Naar KVK.nl
088 - 585 22 22 Inschrijven

PMP Supervisor B.V.

A.I. matching op topniveau

Bedrijfsnaam PMP Supervisor BV
KvK Nummer 58644148
Website www.commissarisvinden.nl
Beschrijving onderneming Commissarisvinden.nl brengt vraag en aanbod van commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden bij elkaar via een geavanceerd matchingssysteem en persoonlijke begeleiding.

Met verrassend goede matches als resultaat.

Hiermee draagt Commissarisvinden.nl bij aan het op een hoger peil brengen van de kwaliteit van bestuur en management; good governance en het beperken van risico's.
Naam innovatie A.I. matching op topniveau
Beschrijving innovatie Door het matchingproces van commissarissen, toezichthouders en raden van advies zodanig te automatiseren en te anonimiseren dat de biases (onbewuste vooroordelen) buiten spel worden gezet, gaat men als vanzelf op zoek naar kwaliteit en wordt het old boys network doorbroken ten behoeve van unusual suspects.

Daardoor wordt kwaliteit aan de top vanzelfsprekend en als het aan de top goed zit profiteert iedereen daarvan.
Website innovatie www.commissarisvinden.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Iedereen heeft minstens 1, maar in de praktijk een aantal RvC’s of RvT’s die strategische beslissingen nemen die hem of haar direct aangaan. Via de woning, pensioen, bankverkeer, zorg, opleiding, werk, en ga zo maar door. En dat zijn beslissingen zijn met vergaande gevolgen.

Daarmee is voor iedereen van belang dat aan de top de juiste personen op de juiste plek zitten.

Nu worden mensen vaak nog via via gezocht. Of via een advertentie. Dat kan beter. Veel beter. PMP kan daar - op grote schaal - voor zorgen en kwaliteit aan de top vanzelfsprekend maken.
Bijdrage aan een betere wereld Wat voor Nederland geldt, gaat ook op voor andere landen in de wereld. En PMP is voorbereid op internationale uitrol.

Daarnaast is Nederland internationaal georiënteerd en hebben strategische beslissingen in Nederland ook invloed op de rest van de wereld.
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er bestaan weliswaar online marktplaatsen voor uiteenlopende zaken. Maar niet voor matchen op topniveau.

Daar spelen andere mechanismen die een match wel of niet succesvol maken. Bestaande technologieën zijn dan ook niet bruikbaar voor de top.

Met deze innovatie maakt PMP dat wél mogelijk.

Kennispartners

Enterprise Europe Network logo NL groeit logo RVO logo
088 - 585 22 22 Contact