Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Radically Open Security

Post-Growth Entrepreneurship

Bedrijfsnaam Radically Open Security
KvK Nummer 60628081
Website https://radicallyopensecurity.com
Beschrijving onderneming Radically Open Security (ROS) is 's werelds eerste non-profit computerbeveiligingsadviesbureau. ROS is een sociale onderneming die veel prijzen gewonnen heeft. ROS heeft meer dan 40 personeelsleden en bedient 80 klanten uit de volgende sectoren: overheid / politie, financiën, verzekeringen, internet / hosting, energie / water, detailhandel, media, softwareontwikkeling, universiteiten, MKB en startups,. Daarnaast werken we op non-profitbasis voor NGO's en non-profitorganisaties. Vanuit de kernwaarden van ROS is de “Peek Over Our Shoulder" -methode van penetratietesten geïnitieerd. Met deze methode wordt ongekende transparantie geboden aan een traditioneel "black box" -type dienstverlening.

Radically Open Security is een prototype van een optimaal, revolutionair, en maatschappelijk verantwoord "Post-Growth Business" -model dat meerwaarde voor de wereld (klanten, werknemers, de maatschappij) genereert in plaats van financiële waarde voor aandeelhouders, investeerders en oprichters. Inmiddels heeft ROS projecten uitgevoerd in: Nederland, VS, Canada, Duitsland, Griekenland, Servië, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Tsjechië, Italië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, Nieuw-Zeeland, Portugal, Montenegro, Litouwen, Spanje, Singapore en Noorwegen.
Naam innovatie Post-Growth Entrepreneurship
Beschrijving innovatie ROS is een prototype voor "post-growth entrepreneurship". Deze term vergt enige uitleg. Vooruitstrevende economen, zoals Tim Jackson en Kate Raworth, waarschuwen al geruime tijd voor de risico’s van ongebreidelde economische groei voor onze planeet en de maatschappij. Onze 'verslaving' aan groei (GDP) veroorzaakt ernstige bijwerkingen zoals klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, bedreigingen voor de biodiversiteit en ongekende verspilling. Deze economen pleiten daarom voor een alternatief, de 'post growth economy'.

We vertalen het “post-growth”- concept van macro-economische theorie naar praktische handvatten voor ondernemers. We streven hierbij naar het creëren van 'vlakke groeicurves' en niet-extractieve bedrijven. Cruciaal voor deze aanpak is het vermijden van dividenden, investeerders en "exits" (overnames / fusies / beursintroducties). Alleen zo kan de (ongelijke) status-quo worden doorbroken. Onze aanpak is hiermee compleet anders dan de populaire "Silicon Valley"- aanpak die als evangelie wordt gedoceerd in business schools, start-up incubators en dominant is in onze huidige cultuur.

Om onze innovatie concreter te maken:

Radically Open Security is een succesvol (en veel geprezen) voorbeeld voor Post-Growth Entrepreneurship. Onze pragmatische visie is in korte tijd bekend geworden door lezingen, video’s, presentaties in binnen- en buitenland. Ook zijn onze visie en operationele activiteiten door de Universiteit van Amsterdam opgenomen als een case study voor succesvol ondernemerschap.

We hebben daarnaast een "Post-Growth Entrepreneurship" -module van 6 cursussen ontwikkeld voor het MBA-programma van de Vrije Universiteit. Deze module zal juni 2019 officieel worden gelanceerd.

Verder heeft ROS Nonprofit Ventures, 's werelds eerste "start-up incubator voor postgroei", in april 2018 als spin-off gelanceerd. Vanuit Nonprofit Ventures begeleiden we momenteel 11 sociale ondernemers in verschillende sectoren, waaronder: ICT, onroerend goed, kraamzorg, kunst en klimaat. Deze begeleiding bestaat uit mentorschap, toegepaste workshops en cursussen, en templates van Post-Growth Business contracten die binnen dit ecosysteem worden gecoördineerd en gedeeld.
Website innovatie Radically Open Security Ondernemerschap ...
Noodzaak en belang van deze innovatie Radically Open Security heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten op de beveiligingsindustrie in Nederland. Met onze aanpak zijn wij een publiek debat over de ethiek achter computerbeveiligingsadvies gestart. Als gevolg hiervan zijn ook onze concurrenten langzamerhand naar meer openheid en transparantie opgeschoven. Dit omdat opdrachtgevers hier in toenemende mate om vragen (een logisch gevolg van het hebben van een "fair trade" commercieel alternatief op de markt.). Ons succes is verder gevalideerd door de prijzen die we hebben gewonnen: we behaalden # 50 in de MKB Innovatie Top 100 in 2016. Ik werd daarnaast geselecteerd als 1 van de 9 finalisten voor de EU-prijs voor Women Innovators (2019) en CIO Magazine noemde mij de 'meest innovatieve IT-leider' van Nederland (2017).

Zie: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/eu-prize-women-innovators/eu-prize-women-innovators-2019_en
Bijdrage aan een betere wereld Ondernemerschap kan de meest effectieve vorm van activisme zijn..
Ondernemerschap kan de meest expressieve vorm van kunst zijn..
Maar we hebben nooit geleerd om er op deze manier over na te denken.

We moeten de definitie van 'succes' in bedrijfsleven herdefiniëren omdat de huidige visie op succes, zoals gehanteerd in Silicon Valley (denk aan: VC, snelle groei, exponentiële schaal en overnames), de oorzaak is van veel problemen in het bedrijfsleven.. en de wereld.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Om te begrijpen waarom Post-Growth Entrepreneurship nieuw en innovatief is, is het van belang eerst het verschil tussen Post-Growth Entrepreneurship en Social Entrepreneurship te verduidelijken.

Sociale ondernemen wordt vaak als oplossing gezien - maar toch klopt er iets niet. "Social business", zoals Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus het voor zich zag, werd indertijd gedefinieerd als “business zonder dividend om menselijke problemen op te lossen". Grote bedrijven omarmden de missie om menselijke problemen op te lossen, maar stapten af van het "geen dividend"-gedeelte. Het door Yunus voorgestelde concept evolueerde zo tot een ecosysteem met 'impact investeerders' en B Corps die aan Unilever werden verkocht. Toch zijn de sociale ondernemers niet het probleem - ze bedoelen het goed en roeien met de riemen die ze hebben. Het echte probleem is "het systeem". Ik geloof dat de vercommercialisering van de visie van Yunus de reden is waarom sociaal ondernemerschap (nog) niet bereikt heeft wat het beoogde. Het is daarbij belangrijk te weten dat er een spectrum voor sociale ondernemingen bestaat, van commercieel tot non-profit. Het commerciële einde van het spectrum is in de afgelopen jaren goed onderzocht, maar het non-profit einde blijft vooralsnog onontdekt en onbekend.

Kortom: Post-growth entrepreneurship heeft als doel praktische hulpmiddelen, een duidelijke methodologie en een ondersteunende ondernemersgemeenschap te bieden. Alleen zo kan het non-profit gedeelte binnen het brede 'sociaal ondernemerschap'- spectrum verkend en verdiept worden.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact