Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

SVP architectuur en stedenbouw

Onder de Zeeuwse Zon

Bedrijfsnaam SVP architectuur en stedenbouw
KvK Nummer 31027240
Website www.svp-svp.nl
Beschrijving onderneming architectuur en stedenbouw
Naam innovatie Onder de Zeeuwse Zon
Beschrijving innovatie Onder de Zeeuwse zon is een combinatie van mosselteelt en zonne-energieproductie in een nieuw adaptief landschap.
Website innovatie http://svp-svp.nl/portfolio-item/onder-d...
Noodzaak en belang van deze innovatie Door natuur-inclusieve drijvende eilanden te ontwikkelen waar, bovenwater zonne-energie wordt opgewekt en onderwater, mosselen worden gekweekt maken we optimaal gebruik van de ruimte in de Zeeuwse wateren. Het idee draagt bij aan de energietransitie door lokaal schone energie te leveren zonder aanspraak te maken op schaars landoppervlak. Naast dat dit plan de sleuteloplossing is voor de ruimtelijke dilemma’s op land en op zee, wordt er ook een geïntegreerd systeem aangeboden voor duurzaam voedsel, lokale energievoorziening en waardevolle natuur.
Bijdrage aan een betere wereld Hoewel we globaal denken, beginnen we lokaal. Een kleinschalig, met een niet commercieel voorbeeldproject in de binnenhaven van Neeltje Jans waarbij hangcultuurmosselen worden gekweekt naast drijvende zonneplatformen. Een essentiële stap met als doel de combinatie van de twee technologieën te optimaliseren en om stakeholders te laten zien wat het idee voor hen kan betekenen.
In de tweede uitvoeringsstap ligt de nadruk op de uitwerking en implementatie van een locatie-specifiek ontwerp van de combinatie van energie-, mosselproductie en de landschappelijke inpassing ervan.
In de laatste stap worden drijvende zonneproductieplatformen gecombineerd met offshore mosselproductie. Dit idee past goed in de visie van meervoudig ruimtegebruik voor de Noordzee.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het creëren van nieuwe integrale energielandschappen niet alleen op land, waar de ruimte schaars is, maar juist op zee. Zeeland kan wereldlaboratorium voor gecombineerde energie- en voedselproductie worden. We hebben natuur-inclusieve drijvende eilanden ontwikkeld waar bovenwater zonne-energie wordt opgewekt en onderwater mosselen worden gekweekt. Maar het gaat niet alleen om het nieuwe landschap. Het heeft ook financiële en maatschappelijke innovatie in zich. De mosselkwekers nieuwe financieringsmodellen op basis van energieproductie aanbieden en stakeholders betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe landschap voor voedselproductie, natuurwaarden en vergroten van het recreatieve netwerk.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact