Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

Pridea

XiBE

Bedrijfsnaam Pridea
KvK Nummer 70640173
Website www.pridea.nl
Beschrijving onderneming Activeren en ontwikkelen van intrapreneurship (intern ondernemerschap) door ideeën van en met medewerkers tot concrete resultaten te brengen. Dat brengt bevlogenheid, trots en meer winst.
Naam innovatie XiBE
Beschrijving innovatie Ideeënplatform XiBE dat het enthousiasme en de inspiratie van ideation verder brengt door unieke selectie-engine en gestructureerd IdeaRealization proces. Ingezet in B2B, overheid, zorg en onderwijs zorgt het als enige platform voor succesvolle bottom-up innovatie, namelijk door het vliegwiel van concrete resultaten en blijvend enthousiasme in beweging te houden.
Website innovatie www.xibe.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Wie weten er nu beter wat er toe doet dan de mensen op de werkvloer, of de handen aan het bed, of de docenten en studenten zelf? Hun denkkracht activeren doen heel veel bedrijven (brainstorms, inspiratie-sessies, trainingen, etc). Maar alleen door het koppelen met daadkracht ontstaat werkelijke verbetering: door concrete resultaten, door persoonlijke groei en door een vliegwiel dat op gang blijft.
Bijdrage aan een betere wereld Top-down innovatie en verandering leiden tot mislukkingen. Of dat nu bedrijfsleven, overheid of bestuurders zijn. Alle mensen ruimte geven om vanuit hun eigen ideeën bijdrages te leveren, gekanaliseerd rondom specifieke uitdagingen, maakt een enorme power-to-execute los. De hele wereld met start-up gedrag.
Vanuit maatschappelijk perspectief is het platform laagdrempelig beschikbaar voor (sport)verenigingen, om het volledige potentieel van vrijwilligers actief bij de vereniging te laten meedenken en meedoen.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er zijn heel veel digitale ideeënbussen. Er is er maar één met een realisatie-motor: XiBE.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact