Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Pestpectief

Pestpectief

Bedrijfsnaam Pestpectief
KvK Nummer 68899491
Website pestpectief.nl
Beschrijving onderneming Pestpectief is een platform waarop leraren zich door middel van een virtueel klaslokaal kunnen voorbereiden op het pestgedrag in een echt klaslokaal. Deze virtuele ervaring wordt ondersteund door een gepersonaliseerde e-learning module. Deze module geeft didactische feedback en stimuleert gebruikers tot het voeren van vruchtbare discussies over hun eigen en elkaars handelen. Hierdoor kunnen leraren pestsignalen beter herkennen en leren hoe ze hiermee om kunnen gaan.
Naam innovatie Pestpectief
Beschrijving innovatie Een nieuwe methode met een koppeling van VR en een elearning module tegen pesten. Data wordt continu data opgeslagen over hoe goed jij pestsignalen herkent, hoe jij hiermee omgaat en wat het effect van jouw handelen is.
Website innovatie www.pestpectief.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie PABO leerlingen hebben geen verplichte lesstof tegen pesten. 10% van de kinderen geeft aan gepest te worden, wat levens lange negatieve gevolgen kan hebben. Als jouw kind wordt gepest of zelf pest hoop je dat zijn/haar leraar daar goed mee om kan gaan. Soms is het lastig om de wisselwerkingen in een klas te zien. Met Pestpectief kun je van perspectief veranderen en daardoor beter snappen wat er gaande is. Pestpectief bied gecontroleerde werelden aan waar er zonder negatieve gevolgen geoefend kan worden binnen de kaders van pesten. De elearning module welke data opslaat van jou ervaring geeft inzicht in eigen en elkaars handelen. Dit kan worden omgezet tot een vruchtbare discussie wat leid tot een succesvol en gedragen beleid tegen pesten. Dus vakbekwame leraren op het gebied van pesten die op de zelfde manier weten op te treden tegen pesten.
Bijdrage aan een betere wereld Leerlingen groeien op in een veilige klas waarin een positief leerklimaat heerst en kunnen hun potentie laten zien, zonder gekleineerd of onzeker te worden.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Waar bij andere methodes gebruik wordt gemaakt van video’s en rollenspellen, sta je met de VR training echt voor de klas. Je kunt handelen en ingrijpen en kijken of je de signalen wel oppikt. De koppeling van VR en een elearning module tegen pesten slaat continu data op over jou hantering van pesten. Zo kan je voorruitgang bijgehouden worden.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact