Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Smart level ladder

Smart level ladder

Bedrijfsnaam Smart level ladder
KvK Nummer 14110804
Website www.smartlevelladder.com
Beschrijving onderneming Smart level ladder wil door middel van waardevolle innovaties het leven van mensen veiliger en makkelijker maken. Er wordt gedacht hoe bestaande problemen opgelost kunnen worden op een manier dat de gebruiker snel kan blijven werken. Het motto is dan ook: Veiligheid binnen een seconde.
Naam innovatie Smart level ladder
Beschrijving innovatie Wanneer je voor de Smart Level Ladder kiest, kies je voor veiligheid.
Ondanks het feit dat men het liefste heeft dat men op een steiger gaat staan is het gebruik van een ladder onontbeerlijk, kijk maar hoeveel busjes men ziet rijden met een ladder erop.
Met twee unieke veiligheidssystemen te weten: het Smart level systeem en het Top safe systeem, lost Smart Level Ladder meerdere problemen op. Met het smart level systeem kun je de ladder binnen 1 tel altijd rechtop zetten tot een hoogteverschil van 19 centimeter. Doordat de ladder kaarsrecht staat kun je altijd op een veilige manier omhoog.
Met het top safe systeem kun je de ladder vastklemmen aan de dakrand of dakgoot, waardoor een doorgaans instabiel arbeidsmateriaal, nu zo vast als een huis staat. En dit binnen enkele seconden. Overigens is de ladder vergrendeld totdat men weer veilig beneden op de grond staat.
Website innovatie https://www.smartlevelladder.com
Noodzaak en belang van deze innovatie Vorig jaar is het aantal arbeidsongevallen en dodelijke slachtoffers op de werkvloer weer gestegen, respectievelijk van 4212 naar 4368 en van 54 dodelijke slachtoffers in 2017 naar 71 dodelijke slachtoffers in 2018. Dit is voornamelijk in de bouw, vervoer en opslag, handel en industrie. Vallen van hoogte is wederom het meest voorkomende ongeluk. Volgens de inspecteur-generaal van het SZW komt dit door de efficiëntie en de snelheid waar mee gewerkt moet worden. Dit gaat ten koste van de veiligheid.

Beide systemen van een Smart level ladder zullen eraan toe bijdragen dat er veel minder ladder-ongelukken zullen plaatsvinden. Buiten het persoonlijke letsel en leed levert dit grote besparingen op, denk hierbij aan ziekte kosten en ziektewet uitkeringen.
Bijdrage aan een betere wereld In het huidige economische klimaat ligt de werkdruk hoog. Dit geldt voor werkgevers en werknemers. Steeds meer projecten/ opdrachten moeten binnen afzienbare tijd gerealiseerd worden. Zoals u eerder heeft kunnen lezen gaat dit vaak ten koste van veiligheid. De Smart level ladder helpt zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever wordt geholpen doordat hij ervoor zorgt dat zijn werknemer veiligere arbeidsomstandigheden heeft. Er hierdoor minder ongelukken gebeuren. ( geen werknemers in de ziektewet ) Tevens kan de werknemer sneller werken. ( hoeven geen tijdrovende kunstgrepen uit te halen om naar boven te komen ). De werknemer zal minder druk voelen om zijn werk gedaan te krijgen doordat hij sneller en veiliger kan werken. Dit natuurlijk buiten het persoonlijke leed dat ontstaat bij bedrijfsongevallen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het Smart Level Systeem en Top Safe Systeem zijn veiligheidssystemen die geïntegreerd zijn in onze ladders. Dit bestaat niet. Er zijn wel accessoires op de markt die je achteraf kunt monteren aan de ladder die dezelfde veiligheidsrisico’s proberen af te dekken. Het grote probleem hierbij is dat het erg lang duurt voordat deze geïnstalleerd zijn, en dus niet gebruikt worden. Dit staat nog los van de kwaliteit. Op zich logisch daar de tijdsdruk die bij het werken ervaren wordt hoog is.

Doordat onze systemen geïntegreerd zijn en daarbij binnen enkele seconden kunt gebruiken zullen mensen die met ladders werken het smart level - en top safe systeem als een verademing ervaren.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact