de potentiele groei zeer groot.
Website innovatie https://www.hbo-stagemarkt.nl/
Noodzaak en belang van deze innovatie Door de ‘markt’ voor stages transparant en uniform te maken, dragen wij bij aan een efficiënter, veiliger en duurzaam stageklimaat. Door onze dienstverlening creëren wij een open uitwisseling van informatie tussen zowel studenten als stagecoördinatoren/onderwijsinstellingen als bedrijven. Daarmee wordt de kwaliteit van de stage in het hoger onderwijs geborgd. Daarnaast stimuleren wij met deze innovatie dat ook kleinere MKB-bedrijven in het vizier komen van hogescholen/universiteiten als potentiële stagebedrijven. Deze innovatie komt dus zowel het hoger onderwijs als de arbeidsmarkt ten goede.
Bijdrage aan een betere wereld Het concept leent zich goed om, na het veroveren van een stevige positie in Nederland, uit te breiden naar andere landen. Het streven is om in eerste instantie uit te breiden naar landen die een vergelijkbare onderwijsstructuur hanteren (Associate Degree, Bachelor of Master) met een (verplichte) stagecomponent.

Door de erkenning internationaal uitwisselbaar te maken, maakt dit internationale samenwerking op het gebied van stages gemakkelijker en eenduidiger.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Nog niet eerder was er in het hoger onderwijs een orgaan / samenwerkingsverband dat alle potentiele stagebedrijven inventariseert, bezoekt en erkent.

Wij maken uitwisseling mogelijk zodat hogescholen ook van elkaar de ervaringen met stagebedrijven kunnen inzien en vooraf niet meer hoeven te controleren: dat doet Stichting ELBHO door een telefonische intake en bedrijfsbezoek.

Ook nieuw is één centraal platform waarop de student alle erkende (goedgekeurde) stagebedrijven kan zien: hbo-stagemarkt.nl / wo-stagemarkt.nl.

Tenslotte wordt het voor stagebedrijven ook makkelijker om gericht stagiairs te werven. Zij zijn erkend voor bepaalde opleidingen en kunnen dus ook alleen vacatures plaatsen voor opdrachten behorend bij die specifieke opleidingen.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact