Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Nieuws

Pestpectief

Pestpectief

Bedrijfsnaam Pestpectief
KvK Nummer 68899491
Website pestpectief.nl
Beschrijving onderneming Pestpectief is het platform waar leraren zich door middel van een virtueel klaslokaal kunnen voorbereiden op het pestgedrag in een echt klaslokaal. Deze virtuele ervaring wordt ondersteund door een gepersonaliseerde e-learning module. Deze module geeft didactische feedback en stimuleert gebruikers tot het voeren van vruchtbare discussies over hun eigen en elkaars handelen.
Naam innovatie Pestpectief
Beschrijving innovatie De koppeling van VR en een elearning module tegen pesten welke continu data opslaat over jou hantering van pesten.
Website innovatie www.pestpectief.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie PABO leerlingen hebben geen verplichte lesstof tegen pesten. 10% van de kinderen geeft aan gepest te worden, wat levens lange negatieve gevolgen kan hebben. Stel jou kind wordt gepest. Maar een leraar die niet weet te handelen. Pestpectief bied gecontroleerde werelden aan waar er zonder negatieve gevolgen geoefend kan worden op de kaders van pesten. De elearning module welke data opslaat van jou ervaring geeft inzicht in eigen en elkaars handelen. Dit kan worden omgezet tot een vruchtbare discussie wat leid tot een succesvol en gedragen beleid tegen pesten. Dus vakbekwame leraren op het gebied van pesten welke een ieder op de zelfde manier weten om te gaan tegen pesten.
Bijdrage aan een betere wereld Leerlingen groeien op in een veilige klas waarin een positief leerklimaat heerst en gekomen kan worden tot leren en leven.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De koppeling van VR en een elearning module tegen pesten welke continu data opslaat over jou hantering van pesten.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact