Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Qineto BV

Qbi

Bedrijfsnaam Qineto BV
KvK Nummer 73062626
Website www.qineto.com
Beschrijving onderneming Qineto BV ontwikkelt interactieve zorgproducten gericht op o.a. fysiotherapie- en revalidatietrajecten waarbij plezier in bewegen centraal staat. Door de link te leggen tussen de game-industrie en de fysiotherapie ontwerpt Qineto zorgproducten die bijdragen aan een spoedig herstel en een gezonde levensstijl.

Qbi is zo'n interactief zorgproduct. Qbi maakt het mogelijk een bal te besturen zónder deze aan te raken. Qineto verkoopt Qbi sinds januari 2017 in Nederland. In 2017 stond Qineto in de MKB innovatie Top 100 op de 74ste plek. Een hele prestatie voor een startup!
Naam innovatie Qbi
Beschrijving innovatie Qbi is ontworpen om mensen op een laagdrempelige en speelse wijze uit te dagen te bewegen. Qbi maakt het mogelijk een echte bal, een robotbal, over de vloer te besturen zonder deze aan te raken. Met de robotbal kunnen onbeperkt lichaamsoefeningen worden uitgevoerd door middel van spel of gerichte beweegtherapie (zie ook: https://vimeo.com/240647974).
De bal kan met verschillende lichaamsdelen afzonderlijk, volledig bestuurd worden. Men kan een keuze maken om de bal te bewegen met het hoofd, romp, handen, heupen, armen of benen. Zodra een persoon daarmee beweegt, gaat de bal vanzelf rollen in de richting van de beweging. De bal bewegen zonder die aan te raken fascineert. Bewust en onbewust worden alle mogelijke spieren ingezet om de bal in de juiste richting te bewegen. Mensen zijn door Qbi in staat om meer inspanning te leveren dan gebruikelijk, concentreren zich beter op een oefening en houden het bewegen langer vol. Het spelelement van Qbi zorgt ervoor dat men plezier krijgt in bewegen en onbewust de grenzen opzoekt van hun mogelijkheden.

Tijdens het uitvoeren van de oefening speelt concentratie, balans en coördinatie een grote rol. De bal kan zittend of staand worden bestuurd, met of zonder hulpmiddel. De moeilijkheidsgraad van elke oefening kan individueel worden aangepast. Door al deze facetten is Qbi breed inzetbaar in de zorgwereld, voor alle leeftijden en met wisselende gradaties van fysieke en / of mentale beperkingen.

Qbi kan ingezet worden voor meerdere disciplines zoals: fysiotherapie, ergotherapie, revalidatie, cognitietraining, spelend leren en allerlei activiteiten programma’s. Daarnaast kan het ingezet worden voor zowel fysieke als mentale / cognitieve therapeutische doeleinden. Tot de huidige klantgroepen van Qbi behoren de gehandicaptenzorg, verzorgings- en verpleeghuizen, jeugdzorg, (speciaal)onderwijs en activiteitencentra.

De terugkoppeling vanuit klanten is positief en de vraag naar Qbi stijgt sinds de introductie op de zorgmarkt begin 2017. Maar niet alleen binnen Nederland liggen commercialisatiekansen, maar zeker juist ook in het buitenland. Sinds september 2018 komen er ook aanvragen vanuit Belgie (ouderzorg en gehandicaptenzorg organisaties). Daar hebben al een aantal demo's plaatsgevonden van Qbi.
Eind 2018 heeft er een pilot plaatsgevonden bij een Duits Altenheim organisatie in de regio Noordrijn-Westfalen, en met succes! Ook hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden met een mogelijke Duitse distributeur die interesse heeft in verdeling in heel Duitsland. Deze kansen worden in 2019 verder onderzocht en definitief uitgevoerd. De sales zal hierdoor drastisch worden uitgebreid. Verwachting is Qbi te verkopen in NL, BE, DE, Oostenrijk en Zwitserland vanaf eind 2019/2020. Om de verkoop in de Duitstalige gebieden goed uit te rollen is er contact met het NBSO in Stuttgart die Qineto bijstaat in raad en daad.

Qineto ontvangt veel, vaak nuttige, feedback van nieuwe en bestaande klanten. Qineto verwerkt deze in Qbi, maar ziet kansen om verder uit te breiden. Hiervoor heeft Qineto het doel om eind 2019 Qbi gereed te maken voor de internationale zorgmarkt.
Website innovatie https://www.zorgvannu.nl/oplossingen/spe...
Noodzaak en belang van deze innovatie Het is goed voor de gezondheid om regelmatig te bewegen. Echter, in de praktijk blijkt dat dit niet altijd even gemakkelijk is, met name voor mensen die zorgbehoevend zijn. Qbi daagt mensen uit om regelmatig in beweging te komen. Daarbij is het mogelijk om met Qbi de balans en coördinatie te trainen. Het gebruik van Qbi zorgt voor meer zelfvertrouwen in het eigen lichaam waardoor beweegangst afneemt, met name bij ouderen, en mensen meer zelfstandig durven te bewegen. Het spelelement van Qbi zorgt voor afleiding en zorgt voor beleving, plezier en sociale interactie bij zowel de zorgprofessional als bij cliënten (met name in groepsverband). Dit heeft als bijkomend effect dat cliënten meer zin hebben om ook mee te doen aan andere activiteiten.
Qbi maakt bewegen leuk en streeft ernaar een bijdrage te leveren aan een gezonde levenstijl en aan de verbetering van het algemene welzijn van de (jongere en oudere) cliënt, zowel psychisch, cognitief en lichamelijk.
Bijdrage aan een betere wereld Zoals bij de vorige vraag omschreven draagt Qbi bij aan een gezonde levenstijl en streeft Qineto naar een verbetering van het algemene welzijn van mensen.
Qbi wordt binnen de zorgwereld ingezet, maar sinds eind 2018 interesseren ook scholen zich steeds meer voor Qbi. Door diverse (hoge)scholen en ROC's in Nederland wordt Qbi ingezet binnen opleidingen op het gebied van zorg & welzijn. Hier wordt Qbi als voorbeeld gebruikt om studenten (BOL, BBL en de verzorgende IG, verpleegkunde en maatschappelijke zorg opleidingen) voor te bereiden op de hedendaagse zorg door ze kennis te laten maken met zorgtech en ze te laten werken met zorgtechnologie zoals Qbi. Qbi wordt binnen zorgopleidingen meegenomen binnen het reguliere lessenpakket. Qbi is onderdeel geworden van zorgopleidingen om studenten te leren werken met zorgtechniek en worden ze klaargestoomd voor de praktijk en de toekomst.

In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Qbi brengt door middel van een intelligent camerasysteem en een robotbal fysiotherapeutische oefeningen tot leven. Qbi ‘ziet’ de bewegingen van een persoon en vertaalt deze direct in commando’s voor de (robot)bal waardoor de persoon deze fysieke bal kan besturen, op de vloer, zónder deze aan te raken. Hierdoor ontstaat interactie tussen de bal en de bewegende persoon. Het beheersen van de situatie brengt de persoon in een flow waardoor de omgeving en pijn wegvalt. Onbewust zoekt men tijdens de lichaamsoefeningen de grens op van beweegmogelijkheden. Dit stelt de zorgprofessional in staat om op een geheel vernieuwende manier clienten uit te dagen te bewegen en balans, lichaam, cognitie en spieren te trainen.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact