Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Sendo Shipping BV

Sendo Liner

Bedrijfsnaam Sendo Shipping BV
KvK Nummer 08015601
Website www.sendo-shipping.nl
Beschrijving onderneming Sendo Shipping is een dynamische en vooruitstrevende binnenvaart onderneming met meerdere schepen. Wij exploiteren deze schepen in eigen beheer. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers binnen het bedrijf
Naam innovatie Sendo Liner
Beschrijving innovatie Ontwikkeling en de bouw van nieuw ontwerp binnenvaartschip. Het resultaat is een reductie van 40% CO2 ten opzichte van conventionele schepen. Ook is dit schip als eerste in staat om 3 uur lang emissieloos te kunnen varen dmv van een accupakket.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Dit is het eerste schip wat modulair als platform is ontworpen. Bij het ontwerp is uitgegaan van ontwerp condities aangaande afmetingen, laadcapaciteit, snelheid en energieverbruik. Het schip zou zeer goed toepasbaar zijn als basis voor meerdere trajecten doordat de modulaire opbouw er voor zorgt dat aanpassingen zeer eenvoudig uit te voeren zijn.
Bijdrage aan een betere wereld Het nieuwe ontwerp resulteert in een sterk verminderde uitstoot per vervoerde container. Door de modulaire opbouw zijn aanpassingen naar alternatieve energiebronnen (waterstof etc) zeer eenvoudig uit te voeren. Tevens is het onderhoud en daardoor de vervuiling die dit met zich meebrengt gereduceerd tot 30%.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Compleet nieuw ontworpen schip met nieuwe technieken welke nog niet eerder zijn toegepast.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact